×
doc. Ing. Marek Kouba, Ph.D.
banner

Granty

Chování, disperze a přežívání mláďat sýce rousného (Aegolius funereus) v imisemi postižených oblastech Krušných hor

CIGA, 2010-2011

Chování, disperze a přežívání mláďat sýce rousného (Aegolius funereus) v imisemi postižených oblastech Krušných hor.

GA FZP, 2010-2010

Chování a mortalita mláďat sýce rousného (Aegolius funereus) v období po opuštění hnízda v imisních oblastech Krušných hor

GA FZP, 2012-2012