×
Ing. Miroslav Fér, Ph.D.
banner

Životopis

Vzdělání:        

 

2009 do současnosti Česká zemědělská univerzita v Praze, Doktorské studium na katedře pedologie a ochrany půdy v oboru: Využití a ochrana přírodních zdrojů

 

2009 Česká zemědělská univerzita v Praze, Magisterské studium: Hodnocení a ochrana půdy

Téma diplomové práce: Sorpce hliníku a síranů v lesních půdách ohrožených acidifikací

 

2006 – 2007 Ecole National Supérieur Agronomique de Toulouse, France

Obor: Qualite de l´environnement et Gestion des ressources

5 měsíční studijní pobyt (ERASMUS)

 

2006 Česká zemědělská univerzita v Praze

Bakalářské studium: Udržitelné využívání přírodních zdrojů.

Téma bakalářské práce: Hodnocení zranitelnosti půd České republiky acidifikací

 

1995 – 2003 Gymnázium Nymburk

 

Další kurzy:

 

2010 – College on Soil Physics, Triest, Itálie: Soil Physical Properties and Processes under Climate Changes, The Abdus Salam International Centrer for Theoretical Physics

 

2009 – Summer Course, Godollo, Maďarsko: Focused on the effect of environmental changes and global climate change in forest and agricultural ecosystems, CEEPUS

 

2007 – Kurz: Import dat GPS do GIS, Česká kosmická kancelář o.p.s.

 

Jazyky:

francouzština (komunikativní úroveň), angličtina (komunikativní úroveň)