×
Ing. Roman Kvasnička, Ph.D.
banner

Publikace

Článek v odborném periodiku

KREJČÍ, I. – MAZOUCH, P. – VLTAVSKÁ, K. – KVASNIČKA, R. Age of machinery and equipment in the Czech agriculture. Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2015, roč. 61, č. 8, s. 356-366. ISSN: 0139-570X.

KVASNIČKOVÁ STANISLAVSKÁ, L. – PILAŘ, L. – MARGARISOVÁ, K. – KVASNIČKA, R. Corporate Social Responsibility and Social Media: Comparison between Developing and Developed Countries. Sustainability, 2020, roč. 13, č. 12, s. 0-0. ISSN: 2071-1050.

PILAŘ, L. – KVASNIČKOVÁ STANISLAVSKÁ, L. – ROJÍK, S. – KVASNIČKA, R. – PITROVÁ (POLÁKOVÁ), J. Customer Experience with Organic Food: Global View. Emirates Journal of Food and Agriculture, 2018, roč. 30, č. 11, s. 918-926. ISSN: 2079-052X.

KREJČÍ, I. – KVASNIČKA, R. – ŠVASTA, J. Dynamic aging chain of the Czech Republic population. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2011, roč. 59, č. 7, s. 209-216. ISSN: 1211-8516.

PILAŘ, L. – KVASNIČKOVÁ STANISLAVSKÁ, L. – KVASNIČKA, R. – BOUDA, P. – PITROVÁ, J. Framework for Social Media Analysis Based on Hashtag Research By. Applied Sciences-BASEL, 2021, roč. 11, č. 8, s. 3697-3697. ISSN: 2076-3417.

PILAŘ, L. – KVASNIČKA, R. – HARTMAN, R. – TICHÁ, I. Healthy Food on Instagram Social Network: Vegan, Homemade and Clean Eating. Nutrients, 2021, roč. 13, č. 6, s. 1991-1991. ISSN: 2072-6643.

PILAŘ, L. – KVASNIČKOVÁ STANISLAVSKÁ, L. – KVASNIČKA, R. Healthy Food on the Twitter Social Network: Vegan, Homemade, and Organic Food. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2021, roč. 18, č. 7, s. 3815-3815. ISSN: 1660-4601.

HOUŠKOVÁ BERÁNKOVÁ, M. – HOUŠKA, M. – KVASNIČKA, R. Interoperability of Knowledge Units in Plant Protection: Case Studies. AGRIS on-line Papers in Economics and Informatics, 2010, roč. 2, č. 4-Special, s. 87 - 98. ISSN: 1804-1930.

KVASNIČKA, R. – HOUŠKA, M. – HOUŠKOVÁ BERÁNKOVÁ, M. Interoperability on the level of knowledge units. Scientia Agriculturae Bohemica, 2010, roč. 41, č. 3, s. 183 - 189. ISSN: 1211-3174.

KREJČÍ, I. – KVASNIČKA, R. – DÖMEOVÁ, L. INTRODUCING SYSTEM DYNAMICS AT CULS PRAGUE . Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 2011, roč. 4, č. 4, s. 187-196. ISSN: 1803-1617.

**ALY, S. – TYRYCHTR, J. – KVASNIČKA, R. – VRANA, I. Novel methodology for developing a safety standard based on clustering of experts’ assessments of safety requirements. ..., 2021, roč. 140, č. , s. 1-13. ISSN: N.

KVASNIČKOVÁ STANISLAVSKÁ, L. – KVASNIČKA, R. – KURALOVÁ, K. – MARGARISOVÁ, K. SOCIAL RESPONSIBILITY OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS – THE COMPARISON OF THE VIEW OF STUDENTS AND POTENTIAL STUDENTS. Journal on Efficiency and Responsibility in Education and Science, 2014, roč. 7, č. 3-4, s. 95-99. ISSN: 1803-1617.

KVASNIČKA, R. Stanovení relevantních kritérií při volbě reprezentace znalostí. Systémová integrace, 2013, roč. 3, č. 20, s. 51-62. ISSN: 1210-9479.

ROUBÍK, H. – MAZANCOVÁ, J. – RYDVAL, J. – KVASNIČKA, R. Uncovering the dynamic complexity of the development of small-scale biogas technology through causal loops. RENEWABLE ENERGY, 2020, roč. 149, č. , s. 235-243. ISSN: 0960-1481.

PILAŘ, L. – KVASNIČKOVÁ STANISLAVSKÁ, L. – MOULIS, P. – KVASNIČKA, R. – ROJÍK, S. – TICHÁ, I. Who spends the most money at farmers' markets?. Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2019, roč. 65, č. 11, s. 491-498. ISSN: 0139-570X.

Odborná monografie

HAVLÍČEK, J. – HOUŠKA, M. – KVASNIČKA, R. – BARTOŠKA, J. Identifikace a uznávání odborných kvalifikací v mlékařském sektoru v zemích EU. Praha: ČZU Praha, 2008. 217s. ISBN N.

ŠUBRT, T. – ZUZÁK, R. – HOUŠKA, M. – BROŽOVÁ, H. – HOUŠKOVÁ BERÁNKOVÁ, M. – HAVLÍČEK, J. – URBANCOVÁ, H. – DÖMEOVÁ, L. – VOSTROVSKÝ, V. – KLIMEŠOVÁ, D. – KOLMAN, L. – RYMEŠOVÁ, P. – PELIKÁN, M. – KVASNIČKA, R. – KÖNIGOVÁ, M. Mastering Knowledge. Praha: Alfa Publishing, 2010. 246s. ISBN 978-80-87197-37-0.

BROŽOVÁ, H. – HOUŠKA, M. – DÖMEOVÁ, L. – HAVLÍČEK, J. – HOUŠKOVÁ BERÁNKOVÁ, M. – KVASNIČKA, R. – PELIKÁN, M. – ŠUBRT, T. Modelování znalostí. Praha: Professional Publishing, 2011. 233s. ISBN 978-80-7431-069-0.

Článek ve sborníku z akce

ANTOŠ, V. – KVASNIČKA, R. AHP in System for Project Staff Rewarding and Motivation. In Mathematical Methods in Economics 2010 08.09.2010, České Budějovice. České Budějovice: University of South Bohemia in České Budějovice, 2010. s. 1-6.

KREJČÍ, I. – KVASNIČKA, R. Application of aging chain model on demographical data of the Czech Republic. In Proceedings of 30th International Conference Mathematical methods in economics 11.09.2012, Karviná. Karviná : Silesian University, 2012. s. 467-472.

ŠÁNOVÁ, P. – KVASNIČKA, R. – KVASNIČKOVÁ STANISLAVSKÁ, L. – LAPUTKOVÁ, A. Evaluation of aspects that influence system effectiveness to ensure food safety in food operations using MaxAgr software . In Agrarian Perspectives XVII 19.09.2018, Prague, Czech Republic. CULS, Prague: , 2018. s. 0-0.

KUČERA, P. – KVASNIČKA, R. – KREJČÍ, I. IMPACT OF THE CONTACT TEACHING REDUCTION ON STUDY RESULTS IN THE COURSE OF MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS II. In Proceedings of the 9th International Conference on Efficiency and Responsibility in Education (ERIE 2012) 07.06.2012, Praha. Praha: Czech University of Life Science Prague, 2012. s. 287-293.

KVASNIČKOVÁ STANISLAVSKÁ, L. – ŠÁNOVÁ, P. – KVASNIČKA, R. MARKETING STRATEGIES AT FARMERS’ MARKETS IN CONNECTION WITH THE PURCHASE OF FISH. In PROCEEDINGS - of the 28th International Scientific Conference Agrarian Perspectives XXVIII. Business Scale in Relation to Economics 18.09.2019, Prague. Prague, Czech republic: Czech Univerzity of Life Sciences, 2019. s. 121-128.

KREJČÍ, I. – KVASNIČKA, R. Modelling disaggregated aging chain of Czech population. In Proceedings of the 29th International Conference on Mathematical Methods in Economics 2011 06.09.2011, Liptovský Ján. Praha: Professional Publishing, 2011. s. 375-379.

TYRYCHTR, J. – PELIKÁN, M. – KVASNIČKA, R. – ANDER, V. – BENDA, T. – VRANA, I. Multi-agent System in Smart Econometric Environment. In Intelligent Systems Applications in Software Engineering. CoMeSySo 2019. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1046 03.10.2019, Online. Cham: Springer Nature Switzerland AG, 2019. s. 434-442.

VOSTROVSKÝ, V. – TYRYCHTR, J. – KVASNIČKA, R. Open Data Quality Management Based on ISO/IEC SQuaRE Series Standards in Intelligent Systems. In Applied Informatics and Cybernetics in Intelligent Systems. CSOC 2020. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1226 23.04.2020, Online. Springer, Cham: Springer Nature Switzerland AG 2020, 2020. s. 625-631.

ANTOŠ, V. – KVASNIČKA, R. Perspective Mathematical Method for Employees’ and Organizational Units’ Comparison on Projects. In Proceedings of the 29th International Conference Mathematical Methods in Economics 2011 06.09.2011, Janská Dolina, Slovakia. Prague: Profesiional Publishing, Prague, 2011. s. 11-17.

KVASNIČKOVÁ STANISLAVSKÁ, L. – KURALOVÁ, K. – MARGARISOVÁ, K. – KVASNIČKA, R. SOCIAL RESPONSIBILITY OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS – THE STUDENTS´ VIEW. In Efficiency and Responsibility in Education 2014 05.06.2014, Praha. Praha: Czech University of Life Sciences Prague Faculty of Economics and Management, 2014. s. 352-359.

KUČERA, P. – KVASNIČKA, R. – VOSTRÁ VYDROVÁ, H. STUDY RESULTS DEVELOPMENT IN MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS IN TWO YEARS FROM ACCREDITATION. In Efficiency and Responsibility in Education 10th International Conference 06.06.2013, CULS Prague. CULS Prague: CULS Prague, 2013. s. 341-346.

KREJČÍ, I. – KVASNIČKA, R. – DÖMEOVÁ, L. Teaching system dynamics at culs prague –the seminars’ structure design. In Proceedings of the 8th International Conference Efficiency and Responsibility in Education 2011 09.06.2011, Praha. Praha: Czech University of Life Sciences Prague, 2011. s. 157-165.

KVASNIČKOVÁ STANISLAVSKÁ, L. – KVASNIČKA, R. THE SOCIAL RESPONSIBILITY OF UNIVERSITIES IN THE CZECH REPUBLIC: COMPARISON OF THE SITUATION IN 2011 AND 2018. In Proceedings of the 16th International Conference Efficiency and Responsibility in Education 2019 06.06.2019, Praha. Praha: Czech University of Life Sciences Prague Faculty of Economics and Management, 2019. s. 154-160.

Towards the Definition of Knowledge Interoperability Ing. Martina Houšková Beránková, PhD., Ing. Roman Kvasnička, Ing. Milan Houška, Ph.D., 2010

Unary Operations with Knowledge Units Ing. Milan Houška, Ph.D., doc. Ing. Ludmila Dömeová, CSc., Ing. Roman Kvasnička, 2010

ŠÁNOVÁ, P. – KVASNIČKOVÁ STANISLAVSKÁ, L. – KVASNIČKA, R. – LAPUTKOVÁ, A. UTILIZATION AND THE EFFECTIVENESS OF LMS MOODLE TOOLS IN SELECTED STUDY PROGRAMMES . In 15th International Conference on Efficiency and Responsibility in Education (ERiE) 06.06.2018, Czech University of Life Sciences Prague. Czech University of Life Sciences Prague: Czech University of Life Sciences, 2018. s. 387-393.

Certifikované metodiky

HAVLÍČEK, J. – DÖMEOVÁ, L. – KVASNIČKA, R. – JINDROVÁ, A. Interaktivní mapy GIS, Interaktive GIS Maps, Maps, GIS, 2014, BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, Moniqua, Součást projektu "MONIQUA" - Grafická reprezentace srovnání kvality života v MAS, Ekonomické ukazatele kvality života na úrovni obce nebo clusterů obcí, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Hodnocení expertů, 21.12.2014,

Software

LOHR, V. – HYNEK, P. – HAVLÍČEK, J. – DÖMEOVÁ, L. – JINDROVÁ, A. – KVASNIČKA, R. – HRADECKÝ, O. Moniqua, Moniqua, Moniqua, MAS, methodology, maps, quality, 2015, JC - Počítačový hardware a software, v.1.0, 2015, http://moniqua.net-mix.cz/, http://moniqua.net-mix.cz/moniqua-sw.zip, Monitorování kvality života v regionech, Provozně ekonomická fakulta, Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha 6, Česká republika, 60460709, CZ - Česká republika, A - K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence, A - Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek

Ostatní výsledky

27st International Conference Mathematical Methods in Economics doc. RNDr. Brožová Helena, CSc.; doc. Ing. Šubrt Tomáš, Ph.D.; Ing. Hornická Andrea; Bartoška Jan; Ing. Bartoška Jan, Ph.D.; Ing. Kvasnička Roman, 2009

ANALYTICKÝ NÁSTROJ VE VÝUCE SYSTÉMOVÉ ANALÝZY A MODELOVÁNÍ Bartoška Jan; Ing. Bartoška Jan, Ph.D.; Ing. Mach Jiří; Ing. Kvasnička Roman, 2008

Analýza motivů ke studiu v KS na ČZU Ing. Vydrová Hana; Ing. Kvasnička Roman; Ing. Svobodová Radka, 2009

Application of Root Definitions for Interoperability of Knowledge Units Ing. Kvasnička Roman; Ing. Houška Milan, Ph.D.; Ing. Houšková Beránková Martina, PhD.; Ing. Fejfar Jiří, 2009

APPLICATION OF THE MOODLE SYSTEM IN THE TEACHING OF QUANTITATIVE METHODS Ing. Kvasnička Roman; RNDr. Kučera Petr, Ph.D.; Ing. Burdych Petr, 2008

Combined model of Knowledge Creation doc. Ing. Dömeová Ludmila, CSc.; Ing. Kvasnička Roman, 2009

CREATING TASKS FOR STUDENTS OF REGIONAL CONSULTING CENTRES RNDr. Kučera Petr, Ph.D.; Ing. Kvasnička Roman, 2009

MAZANCOVÁ, J. – HEJKRLÍK, J. – KVASNIČKA, R. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Enhancement of Quality of Education at Akaki Tsereteli State University. 2014, Book of Abstracts. Conference Tropentag “Bridging the gap between increasing knowledge and decreasing resources”. September 17-19, 2014, CULS Prague, Czech Republic .

EVALUATION OF TEST QUESTIONS USING THE ITEM ANALYSIS FOR THE CREDIT TEST OF THE SUBJECT OF MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS IN THE MOODLE LMS RNDr. Kučera Petr, Ph.D.; Ing. Kvasnička Roman; Ing. Vydrová Hana, 2009

EVALUATION OF TEST QUESTIONS USING THE ITEM ANALYSIS FOR THE CREDIT TEST OF THE SUBJECT OF MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS IN THE MOODLE LMS RNDr. Kučera Petr, Ph.D.; Ing. Kvasnička Roman; Ing. Vydrová Hana, 2009

FORMALIZATION OF CRITICAL MASS METHOD IN PROJECT MANAGEMENT Ing. Svobodová Radka; Ing. Hornická Andrea; Ing. Kvasnička Roman, 2009

INOVACE PŘEDMĚTU PLÁNOVÁNÍ A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ – PRAKTICKÉ PŘÍSTUPY FIRMY VWS MEMSEP Ing. Svobodová Radka; Ing. Kvasnička Roman; Ing. Antoš Vítězslav, 2009

Interoperabilita a znalosti Ing. Kvasnička Roman, 2009

INTEROPERABILITA JAKO NÁSTROJ PŘENOSU ZNALOSTÍ Ing. Kvasnička Roman; Ing. Houška Milan, Ph.D.; Ing. Pelikán Martin, Ph.D., 2009

Interoperability and Transfer of Knowledge Units Ing. Houška Milan, Ph.D.; Ing. Kvasnička Roman; Ing. Houšková Beránková Martina, PhD., 2009

LIFETIME EDUCATION IN TUTORIAL CENTERS OF CZECH UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES doc. Ing. Dömeová Ludmila, CSc.; Ing. Kvasnička Roman, 2009

Obtíže při aplikaci Fuzzy ohodnocení časů v metodě kritické cesty Ing. Krejčí Igor; Ing. Kvasnička Roman; Ing. Vydrová Hana, 2009

Possibilities of the LMS Moodle in Teaching the Subject of the Mathematical Methods in Economics I RNDr. Kučera Petr, Ph.D.; Ing. Kvasnička Roman, 2008

Předpověď vybraných ukazatelů časových řad trhu práce v České republice Ing. Vydrová Hana; Ing. Kvasnička Roman, 2009

Přístupy k neurčitosti v projektovém řízení Ing. Krejčí Igor; Ing. Kvasnička Roman, 2009

Simonova klasifikace problému ve vztahu k interoperabilite Ing. Kvasnička Roman; Ing. Houška Milan, Ph.D.; Ing. Houšková Beránková Martina, PhD., 2009

Statistical Analysis of Selected Methods for the Time Limited Vehicle Routing Problem Focused on the Problem Size RNDr. Kučera Petr, Ph.D.; Ing. Kvasnička Roman, 2008

SYSTÉMOVÝ PŘÍSTUP K PROCESU ROZHODOVÁNÍ PŘI TVORBĚ NOVÉ ZNALOSTNÍ BÁZE Ing. Fejfar Jiří; Ing. Kvasnička Roman, 2009

The Comparison of the Moodle Test Results of the Full-time and Combined Study Students RNDr. Kučera Petr, Ph.D.; Ing. Vydrová Hana; Ing. Kvasnička Roman, 2009

TVORBA KURZŮ V LMS MOODLE RNDr. Kučera Petr, Ph.D.; Ing. Kvasnička Roman, 2008

Tvorba ontologií pro interoperabilitu znalostí Ing. Kvasnička Roman; Ing. Fejfar Jiří, 2009

Typologie modelů lineárního programování na základě charakteru kritéria Ing. Fejfar Jiří; Ing. Kvasnička Roman, 2009

Vyhodnocení testových otázek prostřednictvím položkové analýzy v LMS Moodle Ing. Kvasnička Roman; Ing. Vydrová Hana, 2008

VÝUKA PŘEDMĚTU PLÁNOVÁNÍ A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ V LMS MOODLE NA ČZU Ing. Svobodová Radka; Ing. Kvasnička Roman; Ing. Antoš Vítězslav, 2009

Význam kombinovaného modelu učení pro interoperabilitu znalostí Ing. Kvasnička Roman; doc. Ing. Dömeová Ludmila, CSc.; Ing. Vydrová Hana, 2009

Význam kombinovaného modelu učení pro interoperabilitu znalostí Ing. Kvasnička Roman, 2009

Význam ontologie pro interoperabilitu znalostí Ing. Kvasnička Roman; Ing. Fejfar Jiří; Ing. Vydrová Hana, 2009

ZKOUMÁNÍ KOMPLEXNÍ SITUACE POMOCÍ ENVIROMENTÁLNÍ STUDIE doc. Ing. Dömeová Ludmila, CSc.; Ing. Kvasnička Roman, 2007