×
Ing. Karel Němejc, Ph.D.
banner

Pedagogická činnost

Seznam aktuálně vyučovaných předmětů je k nahlédnutí zde: http://is.czu.cz/lide/clovek.pl?id=78974;zalozka=3

 

Seznam v minulosti vedených bakalářských a závěrečných prací je k nahlédnutí zde: http://is.czu.cz/lide/clovek.pl?id=78974;zalozka=13

 

Garantované předměty

VCV02E LMS systémy ve vzdělávání (POV)
VCV06Z Multimedia ve vzdělávání (POV - vol.)
VCV103Z Multimedia ve vzdělávání (POVK - vol.)
VCV92Z Informatika ve vzdělávání (POVK)
VCV93E LMS systémy ve vzdělávání (POVK)
VPV07Z Informatika ve vzdělávání (POV)
VPV101Z Poradenství (UOP)
VPV10E Poradenství (POV)
VPV112Z Cizí jazyk II - ANJ (POVK)
VPV117E Odborný cizí jazyk II - ANJ (UPV)
VPV125E Poradenství (POVK)
VPV203Z Didaktická technika a technologie - CVUOP
VPV77Z Informační a komunikační technologie v odborném vzdělávání (UOP)
VPV86E Didaktická technika a technologie (UPV)
VXVB1Z Státní závěrečná zkouška
VXVC1Z Státní závěrečná zkouška
VXVN1Z Státní závěrečná zkouška