×
Ing. Matěj Malík, Ph.D.
banner

Životopis

Vzdělání:

09/2018 - 03/2023  Česká zemědělská univerzita v Praze,

                                   doktor (obor Obecná produkce rostlinná),

                                   disertační práce: Vliv výživy na tvorbu biomasy a obsah terapeuticky využitelných sekundárních                                                    metabolitů rostlin konopí (Cannabis sativa L.)

09/2016 - 06/2018  Vysoká škola chemicko-technologická v Praze,

                                   inženýr (obor Chemie přírodních látek),

                                  diplomová práce: Supramolekulární gely na bázi vybraných triterpenoidních kyselin a studium jejich                                               fyzikálně-chemických charakteristik

09/2013 - 06/2016  Česká zemědělská univerzita v Praze,

                                   bakalář (obor Výživa a potraviny),

                                   bakalářská práce: Nootropika