×
Ing. Martin Mikoláš, Ph.D.
banner

Granty

Vliv struktury a dynamiky přirozených horských smrčin na vhodnost habitatu tetřeva hlušce (*Tetrao urogallus*)

GA FLD, 2012-2012

Struktura a dynamika vývoje habitatu tetřeva hlušce (*Tetrao urogallus*) jako základ pro přírodě blízké hospodaření ve smrkových lesích Karpat

GA FLD, 2013-2013

Dlouhodobá dynamika disturbancí jako hybatel taxonomické, funkční a fylogenetické diverzity společenstev pralesů

Grantová agentura ČR, 2022-2024