×
Ing. Štěpán Kubík, Ph.D.
banner

Granty

Revize evropských druhů rodu Tricimba (Diptera, Chloropidae)

GA FAPPZ, 2006-2006

Revize evropských druhů rodu Conioscinella (Diptera, Chlorapidae)

GA FAPPZ, 2008-2008