×
PharmDr. Jan Kubeš, Ph.D.
banner

Granty

Cestovní grant na 6-měsíční pracovní stáž Německu v rámci projektu FAFIS (CZ.1.07/2.2.00/28.0194)

Cestovní grant Horizon 2020 National Contact Point na BioHorizon SC2 and KET-B Brokerage event, Brusel, 2018

Podpora společného výzkumu akademických pracovníků katedry botaniky a fyziologie rostlin FAPPZ a studentů při přípravě diplomových a disertačních prací zaměřených na stres rostlin, obsahových látek, rozvoj venkova a krajiny

GA FAPPZ, 2019-2020

Podpora společného výzkumu akademických pracovníků katedry botaniky a fyziologie rostlin FAPPZ a studentů při přípravě disertačních a diplomových zaměřených na stres rostlin s přihlédnutím k vlivu chladu na jejich fyziologii a obsahové látky, rozvoj venkova a krajiny

GA FAPPZ, 2021-2022

Vliv stresu na sekundární metabolismus vybraných plodin pěstovaných v podmínkách in vitro

GA FAPPZ, 2023-2024