×
Ing. Tomáš Martínek
Katedra Informačního inženýrství
banner

Publikace

Článek v odborném periodiku

MARTÍNEK, T. – HANZLÍK, P. Analysis of the Structure of Job Offers on the Czech Labour Market. Národohospodářský obzor. (National Economic Horizons.) , 2014, roč. VOL. 14, č. ISSUE 3, s. 287-306. ISSN: 1213-2446 .

MARTÍNEK, T. – HANZLÍK, P. Analýza vlivu internetových sociálních sítí na výběr nových zaměstnanců v České republice. ACC Journal. , 2013, roč. Issue B, č. 55-039-13, s. 77-88. ISSN: 1803-9782 .

Článek ve sborníku z akce

ŠKEŘÍK, F. – VOLF, J. – LINDA, M. – MARTÍNEK, T. METHODS FOR DETECTION OF OBJECTS IN AGRICULTURE. In 5th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2013, TAE 2013 03.09.2013, Prague, ČR. Praha, Česká republika: Czech University of Life Sciences in Prague, 16521 Prague 6 - Suchdol, Czech Republic, 2013. s. 599-601.

GOJDA, O. – MARTÍNEK, T. – HANZLÍK, P. The Career Perceptions of Future Graduates. In 22nd International Scientific Conference on Agrarian Perspectives - Development Trends in Agribusiness 17.09.2013, CULS, Kamycka 129, Prague 16521 6, Suchdol, CZ. Prague: CZECH UNIVERSITY LIFE SCIENCES PRAGUE, DEPT SYSTEMS ENG, 2013. s. 125-135.

Ostatní výsledky

MARTÍNEK, T. – HANZLÍK, P. – ŠKEŘÍK, F. – GOJDA, O. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Analýza názorů pracovníků v HR na stav českého pracovního trhu. 2013, ISSN 1805-515X.

ŠKEŘÍK, F. – VOLF, J. – LINDA, M. – MARTÍNEK, T. METHODS FOR DETECTION OF OBJECTS IN AGRICULTURE. In 5th International Conference TAE 2013 Trends in Agricultural Engineering 2013 03.09.2013, Praha, ČR. Praha, Česká republika: 2013 Czech University of Life Sciences Prague, Faculty of Engineering, 2013. s. 599-601.