×
Ing. Veronika Legarová, Ph.D.
Odborný asistent
banner

Publikace

Článek v odborném periodiku

KOUŘIMSKÁ, L. – PANOVSKÁ, Z. – LEGAROVÁ, V. – PACÁKOVÁ, Z. Correlation of sensory and physicochemical properties of selected apple cultivars. Acta Alimentaria, 2013, roč. 42, č. 2, s. 208-219. ISSN: 0139-3006.

LEGAROVÁ, V. Fermentace syrovátky bakteriemi mléčného kvašení. ..., 2011, roč. 22, č 128, s. 16-17.

KOUŘIMSKÁ, L. – LEGAROVÁ, V. – KUBÍNOVÁ, A. Korelace změn kvalitativních parametrů jablek během skladování. Zahradnictví, 2009, roč. 2009, č. 7, s. 46 - 48. ISSN: 1213-7596.

LEGAROVÁ, V.; idPublikace = 56749; Název: Laktóza a její deriváty-- Neexistuje podtyp publikace --

LEGAROVÁ, V. – KOUŘIMSKÁ, L. Metody sledování změn obsahu laktosy a dalších analytů během fermentace syrovátky. Chemicke listy, 2011, roč. 105, č 11, s. 869-873. ISSN: 0009-2770.

LEGAROVÁ, V. Mléko ve výživě člověka. Mlékařské listy - Zpravodaj, 2012, roč. 23, č. 134, s. 13-15. ISSN: 1212-950X.

KOUŘIMSKÁ, L. – LEGAROVÁ, V. – PANOVSKÁ, Z. – PÁNEK, J. Quality of Cows' Milk from Organic and Conventional Farming. Czech Journal of Food Sciences, 2014, roč. 32, č. 4, s. 398-405. ISSN: 1212-1800.

LEGAROVÁ, V. – KOUŘIMSKÁ, L. Sensory quality evaluation of whey-based beverages. Mljekarstvo, 2010, roč. 60, č. 4, s. 280 - 287. ISSN: 0026-704X.

LEGAROVÁ, V.; idPublikace = 56747; Název: Senzorická analýza syrovátkových nápojů-- Neexistuje podtyp publikace --

KOUŘIMSKÁ, L. – LEGAROVÁ, V. – PROKŮPKOVÁ, L. Senzorická kvalita faremních výrobků z kozího, kravského a ovčího mléka. Mlékařské listy - Zpravodaj, 2009, roč. 2009, č. 117, s. 41 - 42. ISSN: 1212-950X.

LEGAROVÁ, V.; idPublikace = 53315; Název: Syrovátkové nápoje-- Neexistuje podtyp publikace --

LEGAROVÁ, V. Sýry a jejich podávání. Mlékařské listy - Zpravodaj, 2010, roč. 118, č. 118, s. 16 - 18. ISSN: 1212-950X.

FRAŇKOVÁ, A. – ŠMÍD, J. – BERNARDOS, A. – FINKOUSOVÁ, A. – MARŠÍK, P. – NOVOTNÝ, D. – LEGAROVÁ, V. – PULKRÁBEK, J. – KLOUČEK, P. The antifungal activity of essential oils in combination with warm air flow against postharvest phytopathogenic fungi in apples. Food Control, 2016, roč. 68, č. , s. 62-68. ISSN: 0956-7135.

LEGAROVÁ, V. – KOUŘIMSKÁ, L. The effect of kappa-casein genotype on the quality of milk and fresh cheese. Scientia Agriculturae Bohemica, 2010, roč. 41, č. 4, s. 213 - 217. ISSN: 1211-3174.

GÜZELER, N. – KOUŘIMSKÁ, L. – LEGAROVÁ, V. Tradiční turecké mléčné výrobky. Mlékařské listy - Zpravodaj, 2012, roč. 23, č. 134, s. 15-19. ISSN: 1212-950X.

Ostatní výsledky

Analytické metody hodnocení účinnosti antioxidantů ve vybraných druzích koření Ing. Lenka Kouřimská, Ph.D., D. Chrpová (externí), Jan Pánek (externí), L. Kolesárová (externí), Ing. Veronika Legarová, 2010

Comparison of Major Milk Components in Dairy Cows’ Milk from Morning and Evening Milking Ing. Kouřimská Lenka, Ph.D.; Ing. Pacáková Zuzana; Ing. Legarová Veronika; doc. Ing. Babička Luboš, CSc.; Golian J., 2009

Důsledky působení intravitálních vlivů na kvalitu králičího masa Ing. Prokůpková Ludmila, Ph.D.; Ing. Dokoupilová Adéla, Ph.D.; Ing. Doxanský Petr; Ing. Janda Karel; Ing. Legarová Veronika, 2009

Faremní zpracování mléka, Hodnocení výrobků (Seminář pro praxi) Ing. Kouřimská Lenka, Ph.D.; Jiralová Kateřina; doc. Ing. Babička Luboš, CSc.; Dragounová Hedvika; Dragounová Hedvika; Dragounová Hedvika; Ing. Legarová Veronika; Ing. Václavíková Kristýna; Dvořáková Blanka; Ing. Prokůpková Ludmila, Ph.D., 2007

Faremní zpracování mléka, Hodnocení výrobků (Seminář pro praxi) Ing. Kouřimská Lenka, Ph.D.; Jiralová Kateřina; Ing. Legarová Veronika; Dvořáková Blanka; doc. Ing. Babička Luboš, CSc.; Ing. Prokůpková Ludmila, Ph.D.; Ing. Václavíková Kristýna, 2008

Faremní zpracování mléka, Hodnocení výrobků (Seminář pro praxi) Ing. Kouřimská Lenka, Ph.D.; Jiralová Kateřina; Ing. Prokůpková Ludmila, Ph.D.; doc. Ing. Babička Luboš, CSc.; Dvořáková Blanka; Ing. Legarová Veronika; Gabrielová Alena; Ing. Doxanský Petr, 2009

Faremní zpracování mléka, Hodnocení výrobků (Seminář pro praxi) Ing. Lenka Kouřimská, Ph.D., Kateřina Jiralová, Ing. Veronika Legarová, 2010

LEGAROVÁ, V. – VÍTOVÁ, K. – KOUŘIMSKÁ, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Hodnocení senzorické kvality jogurtů z kozího mléka. 2014, Celostátní přehlídky sýrů 2014. Výsledky přehlídek a sborník příspěvků konference Mléko a sýry, Praha 22. - 23. 1. 2014, s. 201-204. ISBN 978-80-7080-909-9.

Kvalita zemědělské produkce (Seminář) Ing. Kouřimská Lenka, Ph.D.; Ing. Faměra Oldřich, CSc.; Ing. Legarová Veronika; Ing. Prokůpková Ludmila, Ph.D.; Jiralová Kateřina, 2009

Kysané mléčné výrobky Ing. Kouřimská Lenka, Ph.D.; Ing. Legarová Veronika; Dvořáková Blanka; Jiralová Kateřina, 2009

Laktosa a její změny během fermentace syrovátky a mléka termofilními bakteriemi mléčného kvašení Ing. Veronika Legarová, Ing. Lenka Kouřimská, Ph.D., Jana Hájková (externí), 2010

Nutriční význam tuku kozího a ovčího mléka Ing. Lenka Kouřimská, Ph.D., Kateřina Janušová (externí), Ing. Veronika Legarová, 2010

Organoleptické vlastnosti nápojů na bázi syrovátky Ing. Kouřimská Lenka, Ph.D.; Ing. Legarová Veronika; Dvořáková Blanka; doc. Ing. Babička Luboš, CSc., 2008

Organoleptické vlastnosti syrovátkových nápojů Ing. Legarová Veronika; Ing. Kouřimská Lenka, Ph.D., 2008

ŠMÍD, J. – FRAŇKOVÁ, A. – LEGAROVÁ, V. – KLOUČEK, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Ošetřování rostlinných produktů pomocí kombinace silic a proudu teplého vzduchu. 2013, In: Výzkum a zkušenosti - pěstování rostlin v ekologickém zemědělství, 25. 6. 2013, Praha Uhříněves. Praha: ČZU v Praze, 2013, s. 37-40, CST. ISBN: 978-80-213-2385-8.

KOUŘIMSKÁ, L. – LEGAROVÁ, V. – VEJVODOVÁ, Z. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Počet somatických buněk v mléce z ekologických a konvenčních chovů. 2011. Sborník referátů ze semináře s mezinárodní účastí „Farmářská výroba sýrů a kysaných mléčných výrobků VIII.“, Brno 19. 5. 2011, s. 38-39. ISBN: 978-80-7375-509-6.

Porovnání hlavních složek mléka a masa z konvenčního a ekologického zemědělství Ing. Lenka Kouřimská, Ph.D., Ing. Ludmila Prokůpková, Ph.D., Ing. Veronika Legarová, Pavel Hering (externí), 2010

Porovnání hlavních složek mléka z konvenčního a ekologického zemědělství Ing. Lenka Kouřimská, Ph.D., Ing. Veronika Legarová, Jana Poděbradská (externí), Zuzana Vejvodová (externí), Pavel Hering (externí), 2010

Porovnání kravského mléka z ranního a večerního dojení Ing. Kouřimská Lenka, Ph.D.; Ing. Pacáková Zuzana; Ing. Legarová Veronika; doc. Ing. Babička Luboš, CSc., 2009

Porovnání organoleptických a fyzikálně-chemických vlastností nápojů na bázi syrovátky Ing. Kouřimská Lenka, Ph.D.; Ing. Legarová Veronika; Dvořáková Blanka, 2008

KOUŘIMSKÁ, L. – LEGAROVÁ, V. – VEJVODOVÁ, Z. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Porovnání syrového kravského mléka z ekologického a konvenčního zemědělství. 2011. Sborník přednášek a posterů "Food Hygiene and Technology 41st Lenfeld's and Hökl's Days", Brno 12. - 13. 10. 2011, s. 15-19. ISBN 978-80-7305-594-3.

Posouzení kvality sladké syrovátky vzhledem k možnosti jejího využití pro přípravu syrovátkových nápojů Ing. Legarová Veronika; Ing. Kouřimská Lenka, Ph.D., 2008

Principy senzorické analýzy Ing. Kouřimská Lenka, Ph.D.; Dvořáková Blanka; Ing. Legarová Veronika; Jiralová Kateřina; doc. Ing. Babička Luboš, CSc., 2008

FRAŇKOVÁ, A. – LEGAROVÁ, V. – KLOUČEK, P. – PULKRÁBEK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Sensory evaluation of mung beans treated with vapors of three essential oils . 2013, In: 2013 EFFoST Annual Meeting: Bio-based Technologies in the Context of European Food Innovation Systems, 12. - 15. 11. 2013, Savoia Hotel Regency, Bologna, Italy. 2013, s. 23, EUR.

Senzorická analýza tvrdých a polotvrdých sýrů Ing. Veronika Legarová, Ing. Lenka Kouřimská, Ph.D., Ing. Tereza Michlová, 2010

LEGAROVÁ, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Senzorická kvalita ochucených syrovátkových nápojů. 2011. Sborník přednášek a posterů "Food Hygiene and Technology 41st Lenfeld's and Hökl's Days", Brno 12. - 13. 10. 2011, s. 118-121. ISBN 978-80-7305-594-3.

FRAŇKOVÁ, A. – LEGAROVÁ, V. – KLOUČEK, P. – PULKRÁBEK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Senzorické hodnocení klíčků mungo ošetřených plynnou fází silic. 2014, Aktuální otázky pěstování léčivých aromatických a kořeninových rostlin, 19. Odborný seminář s mezinárodní účastí 16.1. 2014, roč. 19, s.112-114. ISBN: 978-80-7375-933-9.

Sledování kvality mléčných výrobků z naší tržní sítě Ing. Lenka Kouřimská, Ph.D., Alena Gabrielová, Jana Poděbradská (externí), Alexandra Mikotová (externí), Ing. Veronika Legarová, 2010

Sledování kyselosti kozích sýrů a tvarohů Ing. Kouřimská Lenka, Ph.D.; Charvátová R.; Ing. Legarová Veronika, 2009

Sledování obsahu soli faremně vyráběných sýrů Ing. Veronika Legarová, Ing. Lenka Kouřimská, Ph.D., K. Kochánková (externí), 2010

Sledování procesu fermentace sladké syrovátky a směsi sladké syrovátky a mléka Ing. Legarová Veronika; Ing. Kouřimská Lenka, Ph.D., 2008

Sledování procesu fermentace sladké syrovátky k možnosti jejího využití pro přípravu zakysaných nápojů Ing. Legarová Veronika; Ing. Kouřimská Lenka, Ph.D., 2009

Sledování změny obsahu laktózy během fermentace syrovátkových nápojů Ing. Veronika Legarová, Ing. Lenka Kouřimská, Ph.D., Blanka Dvořáková, Alena Gabrielová, 2010

Sledování změny obsahu laktózy ve fermentovaných syrovátkových nápojích Ing. Veronika Legarová, Ing. Lenka Kouřimská, Ph.D., Blanka Dvořáková, Alena Gabrielová, 2010

Stanovení obsahu vápníku v přírodních sýrech Ing. Lenka Kouřimská, Ph.D., Ing. Tereza Michlová, Ing. Veronika Legarová, 2010

Syrové mléko Ing. Kouřimská Lenka, Ph.D.; Dvořáková Blanka; Jiralová Kateřina; Ing. Legarová Veronika; doc. Ing. Babička Luboš, CSc., 2008

Sýry Ing. Kouřimská Lenka, Ph.D.; Ing. Legarová Veronika; Dvořáková Blanka; Jiralová Kateřina, 2009

Vliv fermentace syrovátky na obsah laktózy a změny kyselosti Ing. Legarová Veronika; Ing. Kouřimská Lenka, Ph.D., 2008

Vliv genetických variant kappa-kaseinu na technologické vlastnosti mléka Ing. Legarová Veronika; Ing. Kouřimská Lenka, Ph.D., 2007

Vliv genetických variant kaseinu na výtěžnost při výrobě sýrů. Ing. Legarová Veronika; Ing. Kouřimská Lenka, Ph.D., 2007

KOUŘIMSKÁ, L. – FANTOVÁ, M. – VONDRÁČKOVÁ, E. – LEGAROVÁ, V. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv krmení řasami na nutriční hodnotu kozího mléka. 2012, Sborník přednášek a posterů "Hygiena a technologie potravin - XLII. Lenfeldovy a Höklovy dny", Brno 17.-18.10.2012, s. 160-163. ISBN: 978-80-7305-632-2.

Vliv syřidla na výtěžnost sýrů eidamského typu Ing. Kouřimská Lenka, Ph.D.; Ing. Legarová Veronika, 2008

Vybrané vlastnosti mléka pro výrobu čerstvých sýrů Ing. Legarová Veronika; Ing. Kouřimská Lenka, Ph.D., 2007

Výroba syrovátkových nápojů Ing. Legarová Veronika; Ing. Kouřimská Lenka, Ph.D., 2008

Zákysové kultury Ing. Kouřimská Lenka, Ph.D.; Ing. Legarová Veronika; Dvořáková Blanka; Jiralová Kateřina, 2009

HEJNÁK, V. – BEČKA, D. – BORŮVKA, L. – CAPOUCHOVÁ, I. – ČERNÝ, J. – FAMĚRA, O. – FUKSA, P. – HAKL, J. – HAMOUZ, K. – HAVLÍK, J. – HUČKO, B. – JEBAVÝ, L. – KAZDA, J. – KLOUČEK, P. – KOUDELA, M. – KOUŘIMSKÁ, L. – KOŽNAROVÁ, V. – KUCHTOVÁ, P. – LEGAROVÁ, V. – MAROUNEK, M. – MATULA, S. – PLACHÝ, V. – PROKINOVÁ, E. – PROKŮPKOVÁ, L. – PULKRÁBEK, J. – RADA, V. – SOUKUP, J. – STÁDNÍK, L. – STUPKA, R. – SUS, J. – SVOBODOVÁ, M. – ŠPRYSL, M. – ŠTOLC, L. – ŠTRANC, P. – TLUSTOŠ, P. – TŮMOVÁ, E. – URBAN, J. – VANĚK, V. – VAŠÁK, J. – VLKOVÁ, E. Podtyp: Skripta; Zemědělství a zdravé potraviny - specializované skriptum pro Univerzitu třetího věku. 2013, Hejnák, V., Skalický, M., Voženílková, J. (Eds.) Specializovaná skripta pro U3V. Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Praha, 2013. 275 s. ISBN: 978-80-213-2356-8.