×
Ing. Miroslav Mimra, Ph.D.
banner

Publikace

Článek v odborném periodiku

MIMRA, M. – KAVKA, M. – RENFUS, R. Analysis and Evaluation of the Waste Management in the Municipality . Agronomy Research, 2016, roč. 14, č. S1, s. 1180-1190. ISSN: 1406-894X.

KAVKA, M. – CINIBURK, V. – MIMRA, M. ANALÝZA HLAVNÍCH VSTUPŮ NA PĚSTOVÁNÍ CHMELE S VYUŽITÍM NORMATIVNÍ METODY. Mechanizace zemědělství, 2011, roč. 61, č 5, s. 78-83. ISSN: 0373-6776.

MIMRA, M. – ALTMANN, V. – BŮŽKOVÁ, D. ANALÝZA MOTIVŮ KUPUJÍCÍCH PŘI KOUPI OJETÉHO VOZU. Komunální technika, 2012, roč. 6, č. 5 - příloha, s. 7-10. ISSN: 1802-2391.

HOUŠKA, D. – ALTMANN, V. – MIMRA, M. – HÁJEK, P. Analýza objemové hmotnosti plastového odpadu. Komunální technika, 2013, roč. 7, č. 5, s. 40-42. ISSN: 1802-2391.

MIMRA, M. – ALTMANN, V. – BŮŽKOVÁ, D. ANALÝZA PREFERENCÍ ZÁJEMCŮM O KOUPI AUTOMOBILU. Komunální technika, 2012, roč. 6, č. 5 - příloha, s. 11-14. ISSN: 1802-2391.

ALTMANN, V. – MIMRA, M. Analýza produkce a skladby biologicky rozložitelných komunálních odpadů. Agritech Science, 2009, roč. 3, č. 2, s. 1 - 3. ISSN: 1802-8942.

ALTMANN, V. – MIMRA, M. – VÍTKOVÁ, V. – HOUŠKA, D. Analýza skladby papírových obalů. ..., 2013, roč. 7, č. 5, s. 34-35.

ALTMANN, V. – SLAVÍČEK, M. – MIMRA, M. Analýza skladby plastových obalů. Komunální technika, 2013, roč. 7, č. 12, s. 30-31. ISSN: 1802-2391.

ALTMANN, V. – MIMRA, M. Analýza travní hmoty ve sběrné nádobě. Komunální technika, 2012, roč. 6, č. 12, s. 12-14. ISSN: 1802-2391.

MIMRA, M. – ALTMANN, V. – MOKRÁČEK, J. ANALÝZA TRHU PRO FIRMU PRODÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ KRYTINU. Komunální technika, 2012, roč. 6, č. 5 - příloha, s. 15-18. ISSN: 1802-2391.

MIMRA, M. – ALTMANN, V. – BŮŽKOVÁ, D. ANALÝZA VYBRANÝCH FAKTORŮ OVLIVŇUJÍCÍCH TRŽNÍ CENU VOZIDLA. Komunální technika, 2012, roč. 6, č. 5 - příloha, s. 19-23. ISSN: 1802-2391.

MIMRA, M. – KAVKA, M. – TOMŠÍK, K. – STRUHÁR, M. Application of the “boundary line analysis method” for the optimisation of the number of tractors used in an agricultural company. Agricultural Economics (Zemědělská ekonomika), 2014, roč. 60, č. 1, s. 1-8. ISSN: 0139-570X.

MIMRA, M. – KAVKA, M. – **MARKYTÁN, P. Evaluation of break-even point and gross margin economic risks in producing winter oilseed rape. Agronomy Research, 2018, roč. 16, č. 2, s. 543-555. ISSN: 1406-894X.

ALTMANN, V. – MIMRA, M. – KULHÁNKOVÁ, A. Hodnocení biodegradability obalů poloprovozní zkouškou aerobního kompostování. Agritech Science, 2010, roč. 4, č. 3, s. 1 - 3. ISSN: 1802-8942.

LAURIK, S. – ALTMANN, V. – MIMRA, M. KOMPOSTOVÁNÍ KALŮ Z ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD. Agritech Science, 2011, roč. 5, č 1, s. 1-6. ISSN: 1802-8942.

ALTMANN, V. – LAURIK, S. – MIMRA, M. Kompostování papíru a lepenky. Agritech Science, 2011, roč. 5, č 2, s. 1-6. ISSN: 1802-8942.

ALTMANN, V. – MIMRA, M. – KULHÁNKOVÁ, A. Logistika sběru a svozu bioodpadu. Agritech Science, 2010, roč. 4, č. 2, s. 1 - 6. ISSN: 1802-8942.

KROULÍK, M. – SLEJŠKA, A. – MIMRA, M. – PROŠEK, V. – KUMHÁLOVÁ, J. – KOKOŠKOVÁ, D. – JAROŠOVÁ, S. – VYKOUKALOVÁ, L. Mapping of Cirsium arvense infestation and site specific herbicide application. Journal of Plant Diseases and Protection, 2008, roč. 21, č. 0, s. 171 - 176. ISSN: 1861-3829.

KROULÍK, M. – MIMRA, M. – KUMHÁLA, F. – PROŠEK, V. Mapping spatial variability of soil properties and yield by using geostatic method. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2006, roč. 52, č. 1, s. 17 - 24. ISSN: 1212-9151.

TŮMA, O. – ALTMANN, V. – HOUŠKA, D. – MIMRA, M. Motivační systém sběru bioodpadu. Komunální technika, 2013, roč. 7, č. 6, s. 24-25. ISSN: 1802-2391.

ALTMANN, V. – MIMRA, M. Nakládání s bioodpadem v regionu Drahanská Vrchovina. Agritech Science, 2009, roč. 3, č. 3, s. 1 - 6. ISSN: 1802-8942.

MIMRA, M. – KAVKA, M. – KADLEC, F. Optimalizace počtu traktorů a nákladů na jejich provoz. Mechanizace zemědělství, 2012, roč. 62, č. 11, s. 70-73. ISSN: 0373-6776.

MIMRA, M. – KROULÍK, M. Použití elektrické vodivosti pro mapování pozemků. Mechanizace zemědělství, 2009, roč. 59, č. 5, s. 38 - 40. ISSN: 0373-6776.

ALTMANN, V. – MIMRA, M. Příklad využití kompostu vyrobeného z BRO a BRKO. Odpadové fórum, 2010, roč. 11, č. 2, s. 15 - 15. ISSN: 1212-7779.

MIMRA, M. – KAVKA, M. – KUMHÁLA, F. Risk analysis of the business profitability in agricultural companies using combine harvesters. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2017, roč. 63, č. 3, s. 99-105. ISSN: 1212-9151.

MIMRA, M. – KAVKA, M. Risk analysis regarding a minimum annual utilization of combine harve sters in agricultural companies. Agronomy Research, 2017, roč. 15, č. 4, s. 1700-1707. ISSN: 1406-894X.

VÍTKOVÁ, V. – MIMRA, M. – ALTMANN, V. – MELVALDOVÁ, E. Rozbor komunálního odpadu v Kutné Hoře. Komunální technika, 2013, roč. 7, č. 5, s. 36-39. ISSN: 1802-2391.

VÍTKOVÁ, V. – MIMRA, M. Rozbor nakládání s komunálním odpadem v Roudnici nad Labem . ..., 2013, roč. 7, č. 5, s. 155-159.

MIMRA, M. – ALTMANN, V. Sběr separovaných složek komunálního odpadu . Komunální technika, 2011, roč. 5, č. 10, s. 22-25. ISSN: 1802-2391.

KAVKA, M. – MIMRA, M. – KUMHÁLA, F. Sensitivity analysis of key operating parameters of combine harvesters. Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2016, roč. 62, č. 3, s. 113-121. ISSN: 1212-9151.

MIMRA, M. – KAVKA, M. – HARÁK, J. SLEDOVÁNÍ ÚBYTKU TRŽNÍ CENY AUTOMOBILU A ÚBYTKU HODNOTY AUTOMOBILU V ZÁVISLOSTI NA JEHO AMORTIZACI. Komunální technika, 2013, roč. 7, č. 5, s. 165-169. ISSN: 1802-2391.

STRUHÁR, M. – KAVKA, M. – MIMRA, M. – MÁLEK, M. STANOVENÍ MINIMÁLNÍCH NÁKLADŮ NA PROVOZ TRAKTORŮ S VYUŽITÍM METODY ŘEZU GRAFU. Komunální technika, 2012, roč. 6, č. 5 - příloha, s. 170-173. ISSN: 1802-2391.

ALTMANN, V. – MIMRA, M. SVOZ BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝCH ODPADŮ. Mechanizace zemědělství, 2011, roč. 61, č zvláštní vydání, s. 173-177. ISSN: 0373-6776.

KAVKA, M. – MIMRA, M. – CINIBURK, I. – ABRHAM, Z. SYSTÉM PRO HODNOCENÍ TECHNOLOGIÍ PĚSTOVÁNÍ CHMELE. Komunální technika, 2012, roč. 6, č. 5 - příloha, s. 199-207. ISSN: 1802-2391.

MIMRA, M. – VÍTKOVÁ, V. Systém sběru separovaných složek komunálního odpadu v Novém Boru. Komunální technika, 2013, roč. 7, č. 5, s. 170-175. ISSN: 1802-2391.

MIMRA, M. – KROULÍK, M. – ALTMANN, V. – KAVKA, M. – PROŠEK, V. The analysis of the relationship between the electrical conductivity values and the valued soil-ecological units values . Research in Agricultural Engineering (Zemědělská technika), 2008, roč. 54, č. 3, s. 130 - 135. ISSN: 1212-9151.

MIMRA, M. – ALTMANN, V. – KROULÍK, M. TVORBA MODELU PRO MODELOVÁNÍ NÁKLADŮ NA PROVOZ STROJŮ. Komunální technika, 2012, roč. 6, č. 5 - příloha, s. 218-222. ISSN: 1802-2391.

ALTMANN, V. – MIMRA, M. – KOLLÁROVA, M. – MALAŤÁK, J. UTILISATION OF BIO-TECHNOLOGICAL AGENTS IN THE PROCESS OF COMPOSTING. Agricultura tropica et subtropica, 2008, roč. 41, č. 1, s. 1 - 3. ISSN: 0231-5742.

MIMRA, M. – ALTMANN, V. – HARÁK, J. VLIVU TYPU MOTORU NA TRŽNÍ CENU VOZIDLA. Komunální technika, 2013, roč. 7, č. 5, s. 160-164. ISSN: 1802-2391.

ALTMANN, V. – MIMRA, M. Využití kompostů z biologicky rozložitelných odpadů. Komunální technika, 2010, roč. 4, č 2, s. 16-18. ISSN: 1802-2391.

Odborná monografie

MIMRA, M. – PLÍVA, P. – ALTMANN, V. – HABART, J. – JELÍNEK, A. – KOLLÁROVA, M. – VÁŇA, J. – VOSTOUPAL, B. – MAREŠOVÁ, K. Kompostování v pásových hromadách na volné ploše. Praha: Profi Press, 2009. 136s. ISBN 978-80-86726-32-8.

ALTMANN, V. – VACULÍK, P. – MIMRA, M. Technika pro zpracování komunálního odpadu - Vědecká monografie. Praha: ČZU Praha, 2010. 120s. ISBN 978-80-213-2022-2.

ALTMANN, V. – BADALÍKOVÁ, B. – BARTLOVÁ, J. – BURG, P. – HŮLA, J. – JELÍNEK, A. – KOVAŘÍČEK, P. – MIMRA, M. – PLÍVA, P. – POSPÍŠILOVÁ, L. – AMITAVA, R. – VLÁŠKOVÁ, M. – ZEMÁNEK, P. VYUŽITÍ KOMPOSTU PRO OPTIMALIZACI VODNÍHO REŽIMU V KRAJINĚ. Praha: ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s., Náměšť nad Oslavou, 2013, 101s. ISBN 978-80-87226-26-1.

Kapitoly v odborné knize

KOLLÁROVA, M. – PLÍVA, P. – JELÍNEK, A. – ALTMANN, V. – MIMRA, M. – HÁJKOVÁ, V. Zásady pro obhospodařování trvalých travních porostů. Praha: Výzkumný ústav zemědělské techniky Praha, 2007. 1s. ISBN 978-80-86884-20-2. s. Zásady pro obhospodařování trvalých travních porostů, s. 41 - 52.

KOLLÁROVA, M. – PLÍVA, P. – JELÍNEK, A. – ALTMANN, V. – MIMRA, M. – HÁJKOVÁ, V. Zásady pro obhospodařování trvalých travních porostů. Praha: Výzkumný ústav zemědělské techniky, 2007. 1s. ISBN 978-80-86884-20-2. s. Zásady pro obhospodařování trvalých travních porostů, s. 1 - 54.

Článek ve sborníku z akce

KAVKA, M. – NOZDROVICKÝ, L. – KADLEC, F. – MIMRA, M. ANALYSIS OF THE EFFECTS OF THE MACHINE LIFE-TIME ON THE DIRECT UNIT COST AND MINIMAL ANNUAL USE OF THE FIELD MACHINES IN TRACTOR-MACHINE SETS. In Trends in agricultural engineering 07.09.2010, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences, 2010. s. 18-24.

ALTMANN, V. – MIMRA, M. – KULHÁNKOVÁ, A. ASSESSMENT OF ECONOMIC IMPACT OF THE SIZE AREA ON PRODUCED COMPOST PRICE. In Trends in Agricultural Engineering 2010 07.09.2010, Prague. Prague: Czech University of Live Sciences Prague, Fakulty Engineering, 2010. s. 664-667.

KAVKA, M. – MIMRA, M. Determination of minimal costs for tractors operation using the “boundary line analysis”. In 5th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2013, TAE 2013 03.09.2013, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2013. s. 304-308.

ALTMANN, V. – MIMRA, M. – SALCMAN, M. EVALUATION OF PACKAGING BIODEGRADATION BY COMPOSTING TECHNOLOGY . In Trends in Agricultural Engineering 2010 07.09.2010, Prague. Prague: Czech University of Live Sciences Prague, Fakulty Engineering, 2010. s. 661-663.

MIMRA, M. – KAVKA, M. Risk analysis of desired minimum annual utilization. In 6th International Conference on Trends in Agricultural Engineering (TAE) 07.09.2016, Czech Univ Life Sci, Fac Engn, Prague, CZECH REP. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, 2016. s. 404-411.

KROULÍK, M. – KUMHÁLOVÁ, J. – KVÍZ, Z. – ZLÍNSKÝ, M. – MIMRA, M. – PROŠEK, V. Spatial Variability and Pattern of Selected Properties of Agricultural Soils in the Czech Republic Measured by Indirect Proximal and Remote Sensing. In Proximal Soil Sensing 5.22008, Sydney. Netherlands: Springer Netherlands, 2010. s. 397 - 409.

MIMRA, M. – ALTMANN, V. THE EFFECT OF COMPOSTS APPLICATION ON SUGAR BEET. In Trends in Agricultural Engineering 2010 07.09.2010, Prague. Prague: Czech University of Life Sciences Prague, Faculty of Engineering, 2010. s. 438-441.

MIMRA, M. – ALTMANN, V. – KAVKA, M. THE IMPACT OF USING COMPOST PRODUCED FROM BIODEGRADABLE WASTE ON SOME PROPERTIES OF SUGAR BEET. In 5th International Conference Trends in Agricultural Engineering 2013, TAE 2013 03.09.2013, Prague, Czech Republic. Prague, Czech Republic: Czech University of Life Sciences, Faculty of Engineering, 2013. s. 422-425.

Patent

Měřící zařízení pro měření vodivosti půdy prof. Ing. Kavka Miroslav, DrSc.; Prošek Václav; Ing. Mimra Miroslav, MBA, Ph.D.; prof. Ing. Šařec Ondřej, CSc., 2007

Mobilní penetrometr Ing. Mimra Miroslav, MBA, Ph.D.; Prošek Václav; Ing. Altmann Vlastimil, Ph.D., 2008

Přístroj pro měření a záznam teplot včetně zeměpisných souřadnic Ing. Altmann Vlastimil, Ph.D.; Prošek Václav; Ing. Mimra Miroslav, MBA, Ph.D., 2008

MIMRA, M. – ALTMANN, V. Zařízení pro testování biodegradability papíru a obalových materiálů. Úřad průmyslového vlastnictví. 303798. 27.03.2013.

MIMRA, M. – ALTMANN, V. Zateplený otočný samopřekopávací kompostér pro celoroční využití. Úřad průmyslového vlastnictví. 304907. 14.01.2015.

Výsledky s právní ochranou

MIMRA, M. Palivo vyrobené z kejdy. Úřad průmyslového vlastnictví. 24850. 21.01.2013.

MIMRA, M. – ALTMANN, V. Dvouplášťový dvoukomorový sítový kompostér. Úřad průmyslového vlastnictví. 24676. 10.12.2012.

MIMRA, M.; idPublikace = 56254; Název: Palivo vyrobené z obilovin-- Neexistuje podtyp publikace vzor --

MIMRA, M. Palivo vyrobené z odpadu vznikajícího při čištění a zpracování obilovin. Úřad průmyslového vlastnictví. 24847. 21.01.2013.

MIMRA, M. Palivo vyrobené z odpadu vznikajícího při lisování olejnatých semen. Úřad průmyslového vlastnictví. 24846. 21.01.2013.

MIMRA, M.; idPublikace = 56258; Název: Palivo vyrobené z odpadu vznikajícího při zpracování bavlny-- Neexistuje podtyp publikace vzor --

MIMRA, M. Palivo vyrobené z odpadu vzniklého při výrobě alkoholických nápojů. Úřad průmyslového vlastnictví. 24700. 10.12.2012.

MIMRA, M. Palivo vyrobené z odpadu vzniklého v textilním průmyslu. Úřad průmyslového vlastnictví. 24849. 21.01.2013.

MIMRA, M. Palivo vyrobené z odpadu vzniklého z mlýnských a pekárenských výrobků. Úřad průmyslového vlastnictví. 24848. 21.01.2013.

MIMRA, M.; idPublikace = 56257; Název: Palivo vyrobené z odpadu vzniklého z vyplozených substrátů z pěstování hub-- Neexistuje podtyp publikace vzor --

MIMRA, M. Palivo vyrobené z palic kukuřice. Úřad průmyslového vlastnictví. 24699. 10.12.2012.

MIMRA, M. Palivo vyrobené z pokrutin. Úřad průmyslového vlastnictví. 24845. 21.01.2013.

MIMRA, M.; idPublikace = 56250; Název: Palivo vyrobené ze stabilizované biomasy s využitím gastroodpadů-- Neexistuje podtyp publikace vzor --

MIMRA, M. Palivo vyrobené ze stabilizované biomasy s využitím kostí. Úřad průmyslového vlastnictví. 24696. 10.12.2012.

MIMRA, M.; idPublikace = 56253; Název: Palivo vyrobené ze stabilizované biomasy s využitím odpadu z výroby papíru a celulózy-- Neexistuje podtyp publikace vzor --

Přístroj pro automatizované zaznamenávání a měření teploty Ing. Mimra Miroslav, MBA, Ph.D.; Prošek Václav; Ing. Altmann Vlastimil, Ph.D.; prof. Ing. Kavka Miroslav, DrSc., 2009

MIMRA, M. – ALTMANN, V. Přístroj pro identifikaci svozových kontejnerů pro velkoobjemový odpad. Úřad průmyslového vlastnictví. 24208. 20.08.2012.

MIMRA, M.; idPublikace = 55885; Název: Sesypné zařízení pro snižování vlhkosti kompostu-- Neexistuje podtyp publikace vzor --

Univerzální měřicí ústředna Ing. Mimra Miroslav, MBA, Ph.D.; Prošek Václav; prof. Ing. Kavka Miroslav, DrSc.; Ing. Altmann Vlastimil, Ph.D., 2010

MIMRA, M. – ALTMANN, V. Vibrační kompostér. Úřad průmyslového vlastnictví. 24677. 10.12.2012.

MIMRA, M.; idPublikace = 60102; Název: Zařízení pro bezkontaktní měření příčného profilu-- Neexistuje podtyp publikace vzor --

MIMRA, M. Zařízení pro bezkontaktní snímání a vyhodnocování profilu ve 3D. Úřad průmyslového vlastnictví. 25152. 28.03.2013.

MIMRA, M. – ALTMANN, V. Zařízení pro čištění ventilačních kanálů při kompostování v pásových hromadách na roštech. Úřad průmyslového vlastnictví. 24687. 10.12.2012.

MIMRA, M. – ALTMANN, V. Zařízení pro etážové kompostování. Úřad průmyslového vlastnictví. 24643. 03.12.2012.

MIMRA, M.; idPublikace = 56249; Název: Zařízení pro homogenizaci zakládky kompostovaného materiálu-- Neexistuje podtyp publikace vzor --

MIMRA, M. – ALTMANN, V. Zařízení pro identifikaci a vážení nádob pro sběr separovaných složek komunálního odpadu. Úřad průmyslového vlastnictví. 24210. 20.08.2012.

MIMRA, M. – ALTMANN, V. Zařízení pro kompostování na pásových hromadách v sekcích. Úřad průmyslového vlastnictví. 24688. 10.12.2012.

MIMRA, M. Zařízení pro měření a záznam odporu půdy při hloubkovém zpracování půdy. Úřad průmyslového vlastnictví. 24308. 10.09.2012.

MIMRA, M. Zařízení pro měření a záznam přenášené síly u strojů s paralelním přenosem energie. Úřad průmyslového vlastnictví. 24310. 10.09.2012.

MIMRA, M. Zařízení pro měření a záznam tahové síly stroje při plošném zpracování půdy. Úřad průmyslového vlastnictví. 24309. 10.09.2012.

MIMRA, M. Zařízení pro měření některých parametrů pracovního prostředí a zatížení pracovníků. Úřad průmyslového vlastnictví. 25117. 21.03.2013.

MIMRA, M. – ALTMANN, V. Zařízení pro měření rovnoměrnosti a úhrnu celkové dávky vody při zavlažování. Úřad průmyslového vlastnictví. 25273. 25.04.2013.

MIMRA, M. – ALTMANN, V. Zařízení pro měření rovnoměrnosti aplikace dávek pevných materiálů. Úřad průmyslového vlastnictví. 24639. 03.12.2012.

Zařízení pro měření vodivosti a teploty materiálu Ing. Miroslav Mimra, MBA, Ph.D., Ing. Vlastimil Altmann, Ph.D., prof. Ing. Miroslav Kavka, DrSc., Václav Prošek, 2010

MIMRA, M. – KAVKA, M. Zařízení pro měření výkonu a točivého momentu motoru. Úřad průmyslového vlastnictví. 24585. 19.11.2012.

MIMRA, M.; idPublikace = 55884; Název: Zařízení pro regulaci průběhu snižování vlhkosti kompostu-- Neexistuje podtyp publikace vzor --

MIMRA, M.; idPublikace = 59998; Název: Zařízení pro sledování pohybu a chování zvířat-- Neexistuje podtyp publikace vzor --

MIMRA, M. Zařízení pro sledování vybraných parametrů při chovu včel. Úřad průmyslového vlastnictví. 25077. 14.03.2013.

MIMRA, M.; idPublikace = 60103; Název: Zařízení pro sledování vybraných parametrů u hnízdícího ptactva-- Neexistuje podtyp publikace vzor --

MIMRA, M.; idPublikace = 60140; Název: Zařízení pro snižování vlhkosti kompostu-- Neexistuje podtyp publikace vzor --

MIMRA, M. – ALTMANN, V. Zařízení pro testování rozložitelnosti odpadů z výroby papíru technologií kompostování. Úřad průmyslového vlastnictví. 24558. 12.11.2012.

MIMRA, M. – ALTMANN, V. Zařízení pro testování stability zrání kompostu v průběhu kompostovacího procesu. Úřad průmyslového vlastnictví. 25078. 14.03.2013.

MIMRA, M.; idPublikace = 60043; Název: Zařízení pro určování hmotnosti a řízení toku nakládaného materiálu-- Neexistuje podtyp publikace vzor --

MIMRA, M. – KAVKA, M. Zařízení pro vážení hmotnosti přepravovaného materiálu. Úřad průmyslového vlastnictví. 24583. 19.11.2012.

MIMRA, M. – ALTMANN, V. Zařízení pro věžové kompostování. Úřad průmyslového vlastnictví. 24651. 03.12.2012.

MIMRA, M. – KAVKA, M. Zařízení pro vyhodnocování provozních parametrů energetických prostředků. Úřad průmyslového vlastnictví. 24584. 19.11.2012.

MIMRA, M. – ALTMANN, V. Zařízení pro záznam hmotnosti sváženého směsného komunálního odpadu a optimalizaci svozových tras. Úřad průmyslového vlastnictví. 24209. 20.08.2012.

Certifikované metodiky

DOPORUČENÉ TECHNOLOGICKÉ POSTUPY, STROJNÍ LINKY A JEJICH EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PRO OBHOSPODAŘOVÁNÍ PRVKŮ ÚSES V ZEMĚDĚLSKÉ KRAJINĚ SE ZAMĚŘENÍM NA TTP Ing. Miroslav Mimra, MBA, Ph.D., Ing. Vlastimil Altmann, Ph.D., 2010

EKONOMICKÉ HODNOCENÍ DOPORUČENÝCH POSTUPŮ PŘI ZAKLÁDÁNÍ A OBHOSPODAŘOVÁNÍ PRVKŮ ÚSES V ZEMĚDĚLSKÉ KRAJINĚ SE ZAMĚŘENÍM NA TRVALÉ TRAVNÍ POROSTY Ing. Miroslav Mimra, MBA, Ph.D., Ing. Vlastimil Altmann, Ph.D., Ing. Petr Plíva, CSc. (externí), 2010

ALTMANN, V. – MIMRA, M. SYSTÉM SBĚRU BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉHO ODPADU V REGIONECH, SYSTEM FOR THE COLLECTION OF BIODEGRADABLE WASTE IN REGIONS , komunální odpad, separovaný odpad, biologicky rozložitelný odpad, trvalé travní porosty, biomasa, kompost, 2012, DM - Tuhý odpad a jeho kontrola, recyklace, A - Uplatněná certifikovaná metodika, , Metodika byla schválena MZe ČR Odborem rostlinných komodit pod č.j. 11148/2012-17221, ze dne 17. ledna 2012, , A - Výsledek využívá pouze poskytovatel, MZe ČR Odborem rostlinných komodit, 17.01.2012,

Výzkumná zpráva obsahující utajované informace

ALEŠ, Z. – MAŠEK, J. – LEGÁT, V. – MIMRA, M. – NOVÁK, P. – PAVLŮ, J. Aplikace metod optimalizace struktury strojního parku na vybraná střediska společnosti ČEPRO, a.s.. Praha: Technická fakulta ČZU, 2014, 87s. ISBN: ,

ALEŠ, Z. – MAŠEK, J. – LEGÁT, V. – MIMRA, M. – NOVÁK, P. – PAVLŮ, J. Návrh optimální strategie způsobu financování při pořizování nových vozidel pro společnost ČEPRO, a.s.. Praha: Technická fakulta ČZU, 2015, 38s. ISBN: ,

ALEŠ, Z. – MAŠEK, J. – LEGÁT, V. – MIMRA, M. – NOVÁK, P. – PAVLŮ, J. Optimalizace doby provozu do obnovy silničních vozidel na základě exploatační analýzy pro společnost ČEPRO, a.s.. Praha: Technická fakulta ČZU, 2014, 66s. ISBN: ,

ALEŠ, Z. – MAŠEK, J. – LEGÁT, V. – MIMRA, M. – PAVLŮ, J. – NOVÁK, P. Optimalizace struktury motorových vozidel pro společnost MERO ČR, a.s.. Praha: Technická fakulta ČZU, 2015, 50s. ISBN: SL/0091/15,

ALEŠ, Z. – MAŠEK, J. – LEGÁT, V. – MIMRA, M. – NOVÁK, P. – PAVLŮ, J. Plán obnovy mobilních energetických prostředků používaných na skladech společnosti ČEPRO, a.s.. Praha: Technická fakulta ČZU, 2015, 65s. ISBN: 4500045045,

Ostatní výsledky

ANALÝZA BODU ZVRATU A BODU UKONČENÍ VÝROBY PŘI PĚSTOVÁNÍ CHMELE prof. Ing. Kavka Miroslav, DrSc.; Kavka Petr; Kavka Pavel; Ing. Mimra Miroslav, MBA, Ph.D.; Ciniburk V., 2007

ANALÝZA OBRAZU ZRNA Ing. Mimra Miroslav, MBA, Ph.D.; Ing. Altmann Vlastimil, Ph.D.; Ing. Kroulík Milan, Ph.D., 2006

ANALÝZA OBRAZU ZRNA Ing. Mimra Miroslav, MBA, Ph.D.; Ing. Altmann Vlastimil, Ph.D.; Ing. Kroulík Milan, Ph.D., 2006

Aplikace různého množství kompostu k Beta vulgaris Ing. Mimra Miroslav, MBA, Ph.D.; Ing. Altmann Vlastimil, Ph.D.; Ing. Kollárova Mária, 2007

Aplikace různého množství kompostu k Beta vulgaris Ing. Mimra Miroslav, MBA, Ph.D.; Ing. Altmann Vlastimil, Ph.D.; Ing. Kollárova Mária, 2007

APLIKACE RŮZNÝCH DÁVEK KOMPOSTU KE KRMNÉ ŘEPĚ Ing. Mimra Miroslav, MBA, Ph.D.; Ing. Altmann Vlastimil, Ph.D.; Prošek Václav, 2008

Aplikace různých kompostů a jejich vliv na půdu a brambory Ing. Mimra Miroslav, MBA, Ph.D.; Ing. Altmann Vlastimil, Ph.D.; Ing. Kollárova Mária, 2007

Aplikace různých kompostů a jejich vliv na půdu a brambory Ing. Mimra Miroslav, MBA, Ph.D.; Ing. Altmann Vlastimil, Ph.D., 2007

CONTENT OF BIODEGRADABLE MUNICIPAL WASTE IN MIXED MUNICIPAL WASTE Ing. Altmann Vlastimil, Ph.D.; Ing. Mimra Miroslav, MBA, Ph.D., 2009

COST ANALYSIS OF MACHINE-LINES Ing. Altmann Vlastimil, Ph.D.; Ing. Mimra Miroslav, MBA, Ph.D., 2007

COST ANALYSIS OF MACHINE-LINES Ing. Altmann Vlastimil, Ph.D.; Ing. Mimra Miroslav, MBA, Ph.D., 2007

Desing of the presentation system on machineries for creation and operation of the website Ing. Mimra Miroslav, MBA, Ph.D.; doc. Dr. Ing. Kumhála František; Ing. Kroulík Milan, Ph.D.; Prošek Václav, 2004

Domácí kompostování BRKO Ing. Altmann Vlastimil, Ph.D.; Ing. Mimra Miroslav, MBA, Ph.D.; Ing. Kollárova Mária, 2007

EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ SYSTÉMU PRO SBĚR BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉHO ODPADU Ing. Mimra Miroslav, MBA, Ph.D.; Ing. Altmann Vlastimil, Ph.D.; Ing. Kroulík Milan, Ph.D., 2006

EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ SYSTÉMU PRO SBĚR BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉHO ODPADU Ing. Mimra Miroslav, MBA, Ph.D.; Ing. Kroulík Milan, Ph.D.; Ing. Altmann Vlastimil, Ph.D., 2006

Ekonomika péče o trvalé travní porosty Ing. Altmann Vlastimil, Ph.D.; Ing. Mimra Miroslav, MBA, Ph.D.; doc. Ing. Andrt Miroslav, CSc., 2007

Ekonomika souprav na údržbu trvalých travních porostů Ing. Altmann Vlastimil, Ph.D.; Ing. Mimra Miroslav, MBA, Ph.D., 2007

ELEKTRICKÁ VODIVOST PŮDY – INFORMACE O POZEMKU Ing. Ryšan Ladislav; Ing. Mimra Miroslav, MBA, Ph.D.; Ing. Kroulík Milan, Ph.D.; Prošek Václav, 2005

Establishing of The Optima Salvage Network and System for Collecting of Biowaste Ing. Mimra Miroslav, MBA, Ph.D.; Ing. Altmann Vlastimil, Ph.D.; Ing. Kroulík Milan, Ph.D.; Ing. Ryšan Ladislav; Ing. Bednár Jan, 2005

Hodnocení výtěžnosti sběru biologického odpadu v regionech ČR Ing. Altmann Vlastimil, Ph.D.; Ing. Mimra Miroslav, MBA, Ph.D.; Ing. Růžička Miroslav, CSc.; Ing. Růžička Miroslav, CSc., 2006

Image Analysis and Electric Conductivity Maps Analysis Ing. Ryšan Ladislav; Ing. Mimra Miroslav, MBA, Ph.D., 2005

Influence of land slope rate on the costs of medowland and pastures cultivation technologies prof. Ing. Kavka Miroslav, DrSc.; Trávníček Z.; Ing. Mimra Miroslav, MBA, Ph.D.; Ing. Stonawská Petra; Ing. Stonawská Petra, 2009

KOMPOSTOVÁNÍ BIOMASY Z ÚDRŽBY TRVALÝCH TRAVNÍCH POROSTŮ Ing. Mimra Miroslav, MBA, Ph.D.; Ing. Altmann Vlastimil, Ph.D.; Ing. Kollárova Mária, 2009

KONCEPCE NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM NA ÚROVNI REGIONŮ A OBCÍ Ing. Altmann Vlastimil, Ph.D.; Ing. Mimra Miroslav, MBA, Ph.D., 2006

Koncepce sběru biologicky rozložitelného odpadu na úrovni obce nebo regionu Ing. Mimra Miroslav, MBA, Ph.D.; Ing. Altmann Vlastimil, Ph.D., 2006

KONCEPCE SBĚRU KOMUNÁLNÍHO ODPADU V REGIONECH Ing. Altmann Vlastimil, Ph.D.; Ing. Mimra Miroslav, MBA, Ph.D., 2006

Koncepce svozu biologického odpadu na úrovni mikroregionu Ing. Mimra Miroslav, MBA, Ph.D.; Ing. Altmann Vlastimil, Ph.D., 2006

Kriging models, methods and algorithms I Ing. Ryšan Ladislav; Ing. Mimra Miroslav, MBA, Ph.D.; Prošek Václav, 2004

Kriging models, methods and algorithms II Ing. Ryšan Ladislav; Ing. Mimra Miroslav, MBA, Ph.D.; Prošek Václav, 2004

Kriging models, methods and algorithms II Ing. Ryšan Ladislav; Ing. Mimra Miroslav, MBA, Ph.D.; Prošek Václav, 2004

Logistický systém svozu biologického odpadu Ing. Bednár Jan; Ing. Altmann Vlastimil, Ph.D.; Ing. Mimra Miroslav, MBA, Ph.D., 2007

LOGISTICS OF PLASTIC BOTTLES COLLECTING Ing. Altmann Vlastimil, Ph.D.; Ing. Mimra Miroslav, MBA, Ph.D., 2006

Logistika sběru a svozu biologicky rozložitelného odpadu v regionech Ing. Mimra Miroslav, MBA, Ph.D., 2006

LOGISTIKA SBĚRU PLASTOVÝCH OBALŮ Ing. Altmann Vlastimil, Ph.D.; Ing. Mimra Miroslav, MBA, Ph.D., 2006

Logistika svozu biologicky rozložitelného odpadu na úrovni regionu Ing. Mimra Miroslav, MBA, Ph.D.; Ing. Altmann Vlastimil, Ph.D., 2006

Metodika stanovení množství bioodpadu ve vybrané lokalitě Ing. Altmann Vlastimil, Ph.D.; Ing. Mimra Miroslav, MBA, Ph.D.; doc. Ing. Andrt Miroslav, CSc., 2005

Modeling of Logistical Traffic Routes in Břeclav Area Ing. Mimra Miroslav, MBA, Ph.D.; Ing. Altmann Vlastimil, Ph.D.; doc. Ing. Andrt Miroslav, CSc.; Ing. Bednár Jan, 2005

MODELOVÁNÍ LOGISTICKÝCH DOPRAVNÍCH OKRUHŮ V OBLASTI Ing. Mimra Miroslav, MBA, Ph.D.; Ing. Altmann Vlastimil, Ph.D.; doc. Ing. Andrt Miroslav, CSc.; Ing. Bednár Jan, 2005

MOŽNOSTI ZPRACOVÁNÍ DAT ELEKTRICKÉ VODIVOSTI PŮDY Ing. Mimra Miroslav, MBA, Ph.D.; Ing. Ryšan Ladislav; Ing. Kroulík Milan, Ph.D.; Ing. Altmann Vlastimil, Ph.D.; Prošek Václav, 2005

Nakládání s biologicky rozložitelnými odpady Ing. Altmann Vlastimil, Ph.D.; Ing. Mimra Miroslav, MBA, Ph.D., 2007

NÁVRH MODELU SVOZOVÉHO OKRUHU PRO SBĚR BIOODPADU Ing. Mimra Miroslav, MBA, Ph.D.; Ing. Altmann Vlastimil, Ph.D.; doc. Ing. Andrt Miroslav, CSc., 2005

NÁVRH SVOZOVÝCH TRAS BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉHO ODPADU V REGIONU NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU Ing. Mimra Miroslav, MBA, Ph.D.; Ing. Altmann Vlastimil, Ph.D.; Ing. Kroulík Milan, Ph.D., 2006

NÁVRH SVOZOVÝCH TRAS BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉHO ODPADU V REGIONU NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU Ing. Mimra Miroslav, MBA, Ph.D.; Ing. Altmann Vlastimil, Ph.D.; Ing. Kroulík Milan, Ph.D., 2006

Návrh svozových tras pro svoz biologicky rozložitelných odpadů pro region Třebíč Ing. Mimra Miroslav, MBA, Ph.D.; Ing. Altmann Vlastimil, Ph.D., 2007

NÁVRH SYSTÉMU LOGISTIKY SVOZU BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉHO ODPADU V REGIONU DRAHANSKÁ VRCHOVINA Ing. Mimra Miroslav, MBA, Ph.D.; Ing. Altmann Vlastimil, Ph.D.; prof. Ing. Kavka Miroslav, DrSc.; Prošek Václav, 2007

Optimalizace logistického systému pro nakládání s vybraným druhem odpadu Ing. Altmann Vlastimil, Ph.D.; Ing. Mimra Miroslav, MBA, Ph.D., 2004

Optimalizace logistického systému pro nakládání s vybraným druhem odpadu Ing. Altmann Vlastimil, Ph.D.; Ing. Mimra Miroslav, MBA, Ph.D., 2004

Optimalizace procesu rozhodování při sběru biologického odpadu Ing. Altmann Vlastimil, Ph.D.; Ing. Mimra Miroslav, MBA, Ph.D.; Ing. Bednár Jan, 2005

Optimalizace svozových tras na úrovni regionu Ing. Mimra Miroslav, MBA, Ph.D.; Ing. Altmann Vlastimil, Ph.D., 2007

Optimizing processes and decision theory besides biological waste collection Ing. Altmann Vlastimil, Ph.D.; Ing. Mimra Miroslav, MBA, Ph.D.; Ing. Bednár Jan, 2005

OVĚŘENÍ VHODNÉ TECHNOLOGIE PRO VYUŽITÍ ZBYTKOVÉ BIOMASY Z ÚDRŽBY KRAJINY Ing. Kollárova Mária; Ing. Mimra Miroslav, MBA, Ph.D.; Ing. Stonawská Petra; Ing. Stonawská Petra, 2007

POČÍTAČOVÁ PREZENTACE DAT - FIREMNÍ STYL A KOMUNIKACE Ing. Mimra Miroslav, MBA, Ph.D.; Ing. Altmann Vlastimil, Ph.D., 2009

POČÍTAČOVÁ PREZENTACE DAT - GRAFIKA A TISK DOKUMENTŮ Ing. Mimra Miroslav, MBA, Ph.D.; Ing. Altmann Vlastimil, Ph.D., 2009

POČÍTAČOVÁ PREZENTACE DAT - POČÍTAČOVÁ TYPOGRAFIE A NÁVRH DOKUMENTŮ Ing. Mimra Miroslav, MBA, Ph.D.; Ing. Altmann Vlastimil, Ph.D., 2009

Possibilities for determination of interdependencies between soil properties and yield. Ing. Kroulík Milan, Ph.D.; doc. Dr. Ing. Kumhála František; Ing. Mimra Miroslav, MBA, Ph.D.; Prošek Václav, 2004

Possibility of Soil Electric Conductivity and Yield Data Processing Ing. Mimra Miroslav, MBA, Ph.D.; Ing. Ryšan Ladislav; Ing. Kroulík Milan, Ph.D.; Ing. Altmann Vlastimil, Ph.D.; Prošek Václav, 2005

POUŽITÍ BIODEGRADABILNÍCH SÁČKŮ PŘI KOMPOSTOVÁNÍ BRKO Ing. Mimra Miroslav, MBA, Ph.D.; Ing. Altmann Vlastimil, Ph.D.; Ing. Latová Jana, 2008

POUŽITÍ ELEKTRICKÉ VODIVOSTI PŮDY PRO NÁVRH PRODUKČNÍCH ZÓN Ing. Mimra Miroslav, MBA, Ph.D.; Ing. Altmann Vlastimil, Ph.D.; Ing. Kroulík Milan, Ph.D.; prof. Ing. Kavka Miroslav, DrSc.; Prošek Václav, 2009

Použití kompostérů v systému odstraňování odpadů Ing. Altmann Vlastimil, Ph.D.; Ing. Mimra Miroslav, MBA, Ph.D.; Hronová Jana; Ing. Latová Jana, 2008

Použití kompostů pro pěstování plodin Ing. Altmann Vlastimil, Ph.D.; Ing. Mimra Miroslav, MBA, Ph.D.; doc. Ing. Andrt Miroslav, CSc., 2007

Použití kompostů z biologicky rozložitelných odpadů pro přihnojování trvalých travních porostů Ing. Altmann Vlastimil, Ph.D.; Ing. Mimra Miroslav, MBA, Ph.D.; Ing. Kollárova Mária, 2007

Použití kompostů z biologicky rozložitelných odpadů pro přihnojování trvalých travních porostů Ing. Altmann Vlastimil, Ph.D.; Ing. Mimra Miroslav, MBA, Ph.D.; Ing. Kollárova Mária, 2007

Precision agriculture in the CUA farm Lany Ing. Kroulík Milan, Ph.D.; Ing. Mimra Miroslav, MBA, Ph.D.; doc. Dr. Ing. Kumhála František; Prošek Václav, 2005

Project of Collecting and Transporting of Biowaste in Vysočina Region Ing. Mimra Miroslav, MBA, Ph.D.; Ing. Altmann Vlastimil, Ph.D.; doc. Ing. Andrt Miroslav, CSc.; Ing. Bednár Jan, 2005

PROJECT OF WASTE HANDLING IN MUNICIPALITIES OF THE CZECH REPUBLIC Ing. Altmann Vlastimil, Ph.D.; Ing. Mimra Miroslav, MBA, Ph.D., 2006

PROJEKT ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ V OBCÍCH ČESKÉ REPUBLIKY Ing. Altmann Vlastimil, Ph.D.; Ing. Mimra Miroslav, MBA, Ph.D., 2006

Projekt sběru a svozu biologického odpadu v regionu Vysočina Ing. Mimra Miroslav, MBA, Ph.D.; Ing. Altmann Vlastimil, Ph.D.; doc. Ing. Andrt Miroslav, CSc., 2005

Recycling technologies for processing of biomass waste Ing. Altmann Vlastimil, Ph.D.; Ing. Mimra Miroslav, MBA, Ph.D.; doc. Ing. Andrt Miroslav, CSc., 2005

Recyklační technologie ke zpracování biomasy Ing. Altmann Vlastimil, Ph.D.; Ing. Mimra Miroslav, MBA, Ph.D.; doc. Ing. Andrt Miroslav, CSc., 2005

REPRESENTATION OF BIODEGRADABLE MUNICIPAL WASTE IN MIXED MUNICIPAL WASTE Ing. Altmann Vlastimil, Ph.D.; Ing. Mimra Miroslav, MBA, Ph.D., 2009

ŘEŠENÍ SVOZOVÉHO SYSTÉMU PRO SVOZ BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝCH ODPADŮ V REGIONU TŘEBÍČ Ing. Mimra Miroslav, MBA, Ph.D.; Ing. Altmann Vlastimil, Ph.D.; prof. Ing. Kavka Miroslav, DrSc.; Prošek Václav, 2007

ROZBOR VÝSLEDKŮ SBĚRU BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝCH ODPADŮ Ing. Altmann Vlastimil, Ph.D.; doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Mimra Miroslav, MBA, Ph.D., 2006

ROZHODOVACÍ A OPTIMALIZAČNÍ PROCESY PŘI TVORBĚ LOGISTICKÉHO SYSTÉMU SVOZU BIOLOGICKÉHO ODPADU Ing. Bednár Jan; Ing. Altmann Vlastimil, Ph.D.; Ing. Mimra Miroslav, MBA, Ph.D., 2005

Sběr a svoz biologicky rozložitelných odpadů Ing. Mimra Miroslav, MBA, Ph.D.; Ing. Altmann Vlastimil, Ph.D., 2007

SBĚR BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝCH ODPADŮ V OBCÍCH ČR Ing. Altmann Vlastimil, Ph.D.; Ing. Mimra Miroslav, MBA, Ph.D., 2006

Sběr BRO z domácností v ČR Ing. Altmann Vlastimil, Ph.D.; Ing. Mimra Miroslav, MBA, Ph.D.; Ing. Mašek Jiří, Ph.D.; Ing. Zámorská Hedvika, 2008

Sběr dat v systému precizního zemědělství Ing. Kroulík Milan, Ph.D.; Ing. Mimra Miroslav, MBA, Ph.D., 2005

Sběr PET lahví v systému separovaného sběru Ing. Altmann Vlastimil, Ph.D.; Ing. Mimra Miroslav, MBA, Ph.D., 2007

Sledování půdních vlastností nepřímými metodami. Ing. Kroulík Milan, Ph.D.; Ing. Mimra Miroslav, MBA, Ph.D.; doc. Dr. Ing. Kumhála František; Ing. Mašek Jiří, Ph.D., 2004

SLEDOVÁNÍ VYBRANÝCH PARAMETRŮ PŘI DOMÁCÍM KOMPOSTOVÁNÍ Ing. Mimra Miroslav, MBA, Ph.D.; Ing. Altmann Vlastimil, Ph.D.; Hronová Jana; Ing. Latová Jana, 2008

SOIL CONDUCTIVITY MAPS FOR MONITORING TEMPORAL CHANGES THROUGH THE FIELD Ing. Ryšan Ladislav; Ing. Mimra Miroslav, MBA, Ph.D.; Ing. Sailer Jan; Ing. Kotlaba Václav, 2005

Soil electric conductivity and soil physical properties amalysis Ing. Mimra Miroslav, MBA, Ph.D.; Ing. Kroulík Milan, Ph.D.; Ing. Ryšan Ladislav; doc. Dr. Ing. Kumhála František; Prošek Václav, 2004

SOIL ELECTRIC CONDUCTIVITY AND SOIL PHYSICAL PROPERTIES ANALYSIS Ing. Mimra Miroslav, MBA, Ph.D., 2004

Soil electric conductivity and yield analysis. Ing. Mimra Miroslav, MBA, Ph.D.; doc. Dr. Ing. Kumhála František; Ing. Kroulík Milan, Ph.D.; Prošek Václav, 2004

Soil properties variability evaluated by indirect measuring methods Ing. Kroulík Milan, Ph.D.; Ing. Mimra Miroslav, MBA, Ph.D.; Ing. Zlínský Martin; Prošek Václav; Ing. Polák Martin, Ph.D., 2008

Stanovení množství složek komunálního odpadu ve vybrané lokalitě Ing. Altmann Vlastimil, Ph.D.; Ing. Mimra Miroslav, MBA, Ph.D., 2005

Stanovení objemového množství biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) pro řešení logistiky svozu Ing. Altmann Vlastimil, Ph.D.; Ing. Mimra Miroslav, MBA, Ph.D.; doc. Ing. Andrt Miroslav, CSc., 2005

STANOVENÍ OPTIMÁLNÍ SÍTĚ A SYSTÉMU SBĚRU BIOODPADU Ing. Mimra Miroslav, MBA, Ph.D.; Ing. Altmann Vlastimil, Ph.D.; Ing. Kroulík Milan, Ph.D.; Ing. Ryšan Ladislav; Ing. Bednár Jan, 2005

SVOZ BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉHO ODPADU V REGIONU JILEMNICKA Ing. Mimra Miroslav, MBA, Ph.D.; Ing. Altmann Vlastimil, Ph.D.; Ing. Kroulík Milan, Ph.D.; Ing. Růžička Miroslav, CSc.; Ing. Růžička Miroslav, CSc., 2006

SYSTÉMY SBĚRU BIOLOGICKÉHO ODPADU V ČESKÉ REPUBLICE Ing. Altmann Vlastimil, Ph.D.; Ing. Mimra Miroslav, MBA, Ph.D., 2007

TEORIE ROZHODOVÁNÍ PRO OPTIMALIZACI SVOZU BIOLOGICKÉHO ODPADU Ing. Bednár Jan; Ing. Altmann Vlastimil, Ph.D.; Ing. Mimra Miroslav, MBA, Ph.D., 2005

TEORIE ROZHODOVÁNÍ PRO OPTIMALIZACI SVOZU BIOLOGICKÉHO ODPADU Ing. Bednár Jan; Ing. Altmann Vlastimil, Ph.D.; Ing. Mimra Miroslav, MBA, Ph.D., 2005

THE ANALYSIS OF RELATIONSHIP BETWEEN THE ELECTRICAL CONDUCTIVITY VALUES AND THE VALUED SOIL-ECOLOGICAL UNITS VALUES Ing. Mimra Miroslav, MBA, Ph.D.; Ing. Kroulík Milan, Ph.D.; Ing. Altmann Vlastimil, Ph.D.; prof. Ing. Kavka Miroslav, DrSc.; Prošek Václav, 2007

THE ASSESSMENT OF MUNICIPAL MIXED WASTE COLLECTION IN MICRO-REGION NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU Ing. Altmann Vlastimil, Ph.D.; Ing. Mimra Miroslav, MBA, Ph.D.; Ing. Růžička Miroslav, CSc.; Ing. Růžička Miroslav, CSc., 2006

THE SEPARATED FRACTIONS OF MUNICIPAL WASTE ASSESSMENT IN MICRO-REGION NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU Ing. Altmann Vlastimil, Ph.D.; Ing. Mimra Miroslav, MBA, Ph.D.; Ing. Růžička Miroslav, CSc.; Ing. Růžička Miroslav, CSc., 2006

The spatial and the temporal variability of soil properties Ing. Kroulík Milan, Ph.D.; Ing. Mimra Miroslav, MBA, Ph.D.; doc. Dr. Ing. Kumhála František; Ing. Mašek Jiří, Ph.D.; Prošek Václav; Cerhanová Dana, 2005

The spatial and the temporal variability of soil properties. Ing. Kroulík Milan, Ph.D.; Ing. Mimra Miroslav, MBA, Ph.D.; doc. Dr. Ing. Kumhála František; Ing. Mašek Jiří, Ph.D.; Prošek Václav; Cerhanová Dana, 2005

ÚDRŽBA KRAJINY SE ZAMĚŘENÍM NA TRVALÉ TRAVNÍ POROSTY Ing. Mimra Miroslav, MBA, Ph.D.; Ing. Altmann Vlastimil, Ph.D.; Ing. Kollárova Mária, 2009

UTILIZATION OF INFORMATION TECHNOLOGIES AT COMPOST APPLICATION TO DIFFERENT CROPS Ing. Altmann Vlastimil, Ph.D.; Ing. Mimra Miroslav, MBA, Ph.D., 2005

VLIV APLIKACE KOMPOSTU A HNOJIVA NA VZCHÁZIVOST CUKROVKY Ing. Mimra Miroslav, MBA, Ph.D.; Ing. Altmann Vlastimil, Ph.D.; Ing. Kroulík Milan, Ph.D.; prof. Ing. Kavka Miroslav, DrSc., 2007

VLIV APLIKACE KOMPOSTU NA NĚKTERÉ VLASTNOSTI PŮDY Ing. Mimra Miroslav, MBA, Ph.D.; Ing. Altmann Vlastimil, Ph.D.; Ing. Kroulík Milan, Ph.D., 2009

Vliv aplikace kompostu na výnos trávy Ing. Mimra Miroslav, MBA, Ph.D.; Ing. Altmann Vlastimil, Ph.D., 2007

VLIV APLIKACE RŮZNÝCH DÁVEK KOMPOSTU NA CUKROVKU Ing. Mimra Miroslav, MBA, Ph.D.; Ing. Altmann Vlastimil, Ph.D.; doc. Ing. Andrt Miroslav, CSc.; prof. Ing. Kavka Miroslav, DrSc., 2007

VLIV APLIKACE RŮZNÝCH DRUHŮ KOMPOSTU NA CUKROVKU Ing. Mimra Miroslav, MBA, Ph.D.; Ing. Altmann Vlastimil, Ph.D.; prof. Ing. Kavka Miroslav, DrSc., 2007

VLIV APLIKACE RŮZNÝCH DRUHŮ KOMPOSTU NA VÝNOS BRAMBOR Ing. Mimra Miroslav, MBA, Ph.D.; Ing. Altmann Vlastimil, Ph.D., 2007

VLIV RŮZNÉ SKLADBY KOMPOSTŮ NA SLOŽENÍ PŮDY Ing. Altmann Vlastimil, Ph.D.; Ing. Mimra Miroslav, MBA, Ph.D., 2007

VLIV ÚPRAVY ODPADŮ NA EKONOMIKU SVOZU Ing. Altmann Vlastimil, Ph.D.; Ing. Mimra Miroslav, MBA, Ph.D., 2006

Vliv výnosu, farmářské ceny a dotací na ekonomiku pěstování chmele prof. Ing. Kavka Miroslav, DrSc.; Ciniburk V.; Kavka Pavel; Kavka Petr; Ing. Mimra Miroslav, MBA, Ph.D., 2007

Výnos travní hmoty při aplikaci kompostů z BRO Ing. Altmann Vlastimil, Ph.D.; Ing. Kollárova Mária; Ing. Mimra Miroslav, MBA, Ph.D., 2007

Výpočet velikostních parametrů kompostáren na zpevněných plochách Ing. Altmann Vlastimil, Ph.D.; Ing. Plíva Petr, CSc.; Ing. Mimra Miroslav, MBA, Ph.D., 2005

Využití dálkového průzkumu Země pro sledování polní variability Ing. Kroulík Milan, Ph.D.; doc. Dr. Ing. Kumhála František; Ing. Procházka Pavel; Ing. Procházka Pavel, Ph.D.; Ing. Mimra Miroslav, MBA, Ph.D.; Cerhanová Dana, 2005

Využití dat elektrické vodivosti půdy a výnosů k řízení produkčního potenciálu pozemků. Ing. Mimra Miroslav, MBA, Ph.D.; Ing. Ryšan Ladislav; Ing. Kroulík Milan, Ph.D.; doc. Dr. Ing. Kumhála František; Prošek Václav, 2004

VYUŽITÍ INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ PŘI APLIKACI KOMPOSTŮ Ing. Altmann Vlastimil, Ph.D.; Ing. Mimra Miroslav, MBA, Ph.D., 2005

Využití kompostérů pro domácí kompostování biologicky rozložitelných komunálních odpadů Ing. Altmann Vlastimil, Ph.D.; Ing. Mimra Miroslav, MBA, Ph.D.; Ing. Kollárova Mária, 2007

Využití kompostérů pro domácí kompostování biologicky rozložitelných komunálních odpadů Ing. Altmann Vlastimil, Ph.D.; Ing. Mimra Miroslav, MBA, Ph.D., 2007

Využití kompostů z biologicky rozložitelných odpadů jako organického hnojiva Ing. Altmann Vlastimil, Ph.D.; Ing. Mimra Miroslav, MBA, Ph.D.; Ing. Kollárova Mária, 2007

Využití kompostů z biologicky rozložitelných odpadů jako organického hnojiva Ing. Altmann Vlastimil, Ph.D.; Ing. Mimra Miroslav, MBA, Ph.D.; Ing. Kollárova Mária, 2007

Využití strojů pro údržbu trvalých travních porostů Ing. Mimra Miroslav, MBA, Ph.D.; Ing. Altmann Vlastimil, Ph.D.; Ing. Kollárova Mária, 2007

Vzcházivost cukrovky po aplikaci kompostu Ing. Mimra Miroslav, MBA, Ph.D.; Ing. Altmann Vlastimil, Ph.D.; Ing. Plíva Petr, CSc., 2007

Vzcházivost cukrovky po aplikaci kompostu Ing. Mimra Miroslav, MBA, Ph.D.; Ing. Altmann Vlastimil, Ph.D.; Ing. Plíva Petr, CSc., 2007

ZLEPŠENÍ KVALITY A PRODUKTIVITY V LOGISTICKÝCH PROCESECH Ing. Mimra Miroslav, MBA, Ph.D.; Ing. Altmann Vlastimil, Ph.D.; Prošek Václav, 2004

ZLEPŠENÍ KVALITY A PRODUKTIVITY V LOGISTICKÝCH PROCESECH Ing. Mimra Miroslav, MBA, Ph.D.; Ing. Altmann Vlastimil, Ph.D.; Prošek Václav, 2004

Zlepšení využití objemu sběrných nádob sběrem stlačených plastových obalů Ing. Altmann Vlastimil, Ph.D.; doc. Ing. Malaťák Jan, Ph.D.; Ing. Mimra Miroslav, MBA, Ph.D., 2006