×
RNDr. Ivana Krausová, Ph.D.
banner

Životopis

RNDr. Ivana Krausová, Ph.D. studovala Střední průmyslovou školu potravinářské technologie v Praze, obor Kvasná technologie. Je absolventkou Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, obor Klinická a toxikologická analýza. Diplomovou práci "Stanovení I-129 ve vzorcích životního prostředí" a rigorózní práci "Stanovení I-129 ve štítných žlázách hovězího skotu metodou RNAA“, vypracovala v Ústavu jaderné fyziky v Řeži. Dizertační práci "Krátkodobé produkty fotojaderných reakcí na mikrotronu a jejich využití ve fotonové aktivační analýze obhájila v postgraduálním studiu oboru Jaderná chemie na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské, Českého vysokého učení technického v Praze.

Ve své vědecké práci v ÚJF se RNDr. Ivana Krausová, Ph.D. věnuje experimentální práci dlouhodobě zaměřené na vývoj a aplikaci metod NAA a PAA (všech variant), prvkové analýze v biologických a geologických vzorcích a vzorcích životního prostředí. 

RNDr. Ivana Krausová, Ph.D. vykonává dohlížející činnost, je osobou odborně způsobilou k nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi a k zacházení s omamnými a psychotropními látkami. Je lektorkou Virtuální univerzity 3. věku při ČZU.