×
Ing. Tomáš Kotek, Ph.D.
Osobní stránky
banner

Životopis

Osobní údaje

Jméno a příjmení, titul: Tomáš Kotek, Ing., Ph.D.

Rok narození: 1981

E-mail: kotek@oikt.czu.cz
 

Vzdělání

 

ČZU, Technická fakulta, Praha 9: 2012 - 2016

obor Jakost a spolehlivost strojů a zařízení, postgraduální studium, disertační práce na téma: Optimalizace nastavení řídicí jednotky z hlediska kvality práce zážehových motorů na palivo E85, titul Ph.D.

 

ČZU, Technická fakulta, Praha 6: 2010 - 2012

obor Technika výrobních procesů, postgraduální studium

 

ČZU, Technická fakulta, Praha 6: 2008 - 2010

obor Silniční a městská automobilová doprava, diplomová práce na téma: Analýza technických a technologických možností přenosu digitálního TV vysílání prostředky lokálních sítí, titul Ing.

 

ČZU, Technická fakulta, Praha 6: 2003 - 2008

obor Silniční a městská automobilová doprava, bakalářská práce na téma: Stanice technické kontroly v ČR, titul Bc.

 

ČVUT, Fakulta strojní, Praha 6: 2000 – 2002, 1.- 4. semestr

 

SPŠ Na Třebešíně, Praha 10: 1996 - 2000

obor Diagnostika motorových vozidel, maturita
 

Ostatní kurzy

Red Hat System Administration II + certifikace RHCSA, 2016

 

Osvědčení o odborné způsobilosti pro zabezpečovací ústředny Digiplex EVO, SP SPECTRA, MAGELLAN, 2010
 

Certifikát  odborné způsobilosti pro analogové a IP kamerové systémy a záznamová zařízení DVR, NVR ACTi, QNAP, MICRODIGITAL, 2010
 

Certifikát o absolvování jednodenního odborného kurzu montáže autoalarmů firmy Jablotron, 2008

Pracovní zkušenosti

ČZU v Praze, Odbor informačních a komunikačních technologií ČZU (OIKT), Středisko infrastruktury – správce linuxových serverů, storage manager, 11/2012 - dosud

 

ČZU v Praze, Katedra technologických zařízení staveb – správa HW/SW, spolupráce na výuce předmětů Elektronické instalace budov I. – IV., 9/2008 – 8/2012

 

ČZU v Praze, Katedra elektrotechniky a automatizace – spolupráce na výuce předmětu Technické prostředky informačních systémů,  9/2011 – 9/2012

 


Ostatní znalosti

Počítače:

MS Windows, MS Office, Internet, AutoCad, Mathcad,
Pokročile Linux (certifikace RHCSA)

Správa a údržba kamerových systémů, správa a údržba počítačových sítí

Jazyk:

Německý jazyk – pasivně, Anglický jazyk - pasivně
 

Účast na projektech:

IGA 31150/1312/3106 Vývoj přídavné řídící jednotky zážehového motoru pro optimalizaci provozu na bioethanol

CIGA - Teplotní pole a tepelné toky v zemním masivu s tepelným výměníkem, 2011-2012

IGA 31170/1312/3125, Integrace systému CCTV do PTZS budov, 2011

IGA 31170/1312/3135, Bezpečnost a spolehlivost bezdrátových prvků zabezpečovacích systémů budov, 2010

IGA 31170/1312/3136, Univerzální propojení ochranných systémů v projektu inteligentních budov, 2010

 

 

Publikační činnost

KOTEK, T. – KOTEK, M. – JINDRA, P. – PEXA, M. Determination of the optimal injection time for adaptation SI engine on E85 fuel using self-designed auxiliary control unit. Agronomy Research, 2015, roč. 13, č. 2, s. 577-583. ISSN: 1406-894X.

 

KOTEK, M. – HROMÁDKO, J. – MILER, P. – KOTEK, T. – PLUHAŘ, K. Aplikace paliva E85 v motoru 1.2 HTP. Listy cukrovarnické a řepařské, 2013, roč. 129, č. 7, s. 258-261. ISSN: 1210-3306.

 

KOTEK T., JINDRA P., PEXA M., KOTEK M., PAVLŮ J.: Adaptace řídící jednotky motoru při provozu na palivo E85, Kvalita a spoľahlivosť technických systémov, 2015

 

ČEDÍK J., PEXA M., MAŘÍK J., PAVLŮ J., KOTEK T., MAŠEK T.: Porovnání energetické náročnosti mulčovače v závislosti na opotřebení řezného nástroje, Kvalita a spoľahlivosť technických systémov, 2015

 

ČEDÍK J., PEXA M., MAŘÍK J., KOTEK T., VESELÁ K., PAVLŮ J.: Porovnání metod měření spotřeby paliva spalovacího motoru při dynamickém zatěžování, Kvalita a spoľahlivosť technických systémov, 2014

 

KOTEK T., PEXA M., KRÁLÍK P., RAYMAN M., VESELÁ K., MAŘÍK J.: Vliv paliva na výkonové parametry motoru se vstřikovacím systémem Common Rail, Kvalita a spoľahlivosť technických systémov, 2013

 

KOTEK, T. Analýza technických a technologických možností přenosu digitálního TV vysílání prostředky lokálních sítí: diplomová práce, Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, Technická fakulta, 2010. 58 s., Vedoucí diplomové práce Doc. Ing. Miroslav Přikryl, CSc.