×
Mgr. Iva Mádlová
banner

Právní oddělení ČZU

Zabezpečuje komplexní agendu související s veřejnými zakázkami (nadlimitními a podlimitními). Zajišťuje podporu jednotlivých pracovišť a školních podniků při zadávání zakázek malého rozsahu.
Zajišťuje smluvní agendu (sepis smluv, kontrola přijatých návrhů smluv a související úkony, jako jednání se zástupci ČZU a se smluvními stranami, posouzení kupních smluv na převody majetku či smluv o zřizování věcných břemen) včetně licenčních smluv, problematiky autorského práva a smluv souvisejících se zahraničními aktivitami.
Spolupracuje při uzavírání kolektivní smlouvy, konzultuje pracovně-právní problematiku jak s personálním oddělením, tak se zaměstnanci. Zpracovává vnitřní předpisy ČZU včetně jejich registrace na MŠMT.
Připravuje dokumenty a podklady pro zasedání Správní rady ČZU a pro zasedání Akademického senátu ČZU.
Zabezpečuje agendu spojenou s pohledávkami (vymáhání - jednání s dlužníky, upomínky, sepisování žalob, zastupování u soudů, exekuční řízení aj.). Připravuje podklady a zastřešuje škodní komisi ČZU.
Poskytuje právní stanoviska, konzultace, poradenství pro jednotlivá pracoviště ČZU.