×
doc. Ing. Vítězslav Moudrý, Ph.D.
banner

Granty

Využití GIS při rekonstrukci šíření bobra evropského v ČR

GA FLE, 2005-2006

Vliv použitých geodat na výsledky analýz distribuce ptáků

CIGA, 2012-2014

Spojení LiDARu a multispektrálních dat z UAV pro posouzení fyziografické diverzity posttěžebních lokalit

Grantová agentura ČR, 2017-2019

EarthBridge - Building Bridges between Earth observation and Environmental Sciences

Evropská komise, 2023-2025