×
prof. Ing. Ladislav Kokoška, Ph.D.
banner

Publikace

Patent

KOKOŠKA, L. – URBANOVÁ, K. – VALTEROVÁ, I. – HAVLÍK, J. – KLOUČEK, P. Způsob přípravy extraktu z černuchy seté se zvýšeným obsahem thymochinonu. -- Neuvedený název vydavatele --. 305844. 24.02.2016.

Ostatní výsledky

NOVÁKOVÁ, J. – VLKOVÁ, E. – KOKOŠKA, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); 8-hydroxyquinoline as an antibacterial agent with selective effect on clostridia and bifidobacteria in vitro. 2012, Book of Proceedings 12th International Nutrition and Diagnostics Conference, Prague, 27. - 30.8.2012, s.171. ISBN: 978-80-7395-456-7 .

Absolute configuration of alpha and beta pinene in essential oils of two Nigella species RNDr. Valterová Irena, CSc.; Ing. Klouček Pavel, Ph.D.; doc. Ing. Kokoška Ladislav, Ph.D., 2009

Activity of essential oils in vapour phase against Paenibacillus larvae Ing. Klouček Pavel, Ph.D.; Ing. Flesar Jaroslav; Ing. Flesar Jaroslav; doc. Ing. Kokoška Ladislav, Ph.D.; Ing. Nedorostová Lenka; Ing. Titěra Dalibor, CSc., 2008

Additive growth inhibitory effect of epigallocatechin-gallate and baicalin with doxycycline, oxytetracycline and cefamandole against various strains of Staphylococcus aureus Ing. Nový Pavel; Ontl Vojtěch; Ing. Vadlejch Jaroslav, Ph.D.; Ing. Linhart Jan; doc. Ing. Kokoška Ladislav, Ph.D., 2009

Agaricus blazei Murill.: Účinný prostředek pro podporu imunity. Liečivé rastliny Ing. Havlík Jaroslav, Ph.D.; doc. Ing. Kokoška Ladislav, Ph.D., 2003

Aluminium in tea and other plant stimulants and their infusions Ing. Malík Jan; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D.; doc. Ing. Száková Jiřina, CSc.; doc. Ing. Kokoška Ladislav, Ph.D., 2009

Aluminium in tea, coffee and other plant stimulants and their decoctions Ing. Malík Jan; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D.; doc. Ing. Száková Jiřina, CSc.; doc. Ing. Kokoška Ladislav, Ph.D., 2009

Analýza silic čeledi Ranunculaceae, získaných ze semen druhů Delphinium consolida, D. elatum, Nigella arvensis, N. hispanica a N. nigellastrum RNDr. Irena Valterová, CSc. (externí), Klára Urbanová (externí), Lenka Nedorostová (externí), doc. Ing. Ladislav Kokoška, Ph.D., 2010

Anti-inflammatory and anti-oxidative activity of Vaccinium bracteatum Mgr. Maršík Petr; Landa Přemysl; Ing. Malík Jan; doc. Ing. Kokoška Ladislav, Ph.D.; RNDr. Vaněk Tomáš, CSc., 2009

HOUDKOVÁ, M. – **SOON, J. – **FOLIGA, T. – NOVÝ, P. – KOKOŠKA, L.Anti-staphylococcal activity of Myristica hypargyraea and Myristica inutilis from Samoa. 2019, .

Antibacterial activity of Nigella damascena and Leuzea longifolia doc. Ing. Kokoška Ladislav, Ph.D.; Ing. Janovská Dagmar; Ing. Havlík Jaroslav, Ph.D.; Maršík Petr; prof. Ing. Rada Vojtěch, CSc.; RNDr. Vaněk Tomáš, CSc.; RNDr. Nepovím Aleš, Ph.D., 2003

WERLE, J. – HOUDKOVÁ, M. – KOKOŠKA, L.Antibacterial activity of p-menthanes against bacteria causing respiratory infections in vapour phase. 2019, .

Antibacterial Geranylflavonoids from Paulownia tomentosa (Scrophulariaceae) Fruits Ing. Klouček Pavel, Ph.D.; Šmejkal K.; Chudík S.; Marek R.; doc. Ing. Kokoška Ladislav, Ph.D.; Urbanová M.; Julínek O.; Šlapetová T.; Holubová P.; Zíma A.; Dvorská M., 2007

Antibacterial screening of some Peruvian medicinal plants used in Callería District. Ing. Klouček Pavel, Ph.D.; Ing. Polesný Zbyněk, Ph.D.; doc. Ing. Vlková Eva, Ph.D.; doc. Ing. Kokoška Ladislav, Ph.D., 2005

Antibakteriální účinky parchy saflorové in vitro Ing. Klouček Pavel, Ph.D.; doc. Ing. Kokoška Ladislav, Ph.D., 2006

Antimicrobial activities and essential oils composition of Nigella arvensis and Nigella orientalis Ing. Havlík Jaroslav, Ph.D.; Maršík Petr; RNDr. Valterová Irena, CSc.; prof. Ing. Rada Vojtěch, CSc.; doc. Ing. Kokoška Ladislav, Ph.D., 2005

Antimicrobial activities of fractions from aerial parts of Francoeuria crispa and Globularia alypum Ing. Bogdadi Hamed Ab; doc. Ing. Kokoška Ladislav, Ph.D.; Ing. Trojanová Iva; prof. Ing. Voříšek Karel, CSc., 2005

Antimicrobial activity of callus cultures of some Nigella and Leuzea species Ing. Klouček Pavel, Ph.D.; doc. Ing. Kokoška Ladislav, Ph.D.; Mgr. Maršík Petr; RNDr. Nepovím Aleš, Ph.D.; prof. Ing. Rada Vojtěch, CSc., 2004

Antimicrobial activity of Leuzea spp. and Nigella spp. extracts doc. Ing. Kokoška Ladislav, Ph.D.; Ing. Janovská Dagmar; Ing. Havlík Jaroslav, Ph.D.; prof. Ing. Rada Vojtěch, CSc.; RNDr. Vaněk Tomáš, CSc.; RNDr. Nepovím Aleš, Ph.D., 2003

LULEKAL, E. – RONDEVALDOVÁ, J. – BERNÁŠKOVÁ, E. – ASFAW, Z. – KELBESSA, E. – KOKOŠKA, L. – VAN DAMME, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Antimicrobial activity of medicinal plants from Ankober district, Amhara region, Ethiopia. 2012, Příspěvek na konferenci 13th Congress of the International Society for Ethnopharmacology, Graz, Austria, 2.-6.9.2012, Book of Abstracts: str. 31, abstr. SL 33, .

Antimicrobial activity of Melastoma candidum D. Don against foodborne pathogenic bacteria doc. Ing. Kokoška Ladislav, Ph.D., -1

HUMMELOVÁ, J. – RONDEVALDOVÁ, J. – KOKOŠKA, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Antimicrobial activity of selected isoflavones. 2012, II. International Conference on Antimicrobial Research, Lisbon, Portugal, 21-23 November 2012, Book of Abstracts: p.171.

Antimicrobial activity of some Yemeni medicinal plants Taleb M; Mgr. Svobodová Blanka; prof. Ing. Langrová Iva, CSc.; doc. Ing. Kokoška Ladislav, Ph.D., 2007

Antimicrobial activity of Ugandan medicinal plants Kuglerová M.; Ing. Halamová Kateřina; doc. Ing. Kokoška Ladislav, Ph.D.; prof. Ing. Van Damme Patrick, Ph.D.; Grade J., 2007

PASTORKOVÁ, E. – LANDA, P. – NOVÁKOVÁ, J. – ŽÁKOVÁ, T. – KOKOŠKA, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Antimicrobial effect of grape derived phenolic compounds against wine spoilage microorganims . 2012, Pastorková E., Žaková T., Landa P., Novaková J., Kokoška L., Antimicrobial effect of grape derived phenolic compounds against wine spoilage microorganisms. Sborník abstraktů: 12th International nutrition & diagnostic conference, 27.-30.8. 2012, Česká Republika, str. 186 (abstrakt P114), ISBN 978-80-7395-456-7..

Antimicrobial effect of selected essential oils against methicilin-resistant Staphylococcus aureus Ing. Nedorostová Lenka; Ing. Klouček Pavel, Ph.D.; Ing. Štolcová Miluše, CSc.; doc. Ing. Kokoška Ladislav, Ph.D., 2008

Antimicrobial effects of certain plants used for the treatment of infectious diseases in the folk medicine of Lybia. Ing. Bogdadi Hamed Ab; doc. Ing. Kokoška Ladislav, Ph.D.; Ing. Havlík Jaroslav, Ph.D.; prof. Ing. Rada Vojtěch, CSc.; prof. Ing. Voříšek Karel, CSc., 2004

Antimicrobial properties of certain essential oils against different strains of Staphylococcus aureus Ing. Nedorostová Lenka; Ing. Klouček Pavel, Ph.D.; Šmíd Jakub; Ing. Urban Jan; doc. Ing. Kokoška Ladislav, Ph.D.; Ing. Štolcová Miluše, CSc., 2009

Antimikrobiální aktivita silic v plynné fázi Ing. Pavel Klouček, Ph.D., Ing. Jakub Šmíd, Ing. Adéla Fraňková, doc. Ing. Ladislav Kokoška, Ph.D., RNDr. Irena Valterová, CSc. (externí), Ing. Roman Pavela (externí), 2010

Antimikrobiální, antioxidativní a protizánětlivý účinek chinonů ze semen černuchy seté doc. Ing. Ladislav Kokoška, Ph.D., 2010

Antioxidant activity of Malian medicinal barks Ing. Lapáčková Jana; Ing. Malík Jan; prof. Ing. Van Damme Patrick, Ph.D.; Kouyate Amadou Male; Ing. Vadlejch Jaroslav, Ph.D.; doc. Ing. Linhart Josef, CSc.; doc. Ing. Kokoška Ladislav, Ph.D., 2009

Antioxidant activity of selected Peruvian medicinal plants used in Calleria District Mgr. Svobodová Blanka; doc. Ing. Kokoška Ladislav, Ph.D.; Kutílková L.; Ing. Polesný Zbyněk, Ph.D., 2007

ANTIOXIDATIVE ACTIVITY OF Nigella sativa SEED Ing. Halamová Kateřina; Svobodová Blanka; doc. Ing. Kokoška Ladislav, Ph.D.; Mgr. Maršík Petr; Landa Přemysl; Přibylová Marie; Tesařová Hana, 2008

Antioxidative activity of Nigella sativa seed quinons. Mgr. Svobodová Blanka; Tesařová Hana; Ing. Halamová Kateřina; doc. Ing. Kokoška Ladislav, Ph.D.; Mgr. Maršík Petr; Landa Přemysl; Přibylová Marie, 2008

Antioxidative potential of certain Ranunculaceae species Ing. Malík Jan; Tesařová Hana; doc. Ing. Kokoška Ladislav, Ph.D., 2008

Antioxidative potential of root extracts from certain Ranunculaceae species Ing. Malík Jan; Sajfrtová Marie; doc. Ing. Kokoška Ladislav, Ph.D., 2008

Aspects of medicinal plants use by adult population in the Czech Republic doc. Ing. Kokoška Ladislav, Ph.D., 2008

Biochanin A as a selective antimicrobial agent Ing. Leuner Olga; Ing. Flesar Jaroslav; Ing. Flesar Jaroslav; Ing. Halamová Kateřina; doc. Ing. Kokoška Ladislav, Ph.D., 2009

Can plant derived compounds inhibit selectively the growth of microorganisms of the intestinal tract? Ing. Jitka Nováková, Ing. Jaroslav Flesar, Ing. Olga Leuner, doc. Ing. Ladislav Kokoška, Ph.D., 2010

Carvacrol as the inhibitor of cyclooxygenase-1 and -2, the key enzymes of prostaglandin biosynthesis: in vitro assays Mgr. Maršík Petr; Přibylová Marie; RNDr. Vaněk Tomáš, CSc.; doc. Ing. Kokoška Ladislav, Ph.D., 2006

Certain elements in plant stimulants alternative to tea Ing. Malík Jan; doc. Ing. Száková Jiřina, CSc.; Ing. Drábek Ondřej, Ph.D.; doc. Ing. Kokoška Ladislav, Ph.D., 2008

Chemical composition and antibacterial activity of Rhaponticum carthamoides essential oil Ing. Klouček Pavel, Ph.D.; Ing. Havlík Jaroslav, Ph.D.; Buděšínský Miloš; doc. Ing. Kokoška Ladislav, Ph.D.; RNDr. Valterová Irena, CSc.; Vašíčková Soňa; doc. RNDr. Zelený Václav, CSc., 2008

Chemical composition and antibacterial effects of essential oil of Majorana syriaca against food-borne pathogens and methicillin-resistant Staphylococcus aureus Ing. Nedorostová Lenka; Ing. Klouček Pavel, Ph.D.; doc. Ing. Kokoška Ladislav, Ph.D.; Ing. Štolcová Miluše, CSc., 2008

Chemical composition of Nigella damascena and N. nigellastrum essential oils. Ing. Klouček Pavel, Ph.D.; RNDr. Valterová Irena, CSc.; Ing. Malík Jan; Ing. Havlík Jaroslav, Ph.D.; doc. Ing. Kokoška Ladislav, Ph.D.; Jiroš Pavel, 2009

Chemical composition of Nigella nigellastrum essential oil and its chemotaxonomical aspect Ing. Klouček Pavel, Ph.D.; RNDr. Valterová Irena, CSc.; Ing. Malík Jan; Ing. Havlík Jaroslav, Ph.D.; doc. Ing. Kokoška Ladislav, Ph.D.; Jiroš Pavel, 2008

Chemical composition of the essential oils from roots of two Leuzea spp. Ing. Havlík Jaroslav, Ph.D.; Ing. Janovská Dagmar; Vašíčková Soňa; RNDr. Valterová Irena, CSc.; doc. Ing. Kokoška Ladislav, Ph.D., 2004

OSEI-OWUSU, H. – KUDERA, T. – NETOPILOVÁ, M. – RONDEVALDOVÁ, J. – KOKOŠKA, L.Combinatory effect of plant compounds and their derivatives with conventional antibiotics on diarrhoea causing bacteria. 2019, .

Comparison of antimicrobial properties of essential oils in vapour and liquid phase against foodborne pathogens Ing. Nedorostová Lenka; Ing. Klouček Pavel, Ph.D.; doc. Ing. Kokoška Ladislav, Ph.D.; Ing. Štolcová Miluše, CSc., 2008

NOVÝ, P. – DAVIDOVÁ, H. – PULKRÁBEK, J. – KOKOŠKA, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Composition and antibacterial activity of Euphrasia rostkoviana Hayne essential oil. 2014, Příspěvek na konferenci 45th International Symposium on Essential Oils, Istanbul, Turecko, 7. – 10. 11. 2014, Book of Abstracts: s. 211.

CHALOUPKOVÁ, P. – KOSTKOVÁ, P. – KOKOŠKA, L.Consumer attitudes to dietary supplements and functional foods in a Czech population. 2016, .

COX-2 inhibition by ethanol extracts obtained from roots of certain Ranunculaceae species Ing. Malík Jan; Landa Přemysl; Mgr. Maršík Petr; RNDr. Vaněk Tomáš, CSc.; doc. Ing. Kokoška Ladislav, Ph.D., 2009

Cyclooxygenase-2 inhibitory activity of roots of certain Ranunculaceae species Ing. Jan Malík, Přemysl Landa (externí), Mgr. Petr Maršík (externí), doc. Ing. Ladislav Kokoška, Ph.D., 2010

POLESNÁ, L. – VADLEJCH, J. – LANGROVÁ, I. – BUREŠOVÁ, E. – KOKOŠKA, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Czech medicinal plants with anthelmintic properties. 2015, In: Kubík Š. & Barták M. (eds) 7th Workshop on biodiversity, Jevany, Česká zemědělská univerzita v Praze, pp 103-108. ISBN 978-80-213-2612-5.

RONDEVALDOVÁ, J. – HUMMELOVÁ, J. – KOKOŠKA, L.Demethyltexasin possesses in vitro anti-staphylococcal synergistic effect with ß-lactam antibiotics. 2016, Příspěvek na konferenci Trends in Natural Product research: a young scientist meeting of PSE and IUNG-PIB, Pulawy, Poland, 30. 5. – 2. 6. 2016. Book of Abstracts, SL 5, p. 50..

Detection of isoflavonoids in selected representatives ot the Solanaceae family Ing. Koblovská Radka; doc. Klejdus Bořivoj, Ph.D.; doc. Ing. Kokoška Ladislav, Ph.D.; RNDr. Lapčík Oldřich, 2006

Determination of aluminium in tea-like drinks Ing. Jan Malík, Ing. Ondřej Drábek, Ph.D., doc. Ing. Jiřina Száková, CSc., Adéla Fraňková, Mgr. Lukáš Trakal, doc. Ing. Ladislav Kokoška, Ph.D., 2010

Determination of antioxidative effects of Nigella sativa seed quinone compounds Mgr. Svobodová Blanka; Ing. Halamová Kateřina; doc. Ing. Kokoška Ladislav, Ph.D.; Mgr. Maršík Petr; Landa Přemysl; Tesařová Hana, 2008

Determination of antioxidative effects of Nigella sativa seed quinone compounds. Ing. Halamová Kateřina; Mgr. Maršík Petr; Přibylová Marie; Svobodová Blanka; doc. Ing. Kokoška Ladislav, Ph.D.; Tesařová Hana, 2008

Determination of in vitro antimicrobial activity of some Withania species. Ing. Polesný Zbyněk, Ph.D.; doc. Ing. Jankovská Ivana, Ph.D.; doc. Ing. Kokoška Ladislav, Ph.D., 2008

Determination of thymoquinone and related compounds in plants by capillary gas chromatography Ing. Táborský Jan; Ing. Kunt Miroslav, Ph.D.; doc. Ing. Kokoška Ladislav, Ph.D., 2008

Determination of thymoquinone and related compounds in plants by capillary gas chromatography Ing. Táborský Jan; Ing. Kunt Miroslav, Ph.D.; doc. Ing. Kokoška Ladislav, Ph.D., 2008

STAŠ, J. – BANOUT, J. – HOUDKOVÁ, M. – KOKOŠKA, L.Development of new in vitro colorimetric MTT assay for high-throughput screening of antiyeast activity of plant-derived preservative candidates in an orange juice food model. 2019, .

Diprenylovaný flavon MA-13 izolovaný z Morus alba L. jako nové potencionální antiflogistikum Jan Hošek (externí), Veronika Závalová (externí), Peter Kollár (externí), Přemysl Landa (externí), doc. Ing. Ladislav Kokoška, Ph.D., Milan Bartoš (externí), Karel Šmejkal (externí), 2010

Effect of extraction methods on the chemical composition and antimicrobial activity of Nigella sativa seed essential oils doc. Ing. Kokoška Ladislav, Ph.D.; Ing. Havlík Jaroslav, Ph.D.; RNDr. Valterová Irena, CSc.; Ing. Sovová Helena; prof. Ing. Rada Vojtěch, CSc., 2004

KLOUČEK, P. – FRAŇKOVÁ, A. – ŠMÍD, J. – KOKOŠKA, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Effect of warm air flow and reduced pressure on antibacterial activity of essential oil vapors. 2011. In: 42nd International Symposium on Essential Oils, 11.-14.9. 2011, Antalya, Turkey. The Journal of Essential Oil Research: 2011 ISEO Abstracts, 2011, s. 14, abstr. O-007, WRD. ISSN: 1041-2905.

Effects of aqueous extracts from five species of the family Papaveraceae on selected aquatic organisms doc. Ing. Kokoška Ladislav, Ph.D., -1

PASTORKOVÁ, E. – KLOUČEK, P. – PŘIBYLOVÁ, M. – NOVÝ, P. – KOKOŠKA, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Efficacy of Quinones from Nigella sativa in milk medium. 2011. Pastorková E., Klouček P., Přibylová M., Nový P., Kokoška L., Efficacy of Quinones from Nigella sativa in milk medium, Book of abstrakt: 5th Scientific conference of Institute of Tropics and Subtropics, 2.12. 2011, Czech Republic, p.22, ISBN 978-80-213-2233-2.

Enzymatic immunoassay used for analysis of anti-inflammatory activity of certain plant species belonging to family Ing. Jan Malík, Přemysl Landa (externí), Mgr. Petr Maršík (externí), doc. Ing. Ladislav Kokoška, Ph.D., 2009

Essential oils from Delphinium consolida, D. elatum, Nigella arvensis, N. hispanica, and N. nigelastrum seeds RNDr. Irena Valterová, CSc. (externí), Klára Urbanová (externí), Lenka Nedorostová (externí), doc. Ing. Ladislav Kokoška, Ph.D., 2010

Essential oils of aromatic medicinal plants, which can be used in food preparation antioxidants Ing. Nedorostová Lenka; Petitolas E.; Vian M. Ai.; Chemat P.; Urbanová K.; Valterová I.; doc. Ing. Kokoška Ladislav, Ph.D.; Ing. Klouček Pavel, Ph.D.; Ing. Štolcová Miluše, CSc., 2009

Ethnobotanical inventory of medicinal plants used in the Bustillo Province of the Potosi Department, Bolivia doc. Dr. Ing. Cusimamani Eloy Fernández, Ph.D.; doc. Dr. Ing. Fernández Eloy; Sandi E.Y.; doc. Ing. Kokoška Ladislav, Ph.D., 2003

Evaluation of in vitro antioxidant activity of selected Peruvian medicinal plants Mgr. Svobodová Blanka; Ing. Orsák Matyáš, Ph.D.; prof. Ing. Lachman Jaromír, CSc.; Vadlejch J.; doc. Ing. Kokoška Ladislav, Ph.D., 2009

RONDEVALDOVÁ, J. – NOVÝ, P. – KOKOŠKA, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Evaluation of Plant Quinones for Their In Vitro Anti-Staphylococcal Synergistic Effect. 2015, Příspěvek na konferenci ICNPU2015;2nd International Conference on Natural Products Utilization, Plovdiv, Bulharsko, 14. - 17. 10. 2015 Book of Abstracts: SL6, s. 43.

KLOUČEK, P. – KOKOŠKA, L. – ŠMÍD, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Fast screening method for assessment of antimicrobial activity of essential oils in vapour phase. 2010. ISBN: N; ISSN: N; Místo vydání: Kapské město, JAR; Název sborníku: Sborník abstraktů 15th World Congress of Food Science and Technology; Počet stran: 158; Název nakladatele: IUFoST; Datum zahájení: 22.8.2010; Místo konání: Kapské město; Typ akce: WRD; Strana od: 93; Strana do: 93;.

TEMML, V. – KUTIL, Z. – LANDA, P. – MALÍK, J. – DVOŘÁKOVÁ, M. – MARŠÍK, P. – KOKOŠKA, L. – PŘIBYLOVÁ, M. – VANĚK, T. – SCHUSTER, D. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Finding and analyzing the binding mode of new cyclooxygenase inhibitors with pharmacophore modeling. 2011. 3rd Lifescience Meeting Innsbruck Universities, September 23-24, 2011, Igls, Austria. s. 54 [Abstract No. P54].

TEMML, V. – KUTIL, Z. – LANDA, P. – MALÍK, J. – DVOŘÁKOVÁ, M. – MARŠÍK, P. – KOKOŠKA, L. – PŘIBYLOVÁ, M. – VANĚK, T. – SCHUSTER, D. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Finding and analyzing the binding mode of new cyclooxygenase inhibitors with pharmacophore modeling. 2011. Joint Meeting of the Austrian and German Pharmaceutical Societies, September 20-23, 2011, Innsbruck, Austria. s. 226 [Abstract No. PO-169].

Identification of isoflavones in Acca sellowiana and two Psidium species (Myrtaceae). RNDr. Lapčík Oldřich; doc. Klejdus Bořivoj, Ph.D.; doc. Ing. Kokoška Ladislav, Ph.D.; Ing. Davidová Michaela; Afandi Khaled; prof. RNDr. Kubáň Vlastimil, CSc.; Hampl Richard, 2005

Immunochemical screening of isoflavones in the Rutaceae family Vítková Michaela; Ing. Koblovská Radka; Macková Zuzana; doc. Klejdus Bořivoj, Ph.D.; doc. Ing. Kokoška Ladislav, Ph.D.; RNDr. Lapčík Oldřich, 2004

Imunochemická detekce isoflavonoidů v avokádu americkém (Persea americana) Lanková Petra; Prokudina Elena A.; doc. Ing. Kokoška Ladislav, Ph.D.; Lapčík Oldřich, 2009

In vitro anti-inflammatory activity of extracts from seeds of some Nigella species Landa Přemysl; Mgr. Maršík Petr; RNDr. Vaněk Tomáš, CSc.; doc. Ing. Kokoška Ladislav, Ph.D., 2007

NETOPILOVÁ, M. – HOUDKOVÁ, M. – RONDEVALDOVÁ, J. – URBANOVÁ, K. – VAN DAMME, P. – KOKOŠKA, L.In vitro anti-staphylococcal combinatory effect of Cinnamomum cassia essential oil and 8-hydroxyquinoline evaluated simultaneously in liquid and vapour phase. 2019, PLANTA MEDICA Volume: 85 Issue: 18 Pages: 1534-1535 Meeting Abstract: P-331 DOI: 10.1055/s-0039-3400049 Published:DEC 2019 Document Type:Meeting Abstract View Journal Impact Conference Conference: 67th International Congress and Annual Meeting of the Society-for-Medicinal-Plant-and-Natural-Product-Research (GA) Location: Innsbruck, AUSTRIA Date: SEP 01-05, 2019 Sponsor(s):Soc Med Plant & Nat Prod Res; French Soc Pharmacognosy.

In Vitro Antibacterial Activity of Four Leuzea Species. doc. Ing. Kokoška Ladislav, Ph.D.; prof. Ing. Rada Vojtěch, CSc.; RNDr. Nepovím Aleš, Ph.D.; RNDr. Vaněk Tomáš, CSc., 2005

In vitro antibacterial activity of Leuzea carthamoides fractions Ing. Janovská Dagmar; doc. Ing. Kokoška Ladislav, Ph.D.; RNDr. Nepovím Aleš, Ph.D.; prof. Ing. Rada Vojtěch, CSc., 2004

In vitro antibacterial activity of some Folk medicinal plants used by Chakma and Marma tribes from Bangladesh. doc. Ing. Kokoška Ladislav, Ph.D., -1

PASTORKOVÁ, E. – KOKOŠKA, L. – NOVÝ, P. – NOVÁKOVÁ, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); In vitro antifungal effect of thymoquinone against dairy spoilage yeasts in milk medium . 2011. In vitro antifungal effect of thymoquinone against dairy spoilage yeasts in milk medium, Book of abstract: 5th International Symposium on recent advances in food analysis, 1.-4.11.2011, Czech Republic, p.253,(abstrakt G-42), ISBN978-80-7080-795-8.

TAUCHEN, J. – CAFFI, C. – LULEKAL, E. – VAN DAMME, P. – KOKOŠKA, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); In vitro antioxidative activity of nineteen medicinal plants from Amhara Region, Ethiopia. 2013, 7th Scientific Conference of the Faculty of Tropical AgriSciences, Czech University of Life Sciences Prague, 28-29.11.2013, Czech Republic, Book of Abstracts: p. 27.

In vitro antistaphylococcal activity of Leuzea carthamoides Ing. Klouček Pavel, Ph.D.; doc. Ing. Kokoška Ladislav, Ph.D.; prof. Ing. Rada Vojtěch, CSc., 2005

RONDEVALDOVÁ, J. – NOVÝ, P. – KOKOŠKA, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); In vitro combinatory antistaphylococcal effects of embelin with oxacillin and tetracycline . 2013, Příspěvek na konferenci 5th International Conference on Environmental, Industrial and Applied Microbiology - BioMicroWorld 2013, Madrid, Španělsko, 2. – 4. 10. 2013, Book of Abstracts: s. 466..

NGUON, S. – NOVÝ, P. – KOKOŠKA, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); In vitro combinatory interactions of diacetyl rhein with erythromycin, oxacillin and tetracycline against Staphylococcus aureus. 2013, Příspěvek na konferenci 5th International Conference on Environmental, Industrial and Applied Microbiology, Madrid, Španělsko, 2. – 4. 10. 2013, Book of Abstracts: s. 467.

MALÍK, J. – LANDA, P. – KUTIL, Z. – MARŠÍK, P. – KOKOŠKA, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); In vitro COX-1, COX-2 and 5-LOX inhibitory activity of plant family Ranunculaceae. 2011. Collection of abstracts: 59th International Congress and Annual Meeting of the Society for Medicinal Plant and Natural Product Research, 04. – 09.09.2011, Antalya, Turkey [Published in: Planta Medica 2011, 77(12): 1434-1434].

In vitro COX-2 inhibitory activity of Helleborus purpurascens roots Ing. Jan Malík, Přemysl Landa (externí), Ing. Jaroslav Havlík, Ph.D., Ing. Pavel Klouček, Ph.D., doc. Ing. Ladislav Kokoška, Ph.D., 2010

KUTIL, Z. – TEMML, V. – LANDA, P. – MALÍK, J. – KOKOŠKA, L. – MARŠÍK, P. – SCHUSTER, D. – VANĚK, T. – DVOŘÁKOVÁ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); In vitro cyclooxygenase inhibition by natural quinones and possible mechanism of their action. 2011. Collection of abstracts: 3rd Pharmaceutical Sciences Fair and Exhibition – Pharmaceutical Sciences for the Future Medicines, 13. – 17.06.2011, Prague, Czech Republic. p. 72-73 [Abstract No. P-15].

NOVÁKOVÁ, J. – NOVÝ, P. – LANDA, P. – KOKOŠKA, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); In vitro growth-inhibitory effect of naturally occurring quinones and their derivatives against clostridia. 2012, Příspěvek na konferenci 13th Congress of the International Society for Ethnopharmacology, Graz, Austria, 2.-6.9.2012, Book of Abstracts: str. 196, abstr. P321.

ŠMÍD, F. – KOKOŠKA, L. – RONDEVALDOVÁ, J. – KUDERA, T. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); In vitro growth-inhibitory effect of plant-derived compounds and their derivatives against diarrhea causing microorganisms. 2014, Materials and Methods The compounds tested (Tab. 1) were purchased from Sigma-Aldrich (CZ) and Chromadex (USA). All bacterial strains (Tab. 1) were obtained from Oxoid (UK). The minimum inhibitory concentrations (MICs) were determined by the broth microdilution method [1] using 96-well microtitre plates. The growth turbidity was measured by Multiscan Ascent Microplate Reader (Thermo Fisher Scientific, USA) at 405 nm. MICs were calculated based on the density of the growth control and were expressed as the lowest extract concentrations that resulted in 80% growth reduction compared to that of the compound-free growth control [4]. Results and Discussion The best results (Tab 1) were obtained for zinc pyrithione with the MIC 4 µg/mL followed by sanguinarine with MICs ranking from 16 to 32µg/mL. Moderate antibacterial effect has been observed for rhein and pterostilbene on Enterococcus faecalis with the MICs 32 and 64 µg/mL, respectively. Zinc pyrithione is a compound used in treating dandruff and seborrhoeic dermatitis [5], [6]. According to our best knowledge, there are no reports on antibacterial effect of zinc pyrithione, a compound used in treating dandruff and seborrhoeic dermatitis [5], on representatives of diarrhea causing microorganisms. Zinc pyrithione just show teratogenic effect seen in the study of Nolen and Dierckman 1979, where the increased incidences of ribs defects in the fetuses of rats given zinc pyrithione orally at level of 15mg/kg body weight. Sanguinarine is an alkaloid found in many medicinal plants. Sanguinarine has cytotoxic or antiproliferative effects on several normal or cancer cell lines, including human gingival ?broblasts (Malikova et al., 2006b), rat hepatocytes (Choy et al., 2008), human promyelocytic leukemia HL-60 (Vrba et al., 2009), and human osteosarcoma cells (Park et al., 2010) Conclusions Pyrithion (Zinc pyrithion) is a compound commonly used as a drug in the treatment of diarrheal diseases [5], possessed strongest antidiarrheal activity among all substances tested in this study. According to our best knowledge, this is the first report of antibacterial properties of this compound. .

LANDA, P. – KUTIL, Z. – MALÍK, J. – KOKOŠKA, L. – WIDOWITZ, U. – MARŠÍK, P. – BAUER, R. – VANĚK, T. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); In vitro inhibition of 5-lipoxygenase by natural quinone compounds. 2011. Collection of abstracts: 59th International Congress and Annual Meeting of the Society for Medicinal Plant and Natural Product Research, 04. – 09.09.2011, Antalya, Turkey [Published in: Planta Medica 2011, 77(12): 1425-1425].

In vitro inhibition of cyclooxygenase-2 catalyzed prostaglandin E2 production by plant-derived quinone compounds Landa Přemysl; Ing. Malík Jan; doc. Ing. Kokoška Ladislav, Ph.D.; Mgr. Maršík Petr; RNDr. Vaněk Tomáš, CSc., 2009

In vitro inhibitory effect of Nigella sativa quinones on growth of yeasts associated with spoilage of dairy products Ing. Halamová Kateřina; doc. Ing. Kokoška Ladislav, Ph.D.; Ing. Flesar Jaroslav; Ing. Flesar Jaroslav; prof. Ing. Rada Vojtěch, CSc., 2008

In vitro inhibitory effects of thymol and quinones of Nigella sativa seeds on cyclooxygenase-1 and -2 catalyzed prostaglandin E2 biosyntheses. Mgr. Maršík Petr; doc. Ing. Kokoška Ladislav, Ph.D.; RNDr. Nepovím Aleš, Ph.D.; Soudek Petr; RNDr. Vaněk Tomáš, CSc., 2005

URBAN, J. – TAUCHEN, J. – LANGROVÁ, I. – KOKOŠKA, L. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); In vitro motility inhibition effect of Czech medicinal plant extracts on Chabertia ovina adults. 2014, Journal of Animal and Plant Sciences, 2014, roč. 21, č. 2, s. 3293–3302, ISSN: 2071-7024.