×
Ing. Jiří Korecký, Ph.D.
banner

Publikace

KORECKÝ, J., LSTIBŮREK, M., EL-KASSABY, Y.A. (2014) Congruence between theory and practice: reducedc contamination rate following phenotypic pre-selection within the Breeding without Breeding framework. Scandinavian Journal of Forest Research 29: 552-554

KORECKÝ J., SEDLÁK, P., BÍLÝ, J., KREBSOVÁ, R., GALLO, J., TYPTA, J. (2014) Concept of population analysis of genetic structure within populations of wild cherry (Prunus avium L.) in urban-influenced area and selected superior trees originated from natural forest stands. Mezinárodní konference IUFRO Forest Tree Breeding Conference Prague 2014, poster

KoreckÝ, J., Lstibůrek, M., Klápště, J. (2012). Breeding without Breeding Strategy and its application (not only) in the Czech Republic. Prezentace posteru. International conference about seed orchards and breeding theory, Egirdir, Turecko, květen 2012.

Klápště, J. Korecký, J., Lstibůrek M., Kobliha J. (2012). Moderní šlechtitelské metody v lesnictví, Lesnická práce, 10: 28-29.

KORECKÝ, J. (2011). Optimalization and streamline of the DNA extraction from the conifers. In COYOUS 2011 - International Conference of Young Scientists. Praha: ČZU, 2011: 67 -69.

KORECKÝ, J. (2010). Extrakce DNA a určení genotypu pomocí SSR markerů - teoretické východisko pro založení semenného sadu druhé generace. In COYOUS 2010 - Konference mladých vědeckých pracovníků. Praha: ČZU, 2010: 385-390.

Článek v odborném periodiku

KORECKÝ, J. – LSTIBŮREK, M. – EL-KASSABY, Y. Congruence between theory and practice: reduced contamination rate following phenotypic pre-selection within the Breeding without Breeding framework . SCANDINAVIAN JOURNAL OF FOREST RESEARCH, 2014, roč. 29, č. 6, s. 552-554. ISSN: 0282-7581.

KORECKÝ, J. – KLÁPŠTĚ, J. – LSTIBŮREK, M. – KOBLIHA, J. – NELSON, C. – EL-KASSABY, Y. Comparison of genetic parameters from marker-based relationship, sibship, and combined models in Scots pine multi-site open-pollinated tests. Tree Genetics & Genomes, 2013, roč. 9, č. 5, s. 1227-1235. ISSN: 1614-2942.

LSTIBŮREK, M. – STEJSKAL, J. – MISEVICIUS, A. – KORECKÝ, J. – EL-KASSABY, Y. Expansion of the minimum-inbreeding seed orchard design to operational scale. Tree Genetics & Genomes, 2015, roč. 11, č. 1, s. 1-8. ISSN: 1614-2942.

ČEPL, J. – HOLÁ, D. – STEJSKAL, J. – KORECKÝ, J. – KOČOVÁ, M. – LHOTÁKOVÁ, Z. – TOMÁŠKOVÁ, I. – PALOVSKÁ, M. – ROTHOVÁ, O. – WHETTEN, R. – KAŇÁK, J. – ALBRECHTOVÁ, J. – LSTIBŮREK, M. Genetic variability and heritability of chlorophyll a fluorescence parameters in Scots pine (Pinus sylvestris L.). TREE PHYSIOLOGY, 2016, roč. , č. 36, s. 883-895. ISSN: 0829-318X.

ČEPL, J. – STEJSKAL, J. – **LHOTAKOVA, Z. – **HOLÁ, D. – KORECKÝ, J. – LSTIBŮREK, M. – TOMÁŠKOVÁ, I. – **KOCOVA, M. – **ROTHOVÁ, O. – **PALOVSKÁ, M. – HEJTMÁNEK, J. – KREJZKOVÁ, A. – **GEZAN, S. – **WHETTEN, R. – **ALBRECHTOVÁ, J. Heritable variation in needle spectral reflectance of Scots pine (Pinus sylvestris L.) peaks in red edge . Remote Sensing of Environment, 2018, roč. 219, č. DEC2018, s. 89-98. ISSN: 0034-4257.

KORECKÝ, J. – BÍLÝ, J. – SEDLÁK, P. – LSTIBŮREK, M. Innovative multiplex and its evaluation for effective genotyping of wild cherry. SILVA FENNICA, 2017, roč. 51, č. 3, s. 1-9. ISSN: 0037-5330.

KORECKÝ, J. – EL-KASSABY, Y. Pollination dynamics variation in a Douglas-fir seed orchard as revealed by microsatellite analysis. SILVA FENNICA, 2016, roč. 50, č. 4, s. 1-12. ISSN: 0037-5330.

SHARMA, K. – KORECKÝ, J. – **DI PATRIZIO SOLDATESCHI, E. – SEDLÁK, P. S-genotype diversity in wild cherry populations in the Czech Republic. Scientia Agriculturae Bohemica, 2017, roč. 48, č. 2, s. 92-97. ISSN: 1211-3174.

KORECKÝ, J. – VÍTÁMVÁS, J. Somatic embryogenesis of the hybrid Abies cilicica × Abies cephalonica. Journal of Forest Science, 2011, roč. 57, č 9, s. 401-408. ISSN: 1212-4834.

**SONG, J. – **RATCLIFFE, B. – **KESS, T. – **LAI, B. – KORECKÝ, J. – **EL KASSABY, Y. Temporal quantification of mating system parameters in a coastal Douglas-fir seed orchard under manipulated pollination environment . Scientific Reports, 2018, roč. 8, č. AUG2018, s. 1-6. ISSN: 2045-2322.

TOMÁŠKOVÁ, I. – VÍTÁMVÁS, J. – KORECKÝ, J. Testing of germination of spruce, pine and larch seed after 10 years from collection – Short Communication. Journal of Forest Science, 2014, roč. 60, č. 12, s. 540-543. ISSN: 1212-4834.

Certifikované metodiky

STEJSKAL, J. – KORECKÝ, J. – HEJTMÁNEK, J. – CHALOUPKOVÁ, K. – LSTIBŮREK, M. Komplexní strategie pro nakládání s genovými zdroji, Complex strategy for gene resources management, gene resources; genetic gain; seed orchards, progeny testing, 2018, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), Metodika 2, Uživatelská smlouva uzavřena s Lesy České republiky, s. p.; IČ: 42196451, Předpokládané přínosy zavedení daného metodického postupu závisí na rozsahu použití semenných sadů, kdy je třeba rozlišit krátkodobé ekonomické výnosy v podobě eventuální realizace šlechtěného reprodukčního materiálu na trhu a dlouhodobé výnosy při dosažení mýtního věku lesních porostu šlechtěným reprodukčním materiálem. Praktickou jistotou je nárůst kvality a kvantity dřevní produkce nových porostů související se samotným využíváním produkce ze semenného sadu. Na běžných bonitách lze odhadnout, při správné volbě šlechtitelského programu reálný ekonomický zisk, v případě zhodnocení objemové produkce v mýtním věku ve výši 160 - 200 tisíc Kč.ha-1 u smrku ztepilého. Na základě těchto úvah lze predikovat např. efektivitu semenného sad o velikosti 3 ha s životností 30 let, kdy při maximálním využití osiva na nejlepších bonitách odhadujeme celkové náklady přibližně 3 mil. Kč a výnosy přes 1 mld. Kč., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství České republiky, 13.12.2018,

KORECKÝ, J. – STEJSKAL, J. – BÍNOVÁ, Z. – ČEPL, J. – LSTIBŮREK, M.; idPublikace = 78861; Název: Metodický návrh pro nakládání s reprodukčním materiálem smrku ztepilého-- Neexistuje podtyp publikace --

KORECKÝ, J. – LSTIBŮREK, M. – KOBLIHA, J. Metodika využití mikrosatelitů DNA při šlechtění borovice lesní v České republice, Methods of DNA microsatelites utilization for Scots pine breeding in the Czech republic, Scots pine, genetic markers, advanced generation seed orchards, breeding without breeding, 2012, GK - Lesnictví, A - Uplatněná certifikovaná metodika, KDŠLD/04, 218402/2012-MZE-16222/M58, Na běžných bonitách VLS lze odhadnout při správné volbě šlechtitelského programu pomocí uvedené metodiky reálný ekonomický 30 zisk v případě zhodnocení objemové produkce v mýtním věku ve výši 160 - 200 tisíc Kč/ha u smrku ztepilého., A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, MZE ČR, 28.11.2012,

Výzkumná zpráva obsahující utajované informace

KORECKÝ, J. – LSTIBŮREK, M. – STEJSKAL, J. – BÍNOVÁ, Z. – ČEPL, J. – ZÁDRAPOVÁ, D. – DVOŘÁK, J. – PASTIEROVIČ, F. Metodika ověřování deklarovaného původu reprodukčního materiálu pomocí genetických markerů. Praha: Lesy České republiky, s.p., 2018, 267s. ISBN: ,

KORECKÝ, J. Posouzení klonové identity předložených vzorků třešně ptačí. : UHUL, 2016, 1s. ISBN: ,

KORECKÝ, J. Ucelený metodický postup ověřování deklarovaného původu sadebního materiálu pomocí genetických markerů. Praha: Lesy České republiky, s.p., 2016, 21s. ISBN: ,

Ostatní výsledky

KORECKÝ, J.; idPublikace = 64420; Název: Concept of population analysis of genetic structure within populations of wild cherry (Prunus avium L.) in urban-influenced area and selected superior trees originated from natural forest stands-- Neexistuje podtyp publikace --

SHARMA, K. – SEDLÁK, P. – KORECKÝ, J. – VEJL, P. – SOUKUP, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Determining of S-alleles in wild cherry population of Czech Republic. 2014, In: Proceedings of 3rd International Conference on Agriculture and Horticulture, Hyderabad International Convention Centre (HICC) India 27.-29.10.2014, Agrotechnology, roč. 2, č. 4, s. 140. ISSN: 2168-9881.

KORECKÝ, J. – SEDLÁK, P. – LSTIBŮREK, M.Nástroje molekulární genetiky v lesnictví - Případová studie semenného sadu třešně ptačí. 2016, .

Problematika rozmnožování hybrida Abies cilicica x A. cephalonica cestou somatické embryogeneze: Iniciace a proliferace embryogenní hmoty, maturace a desikace somatických embryí Ing. Korecký Jiří; Bc. Korecký Jiří; Ing. Vítámvás Jan, Ph.D., 2009

Problematika rozmnožování hybrida Abies cilicica x A. cephalonica cestou somatické embryogeneze: Sterilizace primárního explantátu a iniciace tvorby ESM Ing. Korecký Jiří; Bc. Korecký Jiří; Ing. Vítámvás Jan, Ph.D., 2008

Problematika rozmnožování hybrida Abies cilicica x A. cephalonica cestou somatické embryogeneze: Sterilizace primárního explantátu a iniciace tvorby ESM Ing. Korecký Jiří; Bc. Korecký Jiří; Ing. Vítámvás Jan, Ph.D., 2008