×
Ing. Jiří Pavlásek, Ph.D.
banner

Granty

Zpřesnění měrné křivky v uzávěrovém profilu povodí Modrava 1

GA FZP, 2011-2011

Využití experimentálního měření průtoků pro kalibraci a verifikaci matematického modelu povodí Modrava 1

GA FZP, 2012-2012

Vytvoření informačního systému pro vyhodnocení lavinového nebezpečí v horských oblastech České republiky

Ministerstvo vnitra ČR, 2013-2015