×
Ing. Jiří Kudrna
Ing. Jiří Kudrna
banner

Granty

Centrum pro studium vzniku a transformací nutričně významných látek v potravním řetězci v interakci s potenciálně rizikovými látkami antropogenního původu: komplexní posouzení rizika kontaminace půdy pro kvalitu zemědělské produkce.

Excelentní výzkum,  2018-2023, člen řešitelské etapy