×
Ing. Karel Kuželka, Ph.D.
banner

Životopis

Vzdělání

2009-2013: Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a dřevařská

Doktorské studium, obor Hospodářská úprava lesů

 

2009-2012: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební

Ing., obor Geoinformatika

 

2003-2009: Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická e environmentální/Fakulta lesnická a dřevařská

Ing., obor Lesní inženýrství

 

2007-2008: Swedish University of Agricultural Sciences, Umeå

Erasmus (Remote sensing, GIS...)

 


 

Pracovní zkušenosti

 Od 2013: Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a dřevařská

Odborný asistent

 

2012-2013: Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a dřevařská

Odborný vědecký pracovník projektu