×
Ing. Zora Kotíková, Ph.D.
banner

Granty

NAZV QJ1510206: Výzkum odlišných typů zabarvení zrna pšenice způsobených látkami s antioxidačním účinkem, jejich využití pro tvorbu odrůd s příznivým zdravotním benefitem pro výživu člověka a zvířat - člen řešitelského týmu

NAZV QK1910343: Nové znaky pšenice pro zvýšení adaptačních možností v prostředí globální změny klimatu - člen řešitelského týmu


Stanovení vlivu genotypových faktorů na obsah a složení karotenoidů rajčat (Lycopersicum esculentum Mill.)

GA FAPPZ, 2007-2007