×
Ing. Markéta Miháliková, Ph.D.
banner

Životopis

Vzdělání

2012     obhajoba disertační práce na téma Pedotransferové funkce pro odhad hydrofyzikálních vlastností půd

2006 – 2009   doktorské studium - Česká zemědělská univerzita v Praze; obor: Obecná produkce rostlinná

2001 - 2006   inženýrské studium - Česká zemědělská univerzita v Praze; obor: Hodnocení a ochrana půdy

1997 - 2001   První české gymnázium v Karlových Varech

Zaměstnání

od r. 2012  odborná asistentka; Katedra vodních zdrojů, FAPPZ ČZU Praha

2009 – 2012 technik; Katedra vodních zdrojů, FAPPZ ČZU Praha

Odborná praxe

2011     Člen řešitelského týmu projektu FRVŠ 2719/2011 Multimediální učebnice hydropedologických terénních měření.

2005 - 2009    Člen řešitelského týmu projektu NAZV 1G58095 Předpovědní půdně-agrohydrologické modely retence vody v půdě v ČR a jejich integrace do databází zemí EU.

2008    Člen řešitelského týmu projektu IG FAPPZ 2113013123116  Posouzení minidiskového infiltrometru (Decagon Devices Inc.) pro odhadnutí některých hydrofyzikálních charakteristik půdy (sorptivita, nenasycená
a nasycená hydraulická vodivost).

2008 (4 měsíce)     Stáž na Wageningen University and Research Centre, v Centru pro výzkum vody a klimatu, Nizozemí. Práce na projektu NAZV 1G58095 Předpovědní půdně-agrohydrologické modely retence vody v půdě v ČR a jejich integrace do databází zemí EU.

2006 (2 týdny)   Kurz Matematické modelování proudění vody a transportu látek ve vadózní zóně s uvážením preferenčního proudění,  FSv ČVUT Praha 

2005 - 2006   Pomocná vědecká síla, Katedra pedologie a geologie FAPPZ ČZU Praha