×
prof. Ing. Josef Kozák, DrSc., dr. h. c.
banner

Kozák Josef

Pedagogická činnost

DAPA02Y Speciální pedologie
DAPA08Y Pokročilá půdní chemie
APA73E Pedologie - Bc.