×
Ing. Vítězslav Krček, Ph.D.
banner

Publikace

Článek v odborném periodiku

KRČEK, V. – **BARANYK, P. – BRANT, V. – PULKRÁBEK, J. Influence of crop management on formation of yield components of winter oilseed rape. Plant, Soil and Environment, 2019, roč. 65, č. 1, s. 21-26. ISSN: 1214-1178.

Odborná monografie

BRANT, V. – KROULÍK, M. – KRČEK, V. – **KRÁSA, J. – **KAPIČKA, J. – HAMOUZ, P. – **LUKÁŠ, J. – ZÁBRANSKÝ, P. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. – **ŠKEŘÍK, J. – **JOB, Z. – **LANG, J. – **PETRUS, D. Implementace principů precizního zemědělství do rostlinné výroby. České Budějovice: Kurent, s.r.o., 2020, 284s. ISBN 978-80-87111-81-9.

BRANT, V. – BEČKA, D. – CIHLÁŘ, P. – FUKSA, P. – HAKL, J. – HOLEC, J. – CHYBA, J. – JURSÍK, M. – KOBZOVÁ, D. – KRČEK, V. – KROULÍK, M. – KUSÁ, H. – NOVOTNÝ, I. – PIVEC, J. – PROKINOVÁ, E. – RŮŽEK, P. – SMUTNÝ, V. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. – ZÁBRANSKÝ, P. Pásové zpracování půdy (strip tillage) : klasické, intenzivní a modifikované. Praha: Profi Press s.r.o., 2016, 135s. ISBN 978-80-86726-76-2.

Článek ve sborníku z akce

KRČEK, V. – BARANYK, P. – PULKRÁBEK, J. – URBAN, J. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. Vliv různých způsobů založení a organizace porostu na hmotnost tisíce semen ozimé řepky olejné. In Prosperující olejniny 2014 (Prosperous Oil Crops 2014) 11.12.2014, Praha, Větrný Jeníkov. Praha: ČZU v Praze, KRV, 2014. s. 42-47.

Výzkumná zpráva obsahující utajované informace

KRČEK, V. Implementace nových a inovovaných technologií precizního zemědělství do pěstebních systémů. ČZU Praha: SZIF, 2017, 10s. ISBN: ,

KRČEK, V. – BRANT, V. Implementace nových a inovovaných technologií precizního zemědělství do pěstebních systémů. Závěrečná zpráva pro Agra Řisuty s.r.o.. Praha: Agra Řisuty s.r.o., 2018, 8s. ISBN: neuveden,

BRANT, V. – KROULÍK, M. – KRČEK, V. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. – ZÁBRANSKÝ, P. – **KRÁSA, J. – **TEJKL, A. – **STAŠEK, J. – **ŠKEŘÍK, J. – **BARANYK, P. – **JOB, Z. Inovační deník - zpráva o činnosti operační skupiny pro AGRA Řisuty s.r.o.. Praha: AGRA Řisuty s.r.o., 2019, 9s. ISBN: neuveden,

BRANT, V. – KROULÍK, M. – KRČEK, V. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. – ZÁBRANSKÝ, P. – **KRÁSA, J. – **TEJKL, A. – **STAŠEK, J. – **ŠKEŘÍK, J. – **BARANYK, P. – **JOB, Z. Inovační deník - zpráva o činnosti operační skupiny pro AGRA Řisuty s.r.o.. Praha: AGRA Řisuty s.r.o., 2020, 9s. ISBN: neuveden,

Ostatní výsledky

KRČEK, V. – BARANYK, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Comparsion of the economic efficiency, growing hybrid and OP winter oilseed rape varieties. 2013, Proceedings of International PhD Students Conference, Mendel Net 2013, 20.-21.11. 2013, roč. 20, s. 89-93. ISBN: 978-80-7375-908-7.

KRČEK, V. – BARANYK, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Comparsion of the economic efficiency, growing hybrid and OP winter oilseed rape varieties. 2013, In: GCIRC Technical meeting 2013, 28.4.-1.5. 2013, Nyon Schwizerland. Nyon: GCIRC, 2013, s.41, WRD.

BRANT, V. – ZÁBRANSKÝ, P. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. – KROULÍK, M. – KRČEK, V. – PIVEC, J. – BARANYK, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Distribuce srážek a hodnoty kapkové eroze v porostech ozimé řepky v závislosti na šířce řádků. 2014, Agromanuál, roč. 9, č. 2, s. 82-84. ISSN: 1801-7673.

KRČEK, V. – BARANYK, P. – PULKRÁBEK, J. – URBAN, J. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. – BRANT, V. – ZÁBRANSKÝ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Influence of crop management on winter oilseed rape yield formation - evaluation of first year of experiment. 2014, In: MendelNet 2014 - Proceedings of International PhD Students Conference, Brno 19.-20.11.2014, roč. 21, s. 59-63. ISBN: 978-80-7509-174-1.

KROULÍK, M. – BRANT, V. – ZÁBRANSKÝ, P. – CHYBA, J. – KRČEK, V. – ŠKEŘÍKOVÁ, M.Machine monitoring as a SmartFarming concept tool. 2018, In: Proceedings of the 14th International Conference on Precision Agriculture, Montreal 24.-27.6.2018, 10s.

KROULÍK, M. – BRANT, V. – ZÁBRANSKÝ, P. – CHYBA, J. – KRČEK, V. – ŠKEŘÍKOVÁ, M.Machine monitoring as a SmartFarming concept tool. . 2018, Práce je zaměřena na využití monitoringu pracovních souprav..

KROULÍK, M. – BRANT, V. – KRČEK, V. – ZÁBRANSKÝ, P. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Monitoring a analýza vstupů jako základ precizního setí řepek. 2015, In: Sborník z 32. vyhodnocovacího semináře Systém výroby řepky - Systém výroby slunečnice, Hluk 25.-26.11.2015, SPZO a ZOD Poolšaví, s. 122-129. ISBN: 978-80-87065-64-8.

ŠKEŘÍKOVÁ, M. – ZÁBRANSKÝ, P. – BRANT, V. – KRČEK, V. – KROULÍK, M. – PIVEC, J. – BARANYK, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Vliv rozdílné šířky řádků na biometrické parametry porostů ozimé řepky. 2014, Agromanuál, roč. 9, č. 7, s. 74-77. ISSN: 1801-7673.

KRČEK, V. – BARANYK, P. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv různých způsobů založení a organizace porostu na obsah oleje v semeni ozimé řepky. 2014, In: Sborník 31. vyhodnocovacího semináře: Systém výroby řepky - Systém výroby slunečnice, Hluk 19.-20.11.2014, s. 124-129. ISBN: 978-80-87065-57-0.

BRANT, V. – KRČEK, V. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. – ZÁBRANSKÝ, P. – KROULÍK, M. – PIVEC, J. – BARANYK, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Vliv šířky řádků na rozvoj kořenového systému ozimé řepky. 2014, Agromanuál, roč. 9, č. 1, s. 56-59. ISSN: 1801-7673.

BRANT, V. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. – ZÁBRANSKÝ, P. – KROULÍK, M. – KRČEK, V. – PIVEC, J. – BARANYK, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv šířky řádků ozimé řepky na hodnoty kapkové eroze, rozvoj kořenového systému a na výnosové parametry porostu. 2013, In: Sborník 30. vyhodnocovacího semináře: Systém výroby řepky - Systém výroby slunečnice, Hluk 20.-21.11.2013, SPZO a Dolňácko Hluk, s. 152-158. ISBN: 978-80-87065-50-1.

KRČEK, V. – BARANYK, P. – PULKRÁBEK, J. – URBAN, J. – ŠKEŘÍKOVÁ, M. – BRANT, V. – ZÁBRANSKÝ, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv založení a organizace porostu na tvorbu výnosu řepky. 2013, Prosperující olejniny 2013 (Prosperous Oil Crops 2013) 12.-13.12. 2013, roč. 8, s.39-43. ISBN: 978-80-213-2420-6 .