×
Ing. Miroslav Mimra, Ph.D.
banner

Publikace

Článek v odborném periodiku

MIMRA, M. – KAVKA, M. – RENFUS, R. Analysis and Evaluation of the Waste Management in the Municipality . Agronomy Research, 2016, roč. 14, č. S1, s. 1180-1190. ISSN: 1406-894X.

**ČÍŽEK, M. – MIMRA, M. – KAVKA, M. – **HUMPÁL, J. Analysis of economic risk in potatoes cultivation. Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2019, roč. 65, č. 7, s. 331-339. ISSN: 0139-570X.

KAVKA, M. – CINIBURK, V. – MIMRA, M. ANALÝZA HLAVNÍCH VSTUPŮ NA PĚSTOVÁNÍ CHMELE S VYUŽITÍM NORMATIVNÍ METODY. Mechanizace zemědělství, 2011, roč. 61, č 5, s. 78-83. ISSN: 0373-6776.

MIMRA, M. – ALTMANN, V. – BŮŽKOVÁ, D. ANALÝZA MOTIVŮ KUPUJÍCÍCH PŘI KOUPI OJETÉHO VOZU. Komunální technika, 2012, roč. 6, č. 5 - příloha, s. 7-10. ISSN: 1802-2391.

HOUŠKA, D. – ALTMANN, V. – MIMRA, M. – HÁJEK, P. Analýza objemové hmotnosti plastového odpadu. Komunální technika, 2013, roč. 7, č. 5, s. 40-42. ISSN: 1802-2391.

MIMRA, M. – ALTMANN, V. – BŮŽKOVÁ, D. ANALÝZA PREFERENCÍ ZÁJEMCŮM O KOUPI AUTOMOBILU. Komunální technika, 2012, roč. 6, č. 5 - příloha, s. 11-14. ISSN: 1802-2391.

ALTMANN, V. – MIMRA, M. Analýza produkce a skladby biologicky rozložitelných komunálních odpadů. Agritech Science, 2009, roč. 3, č. 2, s. 1 - 3. ISSN: 1802-8942.

ALTMANN, V. – MIMRA, M. – VÍTKOVÁ, V. – HOUŠKA, D. Analýza skladby papírových obalů. ..., 2013, roč. 7, č. 5, s. 34-35.

ALTMANN, V. – SLAVÍČEK, M. – MIMRA, M. Analýza skladby plastových obalů. Komunální technika, 2013, roč. 7, č. 12, s. 30-31. ISSN: 1802-2391.

ALTMANN, V. – MIMRA, M. Analýza travní hmoty ve sběrné nádobě. Komunální technika, 2012, roč. 6, č. 12, s. 12-14. ISSN: 1802-2391.

MIMRA, M. – ALTMANN, V. – MOKRÁČEK, J. ANALÝZA TRHU PRO FIRMU PRODÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ KRYTINU. Komunální technika, 2012, roč. 6, č. 5 - příloha, s. 15-18. ISSN: 1802-2391.

MIMRA, M. – ALTMANN, V. – BŮŽKOVÁ, D. ANALÝZA VYBRANÝCH FAKTORŮ OVLIVŇUJÍCÍCH TRŽNÍ CENU VOZIDLA. Komunální technika, 2012, roč. 6, č. 5 - příloha, s. 19-23. ISSN: 1802-2391.

MIMRA, M. – KAVKA, M. – TOMŠÍK, K. – STRUHÁR, M. Application of the “boundary line analysis method” for the optimisation of the number of tractors used in an agricultural company. Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2014, roč. 60, č. 1, s. 1-8. ISSN: 0139-570X.

MIMRA, M. – KAVKA, M. – **MARKYTÁN, P. Evaluation of break-even point and gross margin economic risks in producing winter oilseed rape. Agronomy Research, 2018, roč. 16, č. 2, s. 543-555. ISSN: 1406-894X.

ALTMANN, V. – MIMRA, M. – KULHÁNKOVÁ, A. Hodnocení biodegradability obalů poloprovozní zkouškou aerobního kompostování. Agritech Science, 2010, roč. 4, č. 3, s. 1 - 3. ISSN: 1802-8942.

LAURIK, S. – ALTMANN, V. – MIMRA, M. KOMPOSTOVÁNÍ KALŮ Z ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD. Agritech Science, 2011, roč. 5, č 1, s. 1-6. ISSN: 1802-8942.

ALTMANN, V. – LAURIK, S. – MIMRA, M. Kompostování papíru a lepenky. Agritech Science, 2011, roč. 5, č 2, s. 1-6. ISSN: 1802-8942.

ALTMANN, V. – MIMRA, M. – KULHÁNKOVÁ, A. Logistika sběru a svozu bioodpadu. Agritech Science, 2010, roč. 4, č. 2, s. 1 - 6. ISSN: 1802-8942.

KROULÍK, M. – SLEJŠKA, A. – MIMRA, M. – PROŠEK, V. – KUMHÁLOVÁ, J. – KOKOŠKOVÁ, D. – JAROŠOVÁ, S. – VYKOUKALOVÁ, L. Mapping of Cirsium arvense infestation and site specific herbicide application. Journal of Plant Diseases and Protection, 2008, roč. 21, č. 0, s. 171 - 176. ISSN: 1861-3829.

KROULÍK, M. – MIMRA, M. – KUMHÁLA, F. – PROŠEK, V. Mapping spatial variability of soil properties and yield by using geostatic method. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2006, roč. 52, č. 1, s. 17 - 24. ISSN: 1212-9151.

TŮMA, O. – ALTMANN, V. – HOUŠKA, D. – MIMRA, M. Motivační systém sběru bioodpadu. Komunální technika, 2013, roč. 7, č. 6, s. 24-25. ISSN: 1802-2391.

ALTMANN, V. – MIMRA, M. Nakládání s bioodpadem v regionu Drahanská Vrchovina. Agritech Science, 2009, roč. 3, č. 3, s. 1 - 6. ISSN: 1802-8942.

MIMRA, M. – KAVKA, M. – KADLEC, F. Optimalizace počtu traktorů a nákladů na jejich provoz. Mechanizace zemědělství, 2012, roč. 62, č. 11, s. 70-73. ISSN: 0373-6776.

MIMRA, M. – KROULÍK, M. Použití elektrické vodivosti pro mapování pozemků. Mechanizace zemědělství, 2009, roč. 59, č. 5, s. 38 - 40. ISSN: 0373-6776.

ALTMANN, V. – MIMRA, M. Příklad využití kompostu vyrobeného z BRO a BRKO. Odpadové fórum, 2010, roč. 11, č. 2, s. 15 - 15. ISSN: 1212-7779.

MIMRA, M. – KAVKA, M. – KUMHÁLA, F. Risk analysis of the business profitability in agricultural companies using combine harvesters. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2017, roč. 63, č. 3, s. 99-105. ISSN: 1212-9151.

MIMRA, M. – KAVKA, M. Risk analysis regarding a minimum annual utilization of combine harve sters in agricultural companies. Agronomy Research, 2017, roč. 15, č. 4, s. 1700-1707. ISSN: 1406-894X.

VÍTKOVÁ, V. – MIMRA, M. – ALTMANN, V. – MELVALDOVÁ, E. Rozbor komunálního odpadu v Kutné Hoře. Komunální technika, 2013, roč. 7, č. 5, s. 36-39. ISSN: 1802-2391.

VÍTKOVÁ, V. – MIMRA, M. Rozbor nakládání s komunálním odpadem v Roudnici nad Labem . ..., 2013, roč. 7, č. 5, s. 155-159.

MIMRA, M. – ALTMANN, V. Sběr separovaných složek komunálního odpadu . Komunální technika, 2011, roč. 5, č. 10, s. 22-25. ISSN: 1802-2391.

KAVKA, M. – MIMRA, M. – KUMHÁLA, F. Sensitivity analysis of key operating parameters of combine harvesters. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2016, roč. 62, č. 3, s. 113-121. ISSN: 1212-9151.

MIMRA, M. – KAVKA, M. – HARÁK, J. SLEDOVÁNÍ ÚBYTKU TRŽNÍ CENY AUTOMOBILU A ÚBYTKU HODNOTY AUTOMOBILU V ZÁVISLOSTI NA JEHO AMORTIZACI. Komunální technika, 2013, roč. 7, č. 5, s. 165-169. ISSN: 1802-2391.

STRUHÁR, M. – KAVKA, M. – MIMRA, M. – MÁLEK, M. STANOVENÍ MINIMÁLNÍCH NÁKLADŮ NA PROVOZ TRAKTORŮ S VYUŽITÍM METODY ŘEZU GRAFU. Komunální technika, 2012, roč. 6, č. 5 - příloha, s. 170-173. ISSN: 1802-2391.

ALTMANN, V. – MIMRA, M. SVOZ BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝCH ODPADŮ. Mechanizace zemědělství, 2011, roč. 61, č zvláštní vydání, s. 173-177. ISSN: 0373-6776.

KAVKA, M. – MIMRA, M. – CINIBURK, I. – ABRHAM, Z. SYSTÉM PRO HODNOCENÍ TECHNOLOGIÍ PĚSTOVÁNÍ CHMELE. Komunální technika, 2012, roč. 6, č. 5 - příloha, s. 199-207. ISSN: 1802-2391.

MIMRA, M. – VÍTKOVÁ, V. Systém sběru separovaných složek komunálního odpadu v Novém Boru. Komunální technika, 2013, roč. 7, č. 5, s. 170-175. ISSN: 1802-2391.

MIMRA, M. – KROULÍK, M. – ALTMANN, V. – KAVKA, M. – PROŠEK, V. The analysis of the relationship between the electrical conductivity values and the valued soil-ecological units values . Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2008, roč. 54, č. 3, s. 130 - 135. ISSN: 1212-9151.

MIMRA, M. – ALTMANN, V. – KROULÍK, M. TVORBA MODELU PRO MODELOVÁNÍ NÁKLADŮ NA PROVOZ STROJŮ. Komunální technika, 2012, roč. 6, č. 5 - příloha, s. 218-222. ISSN: 1802-2391.

ALTMANN, V. – MIMRA, M. – KOLLÁROVA, M. – MALAŤÁK, J. UTILISATION OF BIO-TECHNOLOGICAL AGENTS IN THE PROCESS OF COMPOSTING. Agricultura tropica et subtropica, 2008, roč. 41, č. 1, s. 1 - 3. ISSN: 0231-5742.

MIMRA, M. – ALTMANN, V. – HARÁK, J. VLIVU TYPU MOTORU NA TRŽNÍ CENU VOZIDLA. Komunální technika, 2013, roč. 7, č. 5, s. 160-164. ISSN: 1802-2391.

ALTMANN, V. – MIMRA, M. Využití kompostů z biologicky rozložitelných odpadů. Komunální technika, 2010, roč. 4, č 2, s. 16-18. ISSN: 1802-2391.

Odborná monografie

MIMRA, M. – PLÍVA, P. – ALTMANN, V. – HABART, J. – JELÍNEK, A. – KOLLÁROVA, M. – VÁŇA, J. – VOSTOUPAL, B. – MAREŠOVÁ, K. Kompostování v pásových hromadách na volné ploše. Praha: Profi Press, 2009. 136s. ISBN 978-80-86726-32-8.

ALTMANN, V. – VACULÍK, P. – MIMRA, M. Technika pro zpracování komunálního odpadu - Vědecká monografie. Praha: ČZU Praha, 2010. 120s. ISBN 978-80-213-2022-2.

ALTMANN, V. – BADALÍKOVÁ, B. – BARTLOVÁ, J. – BURG, P. – HŮLA, J. – JELÍNEK, A. – KOVAŘÍČEK, P. – MIMRA, M. – PLÍVA, P. – POSPÍŠILOVÁ, L. – AMITAVA, R. – VLÁŠKOVÁ, M. – ZEMÁNEK, P. VYUŽITÍ KOMPOSTU PRO OPTIMALIZACI VODNÍHO REŽIMU V KRAJINĚ. Praha: ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s., Náměšť nad Oslavou, 2013, 101s. ISBN 978-80-87226-26-1.

Kapitoly v odborné knize

KOLLÁROVA, M. – PLÍVA, P. – JELÍNEK, A. – ALTMANN, V. – MIMRA, M. – HÁJKOVÁ, V. Zásady pro obhospodařování trvalých travních porostů. Praha: Výzkumný ústav zemědělské techniky Praha, 2007. 1s. ISBN 978-80-86884-20-2. s. Zásady pro obhospodařování trvalých travních porostů, s. 41 - 52.

KOLLÁROVA, M. – PLÍVA, P. – JELÍNEK, A. – ALTMANN, V. – MIMRA, M. – HÁJKOVÁ, V. Zásady pro obhospodařování trvalých travních porostů. Praha: Výzkumný ústav zemědělské techniky, 2007. 1s. ISBN 978-80-86884-20-2. s. Zásady pro obhospodařování trvalých travních porostů, s. 1 - 54.

Článek ve sborníku z akce

KAVKA, M. – NOZDROVICKÝ, L. – KADLEC, F. – MIMRA, M. ANALYSIS OF THE EFFECTS OF THE MACHINE LIFE-TIME ON THE DIRECT UNIT COST AND MINIMAL ANNUAL USE OF THE FIELD MACHINES IN TRACTOR-MACHINE SETS. In Trends in agricultural engineering 07.09.2010, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences, 2010. s. 18-24.

ALTMANN, V. – MIMRA, M. – KULHÁNKOVÁ, A. ASSESSMENT OF ECONOMIC IMPACT OF THE SIZE AREA ON PRODUCED COMPOST PRICE. In Trends in Agricultural Engineering 2010 07.09.2010, Prague. Prague: Czech University of Live Sciences Prague, Fakulty Engineering, 2010. s. 664-667.

KAVKA, M. – MIMRA, M. Determination of minimal costs for tractors operation using the “boundary line analysis”. In 5th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2013, TAE 2013 03.09.2013, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2013. s. 304-308.

MIMRA, M. – KAVKA, M. – **MARKYTÁN, P. Evaluation of Economic Risks in Producing Winter Oilseed Rape. In PROCEEDING OF 7TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON TRENDS IN AGRICULTURAL ENGINEERING 2019 17.09.2019, Prague. Prague: Czech Univ Life Sci, Fac Engn, 2019. s. 385-390.

ALTMANN, V. – MIMRA, M. – SALCMAN, M. EVALUATION OF PACKAGING BIODEGRADATION BY COMPOSTING TECHNOLOGY . In Trends in Agricultural Engineering 2010 07.09.2010, Prague. Prague: Czech University of Live Sciences Prague, Fakulty Engineering, 2010. s. 661-663.

MIMRA, M. – KAVKA, M. Risk analysis of desired minimum annual utilization. In 6th International Conference on Trends in Agricultural Engineering (TAE) 07.09.2016, Czech Univ Life Sci, Fac Engn, Prague, CZECH REP. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2016. s. 404-411.

KROULÍK, M. – KUMHÁLOVÁ, J. – KVÍZ, Z. – ZLÍNSKÝ, M. – MIMRA, M. – PROŠEK, V. Spatial Variability and Pattern of Selected Properties of Agricultural Soils in the Czech Republic Measured by Indirect Proximal and Remote Sensing. In Proximal Soil Sensing 5.22008, Sydney. Netherlands: Springer Netherlands, 2010. s. 397 - 409.

MIMRA, M. – ALTMANN, V. THE EFFECT OF COMPOSTS APPLICATION ON SUGAR BEET. In Trends in Agricultural Engineering 2010 07.09.2010, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, Faculty of Engineering, 2010. s. 438-441.

MIMRA, M. – ALTMANN, V. – KAVKA, M. THE IMPACT OF USING COMPOST PRODUCED FROM BIODEGRADABLE WASTE ON SOME PROPERTIES OF SUGAR BEET. In 5th International Conference Trends in Agricultural Engineering 2013, TAE 2013 03.09.2013, Prague, Czech Republic. Prague, Czech Republic: Czech University of Life Sciences, Faculty of Engineering, 2013. s. 422-425.

Patent

Měřící zařízení pro měření vodivosti půdy prof. Ing. Kavka Miroslav, DrSc.; Prošek Václav; Ing. Mimra Miroslav, MBA, Ph.D.; prof. Ing. Šařec Ondřej, CSc., 2007

Mobilní penetrometr Ing. Mimra Miroslav, MBA, Ph.D.; Prošek Václav; Ing. Altmann Vlastimil, Ph.D., 2008

Přístroj pro měření a záznam teplot včetně zeměpisných souřadnic Ing. Altmann Vlastimil, Ph.D.; Prošek Václav; Ing. Mimra Miroslav, MBA, Ph.D., 2008

MIMRA, M. – ALTMANN, V. Zařízení pro testování biodegradability papíru a obalových materiálů. Úřad průmyslového vlastnictví. 303798. 27.03.2013.

MIMRA, M. – ALTMANN, V. Zateplený otočný samopřekopávací kompostér pro celoroční využití. Úřad průmyslového vlastnictví. 304907. 14.01.2015.

Výsledky s právní ochranou

MIMRA, M. Palivo vyrobené z kejdy. Úřad průmyslového vlastnictví. 24850. 21.01.2013.

MIMRA, M. – ALTMANN, V. Dvouplášťový dvoukomorový sítový kompostér. Úřad průmyslového vlastnictví. 24676. 10.12.2012.

MIMRA, M.; idPublikace = 56254; Název: Palivo vyrobené z obilovin-- Neexistuje podtyp publikace vzor --

MIMRA, M. Palivo vyrobené z odpadu vznikajícího při čištění a zpracování obilovin. Úřad průmyslového vlastnictví. 24847. 21.01.2013.

MIMRA, M. Palivo vyrobené z odpadu vznikajícího při lisování olejnatých semen. Úřad průmyslového vlastnictví. 24846. 21.01.2013.

MIMRA, M.; idPublikace = 56258; Název: Palivo vyrobené z odpadu vznikajícího při zpracování bavlny-- Neexistuje podtyp publikace vzor --

MIMRA, M. Palivo vyrobené z odpadu vzniklého při výrobě alkoholických nápojů. Úřad průmyslového vlastnictví. 24700. 10.12.2012.

MIMRA, M. Palivo vyrobené z odpadu vzniklého v textilním průmyslu. Úřad průmyslového vlastnictví. 24849. 21.01.2013.

MIMRA, M. Palivo vyrobené z odpadu vzniklého z mlýnských a pekárenských výrobků. Úřad průmyslového vlastnictví. 24848. 21.01.2013.

MIMRA, M.; idPublikace = 56257; Název: Palivo vyrobené z odpadu vzniklého z vyplozených substrátů z pěstování hub-- Neexistuje podtyp publikace vzor --

MIMRA, M. Palivo vyrobené z palic kukuřice. Úřad průmyslového vlastnictví. 24699. 10.12.2012.

MIMRA, M. Palivo vyrobené z pokrutin. Úřad průmyslového vlastnictví. 24845. 21.01.2013.

MIMRA, M.; idPublikace = 56250; Název: Palivo vyrobené ze stabilizované biomasy s využitím gastroodpadů-- Neexistuje podtyp publikace vzor --

MIMRA, M. Palivo vyrobené ze stabilizované biomasy s využitím kostí. Úřad průmyslového vlastnictví. 24696. 10.12.2012.

MIMRA, M.; idPublikace = 56253; Název: Palivo vyrobené ze stabilizované biomasy s využitím odpadu z výroby papíru a celulózy-- Neexistuje podtyp publikace vzor --

Přístroj pro automatizované zaznamenávání a měření teploty Ing. Mimra Miroslav, MBA, Ph.D.; Prošek Václav; Ing. Altmann Vlastimil, Ph.D.; prof. Ing. Kavka Miroslav, DrSc., 2009

MIMRA, M. – ALTMANN, V. Přístroj pro identifikaci svozových kontejnerů pro velkoobjemový odpad. Úřad průmyslového vlastnictví. 24208. 20.08.2012.

MIMRA, M.; idPublikace = 55885; Název: Sesypné zařízení pro snižování vlhkosti kompostu-- Neexistuje podtyp publikace vzor --

Univerzální měřicí ústředna Ing. Mimra Miroslav, MBA, Ph.D.; Prošek Václav; prof. Ing. Kavka Miroslav, DrSc.; Ing. Altmann Vlastimil, Ph.D., 2010

MIMRA, M. – ALTMANN, V. Vibrační kompostér. Úřad průmyslového vlastnictví. 24677. 10.12.2012.

MIMRA, M.; idPublikace = 60102; Název: Zařízení pro bezkontaktní měření příčného profilu-- Neexistuje podtyp publikace vzor --

MIMRA, M. Zařízení pro bezkontaktní snímání a vyhodnocování profilu ve 3D. Úřad průmyslového vlastnictví. 25152. 28.03.2013.

MIMRA, M. – ALTMANN, V. Zařízení pro čištění ventilačních kanálů při kompostování v pásových hromadách na roštech. Úřad průmyslového vlastnictví. 24687. 10.12.2012.

MIMRA, M. – ALTMANN, V. Zařízení pro etážové kompostování. Úřad průmyslového vlastnictví. 24643. 03.12.2012.

MIMRA, M.; idPublikace = 56249; Název: Zařízení pro homogenizaci zakládky kompostovaného materiálu-- Neexistuje podtyp publikace vzor --

MIMRA, M. – ALTMANN, V. Zařízení pro identifikaci a vážení nádob pro sběr separovaných složek komunálního odpadu. Úřad průmyslového vlastnictví. 24210. 20.08.2012.

MIMRA, M. – ALTMANN, V. Zařízení pro kompostování na pásových hromadách v sekcích. Úřad průmyslového vlastnictví. 24688. 10.12.2012.

MIMRA, M. Zařízení pro měření a záznam odporu půdy při hloubkovém zpracování půdy. Úřad průmyslového vlastnictví. 24308. 10.09.2012.

MIMRA, M. Zařízení pro měření a záznam přenášené síly u strojů s paralelním přenosem energie. Úřad průmyslového vlastnictví. 24310. 10.09.2012.

MIMRA, M. Zařízení pro měření a záznam tahové síly stroje při plošném zpracování půdy. Úřad průmyslového vlastnictví. 24309. 10.09.2012.

MIMRA, M. Zařízení pro měření některých parametrů pracovního prostředí a zatížení pracovníků. Úřad průmyslového vlastnictví. 25117. 21.03.2013.

MIMRA, M. – ALTMANN, V. Zařízení pro měření rovnoměrnosti a úhrnu celkové dávky vody při zavlažování. Úřad průmyslového vlastnictví. 25273. 25.04.2013.

MIMRA, M. – ALTMANN, V. Zařízení pro měření rovnoměrnosti aplikace dávek pevných materiálů. Úřad průmyslového vlastnictví. 24639. 03.12.2012.

Zařízení pro měření vodivosti a teploty materiálu Ing. Miroslav Mimra, MBA, Ph.D., Ing. Vlastimil Altmann, Ph.D., prof. Ing. Miroslav Kavka, DrSc., Václav Prošek, 2010

MIMRA, M. – KAVKA, M. Zařízení pro měření výkonu a točivého momentu motoru. Úřad průmyslového vlastnictví. 24585. 19.11.2012.

MIMRA, M.; idPublikace = 55884; Název: Zařízení pro regulaci průběhu snižování vlhkosti kompostu-- Neexistuje podtyp publikace vzor --

MIMRA, M.; idPublikace = 59998; Název: Zařízení pro sledování pohybu a chování zvířat-- Neexistuje podtyp publikace vzor --

MIMRA, M. Zařízení pro sledování vybraných parametrů při chovu včel. Úřad průmyslového vlastnictví. 25077. 14.03.2013.

MIMRA, M.; idPublikace = 60103; Název: Zařízení pro sledování vybraných parametrů u hnízdícího ptactva-- Neexistuje podtyp publikace vzor --

MIMRA, M.; idPublikace = 60140; Název: Zařízení pro snižování vlhkosti kompostu-- Neexistuje podtyp publikace vzor --