×
Ing. Lenka Nohejlová
banner

Publikace

Článek v odborném periodiku

FANTOVÁ, M. – NOHEJLOVÁ, L. – BULEJOVÁ, M. Budeme chovat srstnatá plemena ovcí?. Náš chov, 2009, roč. 69, č. 7, s. 48 - 49. ISSN: 0027-8068.

FANTOVÁ, M. – NOHEJLOVÁ, L. Chov a zpracování vlny shetlandských ovcí. Náš chov, 2012, roč. 72, č. 9, s. 12-15. ISSN: 0027-8068.

FANTOVÁ, M. – NOHEJLOVÁ, L. – KUBÍNOVÁ, Z. Chov ovcí v Mongolsku. Náš chov, 2011, roč. LXXI, č. 11/2011, s. 39-41. ISSN: 0027-8068.

FANTOVÁ, M. – PTÁČEK, M. – MICHNOVÁ, K. – NOHEJLOVÁ, L. – DUCHÁČEK, J. – BERAN, J. – HÜTTEROVÁ, S. Dlouhověkost bahnic plemene texel a růst jejich jehňat. Náš chov, 2014, roč. 74, č. 7, s. 39-41. ISSN: 0027-8068.

KOUŘIMSKÁ, L. – VONDRÁČKOVÁ, E. – FANTOVÁ, M. – NOVÝ, P. – NOHEJLOVÁ, L. – MICHNOVÁ, K. Effect of feeding with algae on fatty acid profile of goat’s milk. Scientia Agriculturae Bohemica, 2014, roč. 45, č. 3, s. 162-169. ISSN: 1211-3174.

PTÁČEK, M. – **MILERSKI, M. – STÁDNÍK, L. – DUCHÁČEK, J. – **TANČIN, V. – **SCHMIDOVÁ, J. – **UHRINČAŤ, M. – MICHLOVÁ, T. – NOHEJLOVÁ, L. Effect of milk intake, its composition, and fatty acid profile distribution on live weight of suckling Wallachian lambs until their weaning. Animals, 2019, roč. 9, č. 10, s. 1-7. ISSN: 2076-2615.

FANTOVÁ, M. – ŠKARKOVÁ, L. – PTÁČEK, M. – MICHNOVÁ, K. – NOHEJLOVÁ, L. – DUCHÁČEK, J. Histochemical muscle fiber characteristics of texel meat. Journal of Central European Agriculture, 2016, roč. 17, č. 2, s. 285-293. ISSN: 1332-9049.

FANTOVÁ, M. – PTÁČEK, M. – MICHNOVÁ, K. – NOHEJLOVÁ, L. – DUCHÁČEK, J. Histochemical muscle fibre characteristics of German Heath lamb meat. Acta Veterinaria Brno, 2015, roč. 84, č. 3, s. 297-303. ISSN: 0001-7213.

FANTOVÁ, M. – NOHEJLOVÁ, L. Hlavní zásady výživy ovcí a koz. Náš chov, 2010, roč. 70, č. 10, s. 69 - 70. ISSN: 0027-8068.

MICHNOVÁ, K. – PTÁČEK, M. – FANTOVÁ, M. – NOHEJLOVÁ, L. – STÁDNÍK, L. – OKROUHLÁ, M. – **PETÁK, Z. Impact of Concentrate Level and Stage of Lactation on Fatty Acid Composition in Goat Milk. Scientia Agriculturae Bohemica, 2019, roč. 50, č. 3, s. 171-175. ISSN: 1211-3174.

FANTOVÁ, M. – NOHEJLOVÁ, L. Kdo bude pokračovatelem Libora Čunáta?. ..., 2015, roč. 75., č. 6, s. 50-51. ISSN: N.

MICHNOVÁ, K. – FANTOVÁ, M. – NOHEJLOVÁ, L. – PTÁČEK, M. Kvalita vlny shetlandských ovcí chovaných v ČR. Náš chov, 2014, roč. 74, č. 8, s. 88-90. ISSN: 0027-8068.

MICHNOVÁ, K. – **SVITÁKOVÁ, A. – NOHEJLOVÁ, L. – **RYCHTÁŘOVÁ, J. – FANTOVÁ, M. Lineární popis vemene u koz a jeho vztah na množství nadojeného mléka a počet somatických buněk. Náš chov, 2018, roč. 78, č. 7, s. 38-39. ISSN: 0027-8068.

FANTOVÁ, M. – NOHEJLOVÁ, L. – STÁDNÍK, L. Mechanical quality of leather in Texel lambs and their crossbreds. Journal of Central European Agriculture, 2015, roč. 16, č. 2, s. 54-61. ISSN: 1332-9049.

MICHNOVÁ, K. – **SVITÁKOVÁ, A. – **RYCHTÁŘOVÁ, J. – FANTOVÁ, M. – NOHEJLOVÁ, L. Methodology of udder description and the effect on somatic cell count in Czech White Shorthaired Goat Breed. MEDYCYNA WETERYNARYJNA-VETERINARY MEDICINE-SCIENCE AND PRACTICE, 2018, roč. 74, č. 8, s. 497-500. ISSN: 0025-8628.

FANTOVÁ, M. – NOHEJLOVÁ, L. Možnosti využití sahelské kozy při údržbě krajiny. Náš chov, 2009, roč. 69, č. 10, s. 36 - 37. ISSN: 0027-8068.

FANTOVÁ, M. – PTÁČEK, M. – MICHNOVÁ, K. – DUCHÁČEK, J. – NOHEJLOVÁ, L. – BERAN, J. Physical Characteristics of Raw Leathers in Texel and Charollais Ram Lambs. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2015, roč. 63, č. 5, s. 1465-1470. ISSN: 1211-8516.

FANTOVÁ, M. – NOHEJLOVÁ, L. – JOCH, M. – ŠTOLC, L. Spektrum mastných kyselin v mlezivu ovcí. Výzkum v chovu skotu - Acta taurologica, 2010, roč. 2010, č. 1, s. 3 - 9. ISSN: 0139-7265.

MICHNOVÁ, K. – FANTOVÁ, M. – NOHEJLOVÁ, L. – **BORKOVÁ, M. Vliv mikrořasy Japonochytrium sp. na množství a základní složení mléka . Náš chov, 2017, roč. 77, č. 5, s. 45-46. ISSN: 0027-8068.

FANTOVÁ, M. – NOHEJLOVÁ, L. – JOCH, M. Vybrané mikroprvky v mlezivu ovcí. Náš chov, 2010, roč. 70, č. 9, s. 31 - 33. ISSN: 0027-8068.

FANTOVÁ, M. – NOHEJLOVÁ, L. – ŠANTRŮČEK, J. Využití pastevních porostů pro produkci kvalitního jehněčího masa - Vědecká příloha časopisu. Úroda, 2009, roč. 2009, č. 12, s. 533 - 536. ISSN: 0139-6013.

FANTOVÁ, M. – NOHEJLOVÁ, L. Základní chovatelské podmínky pro zdárný chov lam. Náš chov, 2014, roč. 74, č. 6, s. 60-61. ISSN: 0027-8068.

BORKOVÁ, M. – MICHNOVÁ, K. – FANTOVÁ, M. – NOHEJLOVÁ, L. – SYROVÁTKOVÁ, K. – ELICH, O. Změny profilu mastných kyselin v kozím mléce po přídavku řas do krmné dávky. Mlékařské listy - Zpravodaj, 2015, roč. , č. 150, s. 4-8. ISSN: 1212-950X.

FANTOVÁ, M. – NOHEJLOVÁ, L. Zpracování vlny lam v ČR – atraktivita agroturistiky. Náš chov, 2012, roč. 72, č. 1, s. 8-11. ISSN: 0027-8068.

Odborná monografie

STUPKA, R. – ČÍTEK, J. – FANTOVÁ, M. – LEDVINKA, Z. – NAVRÁTIL, J. – NOHEJLOVÁ, L. – STÁDNÍK, L. – ŠPRYSL, M. – ŠTOLC, L. – VACEK, M. – ZITA, L. Chov zvířat. Praha: Vydavatelstvi powerprint, Praha, 2010. 289s. ISBN 978-80-87415-08-5.

ŠTOLC, L. – NOHEJLOVÁ, L. – ŠTOLCOVÁ, J. Základy chovu ovcí. ÚZPI, Praha: Ústav zemědělských a potravinářských informací, Praha, 2007. 78s. ISBN 978-80-7271-000-3.

Článek ve sborníku z akce

MICHNOVÁ, K. – PTÁČEK, M. – DUCHÁČEK, J. – STÁDNÍK, L. – FANTOVÁ, M. – NOHEJLOVÁ, L. – BERAN, J. Effect of early growth abilities of Suffolk ewe lambs on their subsequent reproductive traits. In Reproduction in Domestic Animals, Special Issue: Proceedings of the 19th Annual Conference of the European Society for Domestic Animal Reproduction (ESDAR) 16.09.2015, Varna, Bulgaria. Varna, Bulgaria: , 2015. s. 66-66.

Certifikované metodiky

FANTOVÁ, M. – MICHNOVÁ, K. – NOHEJLOVÁ, L. Zvýšení obsahu zdraví prospěšných polynenasycených mastných kyselin v mléce koz zkrmováním mikrořas, Increasing the amount of beneficial polyunsaturated fatty acids in goat's milk by feeding microalgae, fatty acid; goats milk; polyunsaturated fatty acids;microalgea, 2017, GG - Chov hospodářských zvířat, A - Certifikovaná metodika (NmetC), Zvýšení obsahu MK v mléce koz, certifikovaná metodika, zvýšení výnosů chovatelům, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství ČR, 25.04.2017,

Výzkumná zpráva obsahující utajované informace

SZTANKÓOVÁ, Z. – FANTOVÁ, M. – NOHEJLOVÁ, L. – MICHNOVÁ, K. – RYCHTÁŘOVÁ, J. – KYSEL´OVÁ, D. – BORKOVÁ, M. – MALÁ, G. – ELICH, O. – MILERSKI, M. Vliv genetického polymorfizmu lipogenických enzymů na složení mléčného tuku a obsah mastných kyselin v mléce malých přežvýkavců (kozy a ovce).. Praha: VÚŽV, v.v.i., 2014, 98s. ISBN: ,

SZTANKÓOVÁ, PH.D., I. – FANTOVÁ, M. – NOHEJLOVÁ, L. – BORKOVÁ, M. – MALÁ, G. – RYCHTÁŘOVÁ, PH.D., I. – KYSEL´OVÁ, D. Vliv genetického polymorfizmu lipogenických enzymů na složení mléčného tuku a obsah mastných kyselin v mléce malých přežvýkavců (kozy a ovce).. Praha: VÚŽV, v.v.i., 2013, 85s. ISBN: ,

Ostatní výsledky

FANTOVÁ, M. – MICHNOVÁ, K. – NOHEJLOVÁ, L. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Analysis of the quality of th wool of Shetland Sheep Bred in the Czech Republic. 2015, Global Journal of Science Frontier research :D, roč. 15, č. 8, s. 21-25..

STUPKA, R. – ČÍTEK, J. – DUCHÁČEK, J. – FANTOVÁ, M. – LEDVINKA, Z. – NEUMANN, C. – NOHEJLOVÁ, L. – KLUZÁKOVÁ, E. – STÁDNÍK, L. – STAROSTOVÁ, L. – ŠPRYSL, M. – ZADINOVÁ, K. – ZITA, L.Atlas plemen hospodářských zvířat. 2016, ČZU, FAPPZ, KSZ, Praha, Powerprint, 267 s. ISBN: 978-80-213-2651-4.

Chov dojených plemen ovcí v SR prof. Ing. Štolc Ladislav, CSc.; Ing. Nohejlová Lenka; Ing. Nohejlová Lenka, 2005

FANTOVÁ, M. – FLEISCHER, P. – KACEROVSKÁ, L. – MALÁ, G. – MÁTLOVÁ, V. – NOHEJLOVÁ, L. – SKŘIVÁNEK, M. – ŠLOSÁRKOVÁ, S. Podtyp: Skripta; Chov koz. 2012, Brázda, Vydání třetí, 232 s. ISBN: 978-80-209-0393-8.

FANTOVÁ, M. – NOHEJLOVÁ, L. Podtyp: Skripta; Chov lam - pracovní sešit. 2011. Recenzovaná skripta pro studenty FAPPZ ČZU v Praze, KSZ FAPPZ ČZU v Praze, 33 s. ISBN: 978-80-213-2213-4.

Chov masných plemen ovcí má v ČR zelenou prof. Ing. Štolc Ladislav, CSc.; Ing. Nohejlová Lenka; Ing. Nohejlová Lenka, 2007

HEJNÁK, V. – BARTÁK, M. – FANTOVÁ, M. – CHALOUPKOVÁ, H. – JANKOVSKÁ, I. – JEBAVÝ, L. – KALOUS, L. – KOPECKÝ, O. – LEDVINKA, Z. – MAJZLÍK, I. – NAVRÁTIL, J. – NOHEJLOVÁ, L. – PATOKA, J. – PLACHÝ, V. – RAJMON, R. – SKŘIVANOVÁ, E. – SLAVÍK, O. – STÁDNÍK, L. – STUPKA, R. – ŠEBKOVÁ, N. – TITĚRA, D. – TŮMOVÁ, E. – VOSTRÝ, L. – VRABEC, V. – ZITA, L. Podtyp: Skripta; Chováme zvíře - specializované skriptum pro Univerzitu třetího věku. 2015, Hejnák, V., Skalický, M., Voženílková, J. (Eds.) Specializovaná skripta pro U3V. Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Praha, 2015. 236 s. ISBN: 978-80-213-2512-8.

Člověk a příroda prof. Ing. Štolc Ladislav, CSc.; Ing. Nohejlová Lenka; Ing. Nohejlová Lenka, 2005

Den mléka 2005 prof. Ing. Štolc Ladislav, CSc.; doc. Ing. Babička Luboš, CSc.; prof. Ing. Louda František, DrSc.; Ing. Kouřimská Lenka, Ph.D.; Ing. Ježková Alena, CSc.; Ing. Nohejlová Lenka; Ing. Nohejlová Lenka; Dragounová Hedvika; Dragounová Hedvika; Dragounová Hedvika, 2005

SKALICKÁ, J. – NOHEJLOVÁ, L. – DINDOVÁ, A. – VEVERKOVÁ, P.Druhová preference při pastvě ovcí (různá plemena) nebo smíšených stád ovcí a koz. 2016, Sborník příspěvků z odborného semináře, Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 1. 12. 2016, s. 57 - 60. ISBN 978-80-213-2707-8.

Evaluation of performance qualities of Romney marsh sheep kept under pasture system in the Czech Republic prof. Ing. Štolc Ladislav, CSc.; Ing. Maxa Jan; Ing. Dolenská Blanka; Ing. Dřevo Vladimír, Ph.D.; Ing. Nohejlová Lenka; Ing. Nohejlová Lenka, 2004

FANTOVÁ, M. – NOHEJLOVÁ, L. – KOŽNAROVÁ, V. – SULOVSKÁ, S. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Goat ethology during regulated pasture in a protected landscape area. 2012, In: BIOCLIMATE 2012 "Bioclimatology of Ecosystems" International Scientific Conference, Ústí nad Labem 29.-31.8.2012, s. 22-23. ISBN: 978-80-213-2299-8.

Hodnocení exteriéru plemenných beranů Charollais, Suffolk, Oxford Down z výsledků lineárního popisu při bonitacích v chovatelském roce 2002/2003 (I. sdělení). Ing. Machka Josef; prof. Ing. Štolc Ladislav, CSc.; Dr. Ing. Milerski Michal; Ing. Nohejlová Lenka; Ing. Nohejlová Lenka, 2004

Manažerské a podnikatelské fórum Pelhřimovska a kraje Vysočina Ing. Nohejlová Lenka; Ing. Nohejlová Lenka, 2009

Mléčná plemena ovcí a jejich využití v ČR prof. Ing. Štolc Ladislav, CSc.; Ing. Nohejlová Lenka; Ing. Nohejlová Lenka, 2006

Mléčná užitkovost ovcí při jarním bahnění Ing. Lenka Nohejlová, doc. Ing. Milena Fantová, CSc., 2010

Možnosti zpracování kozího mléka doc. Ing. Milena Fantová, CSc., Ing. Lenka Nohejlová, 2010

Obchodní a marketingové fórum předsedů, ředitelů, majitelů a vedoucích manažerů společností v zemědělství, potravinářství, výrobě, obchodu, službách, bankovnictví a pojišťovnictví a Místních akčních skupin kraje Královéhradeckého a Pardubického Ing. Nohejlová Lenka; Ing. Nohejlová Lenka, 2009

Odborný seminář při Společensko-marketingovém fóru předsedů, ředitelů majitelů a vedoucích manažerů společností v zemědělství, potravinářství, výrobě, obchodu, službách, bankovnictví a pojišťovnictví Jihočeského kraje prof. Ing. Šantrůček Jaromír, CSc.; Ing. Nohejlová Lenka; Ing. Nohejlová Lenka, 2008

Odborný seminář při Společensko-marketingovém fóru předsedů, ředitelů majitelů a vedoucích manažerů společností v zemědělství, potravinářství, výrobě, obchodu, službách, bankovnictví a pojišťovnictví kraje Pardubického a Královéhradeckého, prof. Ing. Šantrůček Jaromír, CSc.; Ing. Nohejlová Lenka; Ing. Nohejlová Lenka, 2008

Odborný seminář při Společensko-marketingovém fóru předsedů, ředitelů majitelů a vedoucích manažerů společností v zemědělství, potravinářství, výrobě, obchodu, službách, bankovnictví a pojišťovnictví kraje Severočeského Ing. Nohejlová Lenka; Ing. Nohejlová Lenka, 2009

FANTOVÁ, M. – NOHEJLOVÁ, L. – MICHNOVÁ, K. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Odchov kůzlat, nové poznatky výzkumu. 2014, Zemědělec, roč. 22, č. 35, s. 20-22.

FANTOVÁ, M. – NOHEJLOVÁ, L. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Ovce ze severních ostrovů Skotska. 2012, Zemědělec, roč. 20, č. 36, s. 36. ISSN: 1211-3816.

Pastva – základ produkce kvalitního jehněčího masa doc. Ing. Fantová Milena, CSc.; Ing. Nohejlová Lenka; Ing. Nohejlová Lenka; prof. Ing. Šantrůček Jaromír, CSc., 2009

Plemena koz chovaná v ČR Ing. Nohejlová Lenka; Ing. Nohejlová Lenka, 2009

Poznatky z chovu ovce vřesové v ČR prof. Ing. Štolc Ladislav, CSc.; Ing. Nohejlová Lenka; Ing. Nohejlová Lenka; Mrázková M.; Ing. Maxa Jan, 2005

Problematika faremní výroby kozích sýrů doc. Ing. Fantová Milena, CSc.; Ing. Nohejlová Lenka; Ing. Nohejlová Lenka, 2009

Problematika permanentní pastvy ovcí doc. Ing. Fantová Milena, CSc.; Ing. Nohejlová Lenka; Ing. Nohejlová Lenka, 2009

Řízená pastva ovcí v NP Šumava Soňa Vlčková (externí), Ing. Lenka Nohejlová, doc. Ing. Milena Fantová, CSc., 2010

Společensko – obchodní a marketingové fórum předsedů, ředitelů, majitelů a vedoucích manažerů společností zemědělství, potravinářství, výroby, obchodu, služeb, bankovnictví a pojišťovnictví kraje Vysočina, Jihočeského a okresů Klatovy, Příbram, Beroun, B Ing. Nohejlová Lenka; Ing. Nohejlová Lenka, 2009

BORKOVÁ, M. – HYRŠLOVÁ, I. – FANTOVÁ, M. – NOHEJLOVÁ, L. – ELICH, O. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); The effect of Chlorella vulgaris inclusion in goat diet on goat milk composition during lactation. . 2015, VÚM Nový Zéland, s. 1-5..

Trendy v chovu koz Ing. Nohejlová Lenka; Ing. Nohejlová Lenka; doc. Ing. Fantová Milena, CSc., 2009

Ukazatele mléčné užitkovosti koz v ČR za poslední období prof. Ing. Štolc Ladislav, CSc.; Ing. Nohejlová Lenka; Ing. Nohejlová Lenka; Ing. Maxa Jan, 2004

Umíme chovat masná plemena ovcí? prof. Ing. Štolc Ladislav, CSc.; Ing. Nohejlová Lenka; Ing. Nohejlová Lenka, 2004

Vliv beranů plemene suffolk na růst jehňat různých genotypů doc. Ing. Fantová Milena, CSc.; Ing. Nohejlová Lenka; Ing. Nohejlová Lenka, 2009

Vliv netradičního odchovu jehňat na kvalitu masa Ing. Nohejlová Lenka; Ing. Nohejlová Lenka; doc. Ing. Fantová Milena, CSc., 2009

Vliv povětrnostních podmínek na kvalitu a využití pastevních porostů pro produkci jehněčího masa Ing. Lenka Nohejlová, doc. Ing. Milena Fantová, CSc., Ing. Věra Kožnarová, CSc., prof. Ing. Jaromír Šantrůček, CSc., 2010

ROHLIK, B. – ŠKORPILOVÁ, T. – PIPEK, P. – FANTOVÁ, M. – NOHEJLOVÁ, L. – CHODOVÁ, D. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vřesová ovce - nový zdroj masa. 2013, Sborník příspěvků XLIII. Symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin, 27-29.5.2013, Skalský Dvůr, Czech Republic. s.169–172. ISBN: 978-80-86909-07-3.

Vybrané kapitoly z chovu koz doc. Ing. Fantová Milena, CSc.; Ing. Nohejlová Lenka; Ing. Nohejlová Lenka, 2009

Vybrané kapitoly z chovu lam doc. Ing. Milena Fantová, CSc., Ing. Lenka Nohejlová, 2010

Vyřeší chov srstnatých ovcí problém s ovčí vlnou? doc. Ing. Fantová Milena, CSc.; Ing. Nohejlová Lenka; Ing. Nohejlová Lenka, 2009

MICHNOVÁ, K. – NOHEJLOVÁ, L. – FANTOVÁ, M.Využití řas ve výživě přežvýkavců. 2018, Zemědělec. 35. str. 20.

FANTOVÁ, M. – NOHEJLOVÁ, L. Podtyp: Skripta; Základy chovu koz. 2013, Fantová, M., Nohejlová, L. 2013. Základy chovu koz. Ústav Zemědělské Ekonomiky a Informací. 70 s. ISBN: 978-80-86671-99-4.

FANTOVÁ, M. – NOHEJLOVÁ, L. Podtyp: Skripta; Základy chovu lam. 2013, Fantová, M., Nohejlová, L. 2013. Základy chovu lam. Ústav Zemědělské Ekonomiky a Informací. 36 s. ISBN: 978-80-7271-200-7.

ŠTOLC, L. – NOHEJLOVÁ, L. – ŠTOLCOVÁ, J. Podtyp: Skripta; Základy chovu ovcí. 2013, Štolc, L., Nohejlová, L., Štolcová, J. 2013. Základy chovu ovcí. Ústav Zemědělské Ekonomiky a Informací. 84 s. ISBN: 978-80-7271-201-4.

Zhodnocení masné užitkovosti plemen Suffolk a Charollais prof. Ing. Štolc Ladislav, CSc.; Ing. Nohejlová Lenka; Ing. Nohejlová Lenka; Velichová Alena; Ing. Štolcová Jarmila, 2006

Zhodnocení vybraných ukazatelů masné užitkovosti u jehňat plemene charollais, kent a jejich kříženců prof. Ing. Štolc Ladislav, CSc.; Ing. Nohejlová Lenka; Ing. Nohejlová Lenka; Švehla V., 2009