×
doc. Ing. Kristýna Machová, Ph.D.
osobní stránky
banner

Granty

Klinické hodnocení efektu zoorehabilitace na pacienty po apoplexii

GA FAPPZ, 2013-2013

Využití standartních klinických paramentů pro průkaznost zoorehabilitace v nemocničních zařízeních

GA FAPPZ, 2014-2014

Stanovení optimální délky jednotky terapie se psem na základě stanovení kortizolu ze slin

GA FAPPZ, 2015-2015