×
Ing. Tereza Michlová, Ph.D.
banner

Publikace

Článek v odborném periodiku

PTÁČEK, M. – **MILERSKI, M. – DUCHÁČEK, J. – **SCHMIDOVÁ, J. – **TANČIN, V. – **UHRINČAŤ, M. – STÁDNÍK, L. – MICHLOVÁ, T. Analysis of fatty acid profile in milk fat of Wallachian sheep during lactation. Journal of Dairy Research, 2019, roč. 86, č. 2, s. 233-237. ISSN: 0022-0299.

KULMA, M. – PETŘÍČKOVÁ, D. – KUREČKA, M. – KOTÍKOVÁ, Z. – TÁBORSKÝ, J. – MICHLOVÁ, T. – KOUŘIMSKÁ, L. Effect of carrot supplementation on nutritional value of insects: a case study with Jamaican field cricket (Gryllus assimilis) . Journal of Insects as Food and Feed , 2022, roč. 8, č. 6, s. 621-629. ISSN: 2352-4588.

PTÁČEK, M. – **MILERSKI, M. – STÁDNÍK, L. – DUCHÁČEK, J. – **TANČIN, V. – **SCHMIDOVÁ, J. – **UHRINČAŤ, M. – MICHLOVÁ, T. – NOHEJLOVÁ, L. Effect of milk intake, its composition, and fatty acid profile distribution on live weight of suckling Wallachian lambs until their weaning. Animals, 2019, roč. 9, č. 10, s. 1-7. ISSN: 2076-2615.

MICHLOVÁ, T. – DRAGOUNOVÁ, H. – HORNÍČKOVÁ, Š. – HEJTMÁNKOVÁ, A. Factors Influencing the Content of Vitamins A and E in Sheep and Goat Milk. Czech Journal of Food Sciences, 2015, roč. 33, č. 1, s. 58-65. ISSN: 1212-1800.

**HYRŠLOVÁ, I. – **KRAUSOVÁ, G. – MICHLOVÁ, T. – **KAŇA, A. – **ČURDA, L. Fermentation Ability of Bovine Colostrum by Different Probiotic Strains. ..., 2020, roč. 6, č. 3, s. 1-9. ISSN: N.

HEJTMÁNKOVÁ, A. – MICHLOVÁ, T. – **DRAGOUNOVÁ, H. – MAROUŠKOVÁ, N. – BÁRTOVÁ, M. – -- Autor nenalezen UIC (528096) – -- Autor nenalezen UIC (528095) Influence of somatic cell count on Cl, Na and K content in small ruminant milk. Journal of Hygienic Engineering and Design, 2018, roč. 24, č. , s. 11-20. ISSN: 1857-8489.

HORNÍČKOVÁ, Š. – DRAGOUNOVÁ, H. – HEJTMÁNKOVÁ, K. – MICHLOVÁ, T. – HEJTMÁNKOVÁ, A. Production of benzoic acid in fermented goat’s and sheep’s milk . Scientia Agriculturae Bohemica, 2014, roč. 2014, č. 4, s. 247-253. ISSN: 1211-3174.

MICHLOVÁ, T. – HORNÍČKOVÁ, Š. – DRAGOUNOVÁ, H. – HEJTMÁNKOVÁ, A. Quantitation of vitamins A and E in raw sheep milk during lactation period. Agronomy Research, 2014, roč. 12, č. 3, s. 737-744. ISSN: 1406-894X.

HYRŠLOVÁ, I. – KRAUSOVÁ, G. – MICHLOVÁ, T. – SKALKA, V. – ČURDA, L. Růst probiotických mikroorganismů v kravském kolostru. Mlékařské listy - Zpravodaj, 2015, roč. 149, č. 149, s. 7-10. ISSN: 1212-950X.

LE MINH, P. – LACHMAN, J. – KOTÍKOVÁ, Z. – ORSÁK, M. – MICHLOVÁ, T. – **MARTINEK, P. Selenium in colour-grained winter wheat and spring tritordeum. Plant, Soil and Environment, 2017, roč. 63, č. 7, s. 315-321. ISSN: 1214-1178.

LISOVÁ, I. – KUNOVÁ, G. – DIBLÍKOVÁ, L. – ČURDA, L. – MICHLOVÁ, T. Sledování vybraných mikrobiálních a chemických parametrů v kolostru českého červenostrakatého skotu. Mlékařské listy - Zpravodaj, 2013, roč. 24, č. 141, s. 45-48. ISSN: 1212-950X.

MICHLOVÁ, T. – DRAGOUNOVÁ, H. – HEJTMÁNKOVÁ, A. Stability of vitamin A and E in powdered cow's milk in relation to different storage methods. Agronomy Research, 2015, roč. 13, č. 4, s. 1002-1009. ISSN: 1406-894X.

MICHLOVÁ, T. – HEJTMÁNKOVÁ, A. – DRAGOUNOVÁ, H. – HORNÍČKOVÁ, Š. The content of minerals in milk of small ruminants . Agronomy Research, 2016, roč. 14, č. S2, s. 1407-1418. ISSN: 1406-894X.

MICHLOVÁ, T. – DRAGOUNOVÁ, H. – SEYDLOVÁ, R. – HEJTMÁNKOVÁ, A. The hygienic and nutritional quality of milk from Saanen goats bred in the Moravian-Silesian region. Agronomy Research, 2016, roč. 14, č. S2, s. 1396-1406. ISSN: 1406-894X.

MICHLOVÁ, T. – HEJTMÁNKOVÁ, A. – PIVEC, V. – DRAGOUNOVÁ, H. – HEJTMÁNKOVÁ, K. – ELICH, O. Vliv pasterace a zamrazení na obsah lipofilních vitaminů v mléce. Mlékařské listy - Zpravodaj, 2012, roč. 135, č. 135, s. 5-9. ISSN: 1212-950X.

Článek ve sborníku z akce

HORNÍČKOVÁ, Š. – MICHLOVÁ, T. – HEJTMÁNKOVÁ, A. – KOTEK, M. Determination of Polyfenolic Compound and Copper in Grape Seeds (Vitis vinifera) Cultivated Czach Respublic. In RURAL DEVELOPMENT 2013: PROCEEDINGS, VOL 6, BOOK 2 28.11.2013, Kaunas, LITHUANIA. KAUNAS DISTR 53361, LITHUANIA: ALEKSANDRAS STULGINSKIS UNIVERSITY, CENTRE RURAL SOCIAL RESEARCH, FAC ECONOMICS & MANAGEMENT, UNIVERSITETO STR 10-406, AKADEMIJA, KAUNAS DISTR 53361, LITHUANIA, 2013. s. 98-100.

Ostatní výsledky

MICHLOVÁ, T. – DRAGOUNOVÁ, H. – HEJTMÁNKOVÁ, K. – PIVEC, V. – HEJTMÁNKOVÁ, A. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Changes of vitamin A and E in sheep milk during Lactation. 2012, Book of Abstracts of Chemical Reactions in Foods VII, November 14-16 2012, Eds. Pulkrabová, J., Tomaniová, J., Godulová, V., Cejpek, K., Hajšlová, J. s. 129, ICT Prague Press, 313 s., ISBN: 978-80-7080-836-8.

HEJTMÁNKOVÁ, A. – POPOV, M. – KAŇKOVÁ, V. – MICHLOVÁ, T. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Determination of major milk proteins by liquid chromatography. 2016, 16th International Nutrition and Diagnostics Conference October 3-6, 2016 Prague, Czech Republic p 168.

HEJTMÁNKOVÁ, A. – POPOV, M. – **OPRAVILOVÁ, J. – MICHLOVÁ, T.Factors Affecting Content and Representation of the Casein Fractions in Goat's Milk. 2017, BITs 6th Annual World Congressof Food and Nutrition-2017 Book of Abstracts p. 115..

HEJTMÁNKOVÁ, A. – HEJTMÁNKOVÁ, K. – PIVEC, V. – MICHLOVÁ, T. – ELICH, O. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Monitoring of Vitamine E Stability in Milk and Cream using RSLC-ESI-MS Method. 2011. Book of Abstracts from 36th International Symposium on High-Performance Liquid Phase Separations and Related Techniques.Budapest Congress and World Trade Center Hungary, 139 - 23 June 2011, p. 244..

HORNÍČKOVÁ, Š. – DRAGOUNOVÁ, H. – HEJTMÁNKOVÁ, K. – MICHLOVÁ, T. – HEJTMÁNKOVÁ, A. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Production of benzoic acid in fermented goat and ewe milk. 2012, Book of Abstracts of Chemical Reactions in Foods VII, November 14-16 2012, Eds. Pulkrabová, J., Tomaniová, J., Godulová, V., Cejpek, K., Hajšlová, J. s. 296, ICT Prague Press, 313 s., ISBN: 978-80-7080-836-8.

Senzorická analýza tvrdých a polotvrdých sýrů Ing. Veronika Legarová, Ing. Lenka Kouřimská, Ph.D., Ing. Tereza Michlová, 2010

MICHLOVÁ, T. – HEJTMÁNKOVÁ, K. – DRAGOUNOVÁ, H. – PIVEC, V. – HEJTMÁNKOVÁ, A. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Sledování faktorů ovlivnujících obsah vitaminů A a E v mléce a mléčných výrobcích. 2012, Sborník přednášek konference Mléko a sýry 2012,leden 2012, VŠCHT v Praze, Ed. Štětina, J., Čurda, L., s. 124-127, 242 s. ISBN: 978-80-7080-838-2 .

Stanovení obsahu vápníku v přírodních sýrech Ing. Lenka Kouřimská, Ph.D., Ing. Tereza Michlová, Ing. Veronika Legarová, 2010