×
Ing. Pavel Procházka, Ph.D.
banner

Životopis

Životopis

 

 

 

Vzdělání

2015                úspěšné ukončení studiua doktorského studijního programu Speciální produkce

                        rostlinná na katedře rostlinné výroby FAPPZ, ČZU

2011                od tohoto roku studium doktorského studijního programu Speciální produkce

                        Rostlinná na katedře rostlinné výroby FAPPZ, ČZU

2011                absolvování magisterského studia obor fytotechnika na FAPPZ ČZU

2009                absolvování bakalářského studia  obor fytotechnika na FAPPZ ČZU

2002 – 2006    studium oboru učitelství biologie a chemie na PřF UK, nedokončeno

2002                maturita na gymnáziu v Praze 6 ( Praha 6, Arabská 14/682)

1998                ukončení ZŠ Červený Vrch – třída s rozšířenou výukou matematiky a

                        přírodovědných předmětů

 

Jazyky  

 

Francouzština – čtení, psaní, mluvený projev

Angličtina – čtení, psaní, mluvený projev

 

Pracovní pozice a další vzdělání

 

Od 2013 technik na katedře agroekologie a biometeorologie FAPPZ ČZU

1999 – 2014 McDonald’s Česká a Slovenská republika s. r. o. (podrobnější popis pozic níže)

 

2006    od tohoto roku pozice II. Asistenta v restauraci Mc Donald‘s

2005   Effective manager practices u společnosti Mc Donald’s ČR

2004   Crew trainer course u společnosti Mc Donald’s ČR

2003   shift manager course u společnosti Mc Donald’s ČR

2001   Floor manager course u společnosti Mc Donald’s ČR a od té doby práce v pozici floor  

           managera u společnosti Mc Donald’s ČR

1999   Člen taneční skupiny Rytmus, Praha

1996   Peer program – protidrogový program pro vzdělávání žáků základních škol ve

           spolupráci s OÚ Praha 6

Ostatní:

 

2007   Účast na biologické expedici Delta Dunaje pořádané v rámci projektu Biologie a                         

           Historie v praxi při gymnáziu Karla Čapka , Dobříš

2008   Účast na biologické expedici Laponsko – NP Lemenjoki pořádané v rámci projektu     Biologie a historie v praxi při gymnáziu Karla Čapka , Dobříš

2004,2005,2006   Účast na kurzu Lavina pořádaném při Gymnáziu Arabská v Praze

     6  ve spolupráci s horskou službou Krkonoše na téma lavinová prevence

Záliby

 

Přírodní vědy ( biologie – botanika), společenský tanec, vysokohorská turistika, pohyb v zimní přírodě – lavinová prevence