×
Ing. Ivana Kuchařová, Ph.D.
banner

Publikace

Článek v odborném periodiku

PFEIFEROVÁ, D. – KUCHAŘOVÁ, I. Nová systematizace fondů kvalifikovaných investorů po 1. 1. 2014. Scientia et Societas, 2015, roč. XI, č. 2, s. 126-134. ISSN: 1801-7118.

KUCHAŘOVÁ, I. – PFEIFEROVÁ, D. Návrh metodiky pro transformaci dlouhodobého majetku dle pojetí české právní úpravy na ustanovení ve Směrnici o společném konsolidovaném základu daně z příjmů korporací (CCCTB). Scientia et Societas, 2015, roč. XI, č. 2, s. 146-158. ISSN: 1801-7118.

PFEIFEROVÁ, D. – KUCHAŘOVÁ, I. – PRÁŠILOVÁ, M. HODNOCENÍ VLIVU NÁKLADŮ KURZOVÉHO ZAJIŠTĚNÍ NA VÝKONNOST FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ (PŘIPADOVÁ STUDIE). Scientific Papers of the University of Pardubice. Series D. Faculty of Economics and Administration , 2017, roč. 39, č. I, s. 129-139. ISSN: 1211-555X.

KUCHAŘOVÁ, I. – **BERKOVÁ, K. – PFEIFEROVÁ, D. – **KRPÁLEK, P. The Influence of Teacher Competencies on Student Motivation to Study Accounting at Secondary Vocational Schools in the Czech Republic. Universal Journal of Educational Research, 2019, roč. 7, č. 12, s. 2844-2850. ISSN: 2332-3205.

Odborná monografie

STÁROVÁ, M. – HINKE, J. – ČERMÁKOVÁ, H. – LŐRINCZOVÁ, E. – VALDER, A. – KUCHAŘOVÁ, I. – ŠTÁFEK, P. Asymmetries in Accounting Information. Praha: Powerprint Praha, 2014, 173s. ISBN 978-80-87994-10-8.

Kapitoly v odborné knize

KUCHAŘOVÁ, I. Determinanty rozvoje vnitřního obchodu. Praha: Power Print Praha, 2012, 170s. ISBN 978-80-87415-58-0. Techniky oceňování zásob zboží v maloobchodě, s. 78-86.

PFEIFEROVÁ, D. – KUCHAŘOVÁ, I. – ŽEHROVÁ, J. Determinanty rozvoje vnitřního obchodu. Praha: Power Print Praha, 2012, 170s. ISBN 978-80-87415-58-0. Využití bezhotovostních platebních instrumentů ve vnitřním obchodě, s. 98-107.

PFEIFEROVÁ, D. – ŽEHROVÁ, J. – KUCHAŘOVÁ, I. Determinanty rozvoje vnitřního obchodu. Praha: Power Print Praha, 2012, 170s. ISBN 978-80-87415-58-0. Směnky jako platební prostředek v maloobchodě - účetní hledisko, s. 161-166.

Článek ve sborníku z akce

PFEIFEROVÁ, D. – KUCHAŘOVÁ, I. – ULRICH, M. SYSTEMATIZACE SUBJEKTŮ KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE PO 1. 1. 2014. In Mezinárodní vědecká konference Hradecké ekonomické dny 201 5 Ekonomický rozvoj a management regionů. Hradec Králové 3 . a 4 . února 2015 Sborník recenzovaných příspěvků. Díl II. 03.02.2015, Hradec Králové. Hradec Králové: Guadeamus Hradec Králové, 2015. s. 398-405.

KUCHAŘOVÁ, I. – PFEIFEROVÁ, D. – **STURCOVÁ, I. THE PROBLEM OF PERSISTENCE OF FIXED ASSETS ACCOUNTING AND TAX DIFFERENCES WITHIN THE EU IN THE TIME OF GLOBALIZATION AND HARMONIZATION. In GLOBALIZATION AND ITS SOCIO-ECONOMIC CONSEQUENCES, 17 th International Scientific Conference 04.10.2017, Žilina, Slovenská republika. Žilina, Slovenská republika: GEORG, Bajzova 11, 010 01 Zilina, Slovak Republic, 2017. s. 1211-1218.

KUCHAŘOVÁ, I. – PFEIFEROVÁ, D. – PRÁŠILOVÁ, M. Results analysis of the exam in accounting theory. In Proceedings of the 15th International Conference Efficiency and Responsibility in Education 2018 07.06.2018, Czech University of Life Sciences Prague . Czech University of Life Sciences Prague : Czech University of Life Sciences Prague Kamýcká 129, Prague 6, Czech Republic, 2018. s. 96-104.

PFEIFEROVÁ, D. – KUCHAŘOVÁ, I. – ULRICH, M. SYSTEMATIZACE SUBJEKTŮ KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE PO 1. 1. 2014. In Hradec Economic Days 03.02.2015, Hradec Králové. Hradec Králové: Guadeamus Hradec Králové, 2019. s. 398-405.

KUCHAŘOVÁ, I. – PFEIFEROVÁ, D. – PRÁŠILOVÁ, M. – **ŠIMŮNKOVÁ, Š. ACADEMIC PROCRASTINATION AND CHEATING IN STUDENTS OF ACCOUNTING SUBJECTS. In Proceedings of the 15th International Conference Efficiency and Responsibility in Education 2019 06.06.2019, Czech University of Life Sciences Prague. Czech University of Life Sciences Prague: Czech University of Life Sciences Prague Kamýcká 129, Prague 6, Czech Republic, 2019. s. 136-145.

VDOVIAK, M. – HINKE, J. – KUCHAŘOVÁ, I. IMPACT OF DIFFERENT ACCOUNTING SYSTEMS ON EVALUATION OF FINANCIAL POSITION AND PERFORMANCE OF ENTERPRISE. In Oportunities and treats to Current Business Management in Cross-border Comparasion 2019 08.11.2019, Železná Ruda. Chemnitz, Germany: Verlag der GUC m.b.H., 2019. s. 167-176.

PFEIFEROVÁ, D. – KUCHAŘOVÁ, I. Risks of collective investment undertakings in the context of global capital markets. In The 19th International Scientific Conference Globalization and its Socio-Economic Consequences 2019 – Sustainability in the Global-Knowledge Economy 09.10.2019, Rajecké Teplice, Slovak Republic. Rajecké Teplice: , 2020. s. 0-0.

JEČMÍNEK, J. – KUCHAŘOVÁ, I. – PFEIFEROVÁ, D. THEORETICAL ACCOUNTING COURSES STUDENTS´ SUCCESS RATE AT FEM CULS PRAGUE APPRAISAL. In Proceedings of the 17th International Conference Efficiency and Responsibility in Education 2020 04.06.2020, Czech University of Life Sciences Prague. Czech University of Life Sciences Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2020. s. 144-150.

PFEIFEROVÁ, D. – ULRYCH, M. – KUCHAŘOVÁ, I. – **KOZLOVÁ, H. Usage of Coefficients for Real Estate Tax in Regional Cities of the Czech Republic. In Hradec Economic Days proceedings of the international scientific conference 02.04.2020, Hradec Králové. Hradec Králové: University of Hradec Králové, 2020. s. 598-605.

JEČMÍNEK, J. – KUCHAŘOVÁ, I. – PFEIFEROVÁ, D. THEORETICAL ACCOUNTING COURSES STUDENTS' SUCCESS RATE AT FEM CULS PRAGUE APPRAISAL. In Proceedings of the 17th International Conference Efficiency and Responsibility in Education 2020 04.06.2020, Czech University of Life Sciences Prague. Czech University of Life Sciences Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2021. s. 144-150.

KUCHAŘOVÁ, I. – LŐRINCZOVÁ, E. – BOČOK, V. COMPARISON OF TAX DEPRECIATION OF TANGIBLE FIXED ASSETS IN THE CZECH REPUBLIC AND GERMANY. In 5th International Scientific Conference on Opportunities and Threats to Current Business Management in a Cross-Border Comparison 2019 07.11.2019, Zelezna Ruda, CZECH REPUBLIC. Chemnitz, Germany: Verlag der GUC m.b.H. Fachbuchreihe, 2021. s. 109-117.

HINKE, J. – VDOVIAK, M. – KUCHAŘOVÁ, I. IMPACT OF DIFFERENT ACCOUNTING SYSTEMS ON EVALUATION OF FINANCIAL POSITION AND PERFORMANCE OF ENTERPRISE. In 5th International Scientific Conference on Opportunities and Threats to Current Business Management in a Cross-Border Comparison 08.11.2019, Zelezna Ruda, CZECH REPUBLIC. Chemnitz, Germany: GUC Fachbuchreihe, 2021. s. 167-176.

KUKALOVÁ, G. – PFEIFEROVÁ, D. – KUCHAŘOVÁ, I. – REGNEROVÁ, O. – **ŠTURMOVÁ, D. Coefficients of Real Estate Tax: Case Study of the Czech Republic. In Proceedings of the international scientific conference Hradec Economic Days 2021 25.03.2021, Hradec Králové, Czech Republic. Hradec Králové, Czech Republic: University of Hradec Králové, 2021. s. 484-494.

KUKALOVÁ, G. – REGNEROVÁ, O. – PFEIFEROVÁ, D. – KUCHAŘOVÁ, I. – **MEJSTŘÍKOVÁ, D. Securing Orders as a Tool in the Fight against Tax Evasion: Czech Republic Case Study. In SHS Web of Conferences 92, 02036 (2021) Globalization and its Socio-Economic Consequences 2020 13.10.2020, Rajecke Teplice, Slovakia. France: SHS Web of Conferences, France, 2021. s. 1-7.

KUCHAŘOVÁ, I. Specifics of cryptocurrencies from an accounting, tax and financial view in a globalized environment . In SHS Web of Conferences 92, 0 (2021) Globalization and its Socio-Economic Consequences 2020 13.10.2020, Rajecké Teplice, Slovakia. : SHS Web of Conferences, France, 2021. s. 1-10.

KUKALOVÁ, G. – REGNEROVÁ, O. – ŠÁLKOVÁ, D. – KUCHAŘOVÁ, I. – **ŠTĚPÁNKOVÁ, L. Tax gap in the personal income tax: Case Study of the Czech Republic. In Opportunities and Threats to Current Business Management in Cross-border Comparison 2021 11.11.2021, Železná Ruda. Chemnitz, Lößnitz: Verlag der Gesellschaft für Unternehmensrechnung und Controlling m.b.H., 2021. s. 129-138.

KUCHAŘOVÁ, I. COMPARISON OF EMPLOYEE BENEFITS IN SELECTED EU COUNTRIES. In Opportunities and Threats to Current Business Management in a Cross-border Comparison 2021 04.11.2021, Železná Ruda. Německo Chemnitz: Verlag der GUC m.b.H. Fachbuchreihe, 2021. s. 115-128.

Ostatní výsledky

Účetnictví Ing. Kuchařová Ivana, 2009

Účetnictví Ing. Marie Landová, CSc., Ing. Ivana Kuchařová, 2010 Odkaz

KUCHAŘOVÁ, I. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Zemědělský podnikatel a vývoj leasingu z pohledu daně z příjmů v letech 2007 až 2010. 2011, . Odkaz

KUCHAŘOVÁ, I. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Zemědělský podnikatel a vývoj finančního leasingu z pohledu DPH v letech 2008 - 2011. 2011, . Odkaz

KUCHAŘOVÁ, I. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Účtování finančního leasingu od roku 2008 do současnosti. 2011, . Odkaz

KUCHAŘOVÁ, I.; idPublikace = 59724; Název: Meritum Účetnictví podnikatelů 2012-- Neexistuje podtyp publikace -- Odkaz

KUCHAŘOVÁ, I. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Meritum Účetnictví podnikatelů 2013. 2013, Díl 15 Leasing, s. 293 - 330; Díl 21 Tržby, s. 429 - 443; Díl 23 Výnosy, s. 477 - 506. Vydává: Wolters Kluwer ČR a.s. 2013. ISBN 978-80-7357-993-7. Odkaz

KUCHAŘOVÁ, I. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Leasing jako zdroj financování majetku podnikatele z pohledu vlivu na daňový základ dle zákona o daních z příjmů. 2013, odborný časopis Právo, Ekonomika, Management 3/2013. Vydává: Academia Economia, s.r.o. ISSN 1211-6378.

KUCHAŘOVÁ, I. – PFEIFEROVÁ, D. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); NOVÉ TRENDY VE ZPŮSOBU PLATEB V MALOOBCHODNÍ JEDNOTCE . 2013, Každá obchodní transakce končí zaplacením za zboží nebo služby. Kromě technického vývoje je způsob placení závislý také na změně kulturních a ekonomických podmínek. Protistrany obchodních transakcí historicky využívaly a využívají především hotovostní oběživo (mince a bankovky), směnky, šeky, různé druhy bezhotovostních převodů a platební karty. Tento vývoj klade stále vyšší nároky na kvalitnější a rychlejší platební zařízení s možností vedení současné operativní evidence, především v maloobchodních jednotkách. Publikováno ve sborníku CD "Recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference Trendy v podnikání 2013". Vydala Západočeská univerzita v Plzni, 2013; 1. vydání, náklad 200 ks. ISBN 978-80-261-0321-9 .

KUCHAŘOVÁ, I.; idPublikace = 64405; Název: Meritum Účetnictví podnikatelů 2014-- Neexistuje podtyp publikace --

KUCHAŘOVÁ, I. – PFEIFEROVÁ, D. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Komparace fixních aktiv dle české právní normy a dle směrnice o CCCTB. 2014, Publikováno ve sborníku Výsledky ekonomického výzkumu, vyd. 1., vydala Vysoká škola finanční a správní, 2014. ISBN 978-80-7408-107-1..

KUCHAŘOVÁ, I.; idPublikace = 67485; Název: Meritum Účetnictví podnikatelů 2015-- Neexistuje podtyp publikace --

KUCHAŘOVÁ, I.; idPublikace = 76830; Název: Meritum Účetnictví podnikatelů 2018-- Neexistuje podtyp publikace --

KUKALOVÁ, G. – PFEIFEROVÁ, D. – KUCHAŘOVÁ, I.; idPublikace = 77238; Název: Specifika nemocenského pojištění v ČR a SR z hlediska zaměstnavatele-- Neexistuje podtyp publikace --

KUCHAŘOVÁ, I. – **PIŠTĚKOVÁ, I.Zhodnocení povinnosti zveřejňovat účetní závěrku u korporací v ČR. 2018, AKTUÁLNE PROBLÉMY PODNIKOVEJ SFÉRY 2018 Zborník vedeckých prác Vydavateľstvo EKONÓM Bratislava 2018 ISBN 978-80-225-4536-5.

KUCHAŘOVÁ, I.; idPublikace = 79163; Název: Meritum Účetnictví podnikatelů 2019-- Neexistuje podtyp publikace --

KUCHAŘOVÁ, I.Účetnictví pro podnikatele v účetních schématech. 2019, .

**STROUHAL, J. – **BRYCHTA, I. – **BULLA, M. – **KRUPOVÁ, T. – KUCHAŘOVÁ, I. – **PILAŘOVÁ, I. – **PŠENKOVÁ, Y.Meritum Účetnictví podnikatelů 2020. 2020, Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 2020. s. 556. ISBN 978-80-7598-593-4.

KUCHAŘOVÁ, I.Teoretické základy účetnictví. 2021, skriptum ISBN 978-80-213-3082-5.

**STROUHAL, J. – **BRYCHTA, I. – **BULLA, M. – **KRUPOVÁ, T. – KUCHAŘOVÁ, I. – **PILAŘOVÁ, I. – **PŠENKOVÁ, Y.Meritum Účetnictví podnikatelů 2021. 2021, Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 2021. s. 556. ISBN 978-80-7676-040-0.

RAIN, T. – HINKE, J. – KUCHAŘOVÁ, I. – STÁROVÁ, M. – ČERMÁKOVÁ, H. – SEIDL, L.Cvičení z účetnictví pro podnikatele. 2022, .

KUCHAŘOVÁ, I. – **BRYCHTA, I. – **BULLA, M. – **KRUPOVÁ, T. – **PILAŘOVÁ, I. – **STROUHAL, J. – **PŠENKOVÁ, Y.Meritum Účetnictví podnikatelů 2022. 2022, Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 2022. s. 560 ISBN 978-80-7676-351-7.

PFEIFEROVÁ, D. – KUCHAŘOVÁ, I. – REGNEROVÁ, O.The Attractiveness of Global Equity Funds . 2022, konference Rajecké Teplice 2022.