×
Ing. Kateřina Makovcová, Ph.D., DiS.
děkanát FAPPZ
banner

Publikace

Článek v odborném periodiku

LANGROVÁ, I. – MAKOVCOVÁ, K. – VADLEJCH, J. – JANKOVSKÁ, I. – PETRTÝL, M. – KEIL, P. – LYTVYNETS, A. – BORKOVCOVÁ, M. Arrested development of sheep strongyles: onset and resumption under field conditions of Central Europe. Parasitology Research, 2008, roč. 103, č. 2, s. 387 - 392. ISSN: 0932-0113.

MAKOVCOVÁ, K. – LANGROVÁ, I. – VADLEJCH, J. – JANKOVSKÁ, I. – LYTVYNETS, A. – BORKOVCOVÁ, M. Linear distribution of nematodes in the gastrointestinal tract of tracer lambs. Parasitology Research, 2008, roč. 1, č. 104, s. 123 - 126. ISSN: 0932-0113.

MAKOVCOVÁ, K. – JANKOVSKÁ, I. – VADLEJCH, J. – LANGROVÁ, I. – VEJL, P. – LYTVYNETS, A. The contribution to the epidemiology of gastrointestinal nematodes of sheep with special focus on the survival of infective larvae in winter conditions. Parasitology Research, 2009, roč. 104, č. 4, s. 795 - 799. ISSN: 0932-0113.

LANGROVÁ, I. – JANKOVSKÁ, I. – VADLEJCH, J. – LIBRA, M. – LYTVYNETS, A. – MAKOVCOVÁ, K. The influence of desiccation and UV radiation on the development and survival of free-living stages of cyathostomins under field and laboratory conditions. Helminthologia, 2008, roč. 45, č. 1, s. 32-40. ISSN: 0440-6605.

VADLEJCH, J. – KNÍŽKOVÁ, I. – MAKOVCOVÁ, K. – KUNC, P. – JANKOVSKÁ, I. – JANDA, K. – BORKOVCOVÁ, M. – LANGROVÁ, I. Thermal profile of rabbits infected with Eimeria intestinalis. Veterinary Parasitology, 2010, roč. 171, č. 3-4, s. 343 - 345. ISSN: 0304-4017. Stáhnout soubor

Ostatní výsledky

Experimental studies on the lead and cadmium accumulation in the cestode Moniezia expansa (Cestoda: Anoplocephalidae) and its final host (Ovis ammon f. aries). doc. Ing. Jankovská Ivana, Ph.D.; prof. Ing. Langrová Iva, CSc.; Ing. Vadlejch Jaroslav, Ph.D.; Ing. Miholová Daniela, CSc.; doc. Ing. Száková Jiřina, CSc.; Ing. Makovcová Kateřina, 2008

Overwintering strategies in the most common gastrointestinal nematodes of sheep in the Czech Republic Ing. Makovcová Kateřina; prof. Ing. Langrová Iva, CSc.; Ing. Vadlejch Jaroslav, Ph.D.; doc. Ing. Jankovská Ivana, Ph.D., 2008

Pozastavený vývoj strongylidních hlístic ovcí: nástup inhibice a pokračování ve vývoji v klimatických podmínkách střední Evropy prof. Ing. Langrová Iva, CSc.; Ing. Makovcová Kateřina; Ing. Vadlejch Jaroslav, Ph.D.; doc. Ing. Jankovská Ivana, Ph.D.; Ing. Petrtýl Miloslav, Ph.D.; MVDr. Lytvynets Andriy; Ing. Borkovcová Marie, 2008

Proteolytic enzymes of Passalurus ambiguus Ing. Vadlejch Jaroslav, Ph.D.; doc. Ing. Jankovská Ivana, Ph.D.; Ing. Makovcová Kateřina; prof. Ing. Langrová Iva, CSc., 2008

Synchronizace a rozhodování v pastevním chování u antilop losích (Taurotragus oryx) Ing. Kotrba Radim, Ph.D.; Špinka Marek; Panamá José L.A.; Ing. Makovcová Kateřina; Štechmüller Jan; Ing. Tomášová Kateřina, 2005

The antipredatory behaviour in the herd of common eland (Taurotragus oryx): Why is good to be synchronised? Ing. Kotrba Radim, Ph.D.; Špinka Marek; Panamá José L.A.; Ing. Makovcová Kateřina; Štechmüller Jan; Ing. Tomášová Kateřina, 2005