×
Ing. Jiří Pavlásek, Ph.D.
banner

Publikace

Článek v odborném periodiku

JAČKA, L. – PAVLÁSEK, J. – KURÁŽ, V. – PECH, P. A comparison of three measuring methods for estimating the saturated hydraulic conductivity in the shallow subsurface layer of mountain podzols. Geoderma, 2014, roč. 2014, č. 219, s. 82-88. ISSN: 0016-7061.

HANEL, M. – VIZINA, A. – MÁCA, P. – PAVLÁSEK, J. A multi-model assessment of climate change impact on hydrological regime in the Czech Republic. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 2012, roč. 60, č. 3, s. 152-161. ISSN: 0042-790X.

JURAS, R. – PAVLÁSEK, J. – DĚD, P. – TOMÁŠEK, V. – MÁCA, P. A portable simulator for investigating rain-on-snow events. ZEITSCHRIFT FUR GEOMORPHOLOGIE, 2013, roč. 57, č. Suppl. 1, s. 73-89. ISSN: 0372-8854.

KAŠPÁREK, L. – HANEL, M. – MÁCA, P. – PAVLÁSEK, J. – PECH, P. Adaptační opatření pro zmírnění dopadů současných změn klimatu na povodí Rakovnického potoka. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, 2011, roč. 53, č. 2, s. 8-11. ISSN: 0322-8916.

PAVLÁSEK, J. – MÁCA, P. – ŘEDINOVÁ, J. Analýza hydrologických dat z Modravských povodích. Journal of Hydrology and hydromechanics, 2006, roč. 54, č. 0, s. 207 - 216. ISSN: 0042-790X.

JAČKA, L. – PAVLÁSEK, J. – PECH, P. – KURÁŽ, V. Assessment of evaluation methods using infiltration data measured in heterogeneous mountain soils. Geoderma, 2016, roč. 2016, č. 276, s. 74-83. ISSN: 0016-7061.

KLOSE, Z. – PAVLÁSEK, J. Automatická optimalizace modelu HBV-ETH a jeho aplikace na horním povodí Vydry. Vodní hospodářství, 2013, roč. 2013, č. 08, s. 271-274. ISSN: 1211-0760.

MÁCA, P. – PECH, P. – PAVLÁSEK, J. Comparing the Selected Transfer Functions and Local Optimization Methods for Neural Network Flood Runoff Forecast. MATHEMATICAL PROBLEMS IN ENGINEERING, 2014, roč. 2014, č. 78235, s. 1-10. ISSN: 1024-123X.

KURÁŽ, M. – MAYER, P. – HAVLÍČEK, V. – PECH, P. – PAVLÁSEK, J. Dual permeability variably saturated flow and contaminant transport modeling of a nuclear waste repository with capillary barrier protection. APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION, 2013, roč. 219, č. 13, s. 7127-7138. ISSN: 0096-3003.

PAVLÁSEK, J. – ŘEDINOVÁ, J. – SKALSKÁ, P. Evaluation of Monitoring on Modrava Catchments. Soil and Water Research, 2009, roč. 4, č. 2, s. 66 - 74. ISSN: 1801-5395.

JURAS, R. – PAVLÁSEK, J. – VITVAR, T. – ŠANDA, M. – HOLUB, J. – JANKOVEC, J. – LINDA, M. Isotopic tracing of the outflow during artificial rain-on-snow event. Journal of Hydrology, 2016, roč. 2016, č. 541, s. 1145-1154. ISSN: 0022-1694.

HASNÍKOVÁ, E. – PAVLÁSEK, J. Porovnání různých hydrometrických metod na malých vodních tocích. Vodní hospodářství, 2014, roč. 64, č. 12, s. 6-9. ISSN: 1211-0760.

JURAS, R. – **WÜRZER, S. – PAVLÁSEK, J. – VITVAR, T. – **JONAS, T. Rainwater propagation through snowpack during rain-on-snow sprinkling experiments under different snow conditions. Hydrology and Earth System Sciences, 2017, roč. 21, č. 9, s. 4973-4987. ISSN: 1027-5606.

PAVLÁSEK, J. Řešení neustáleného proudění vody v nasycené půdní zóně pomocí separace časových a prostorových proměnných. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, 2010, roč. 52, č I, s. 20-23. ISSN: 0322-8916.

PAVLÁSEK, J. Retenční schopnosti malého horského povodí při extrémních srážko-odtokových událostech. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, 2010, roč. 52, č 5, s. 12-14. ISSN: 0322-8916.

HASNÍKOVÁ, E. – PAVLÁSEK, J. – VACH, M. Spatial interpolation of point velocities in stream cross-section. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 2015, roč. 63, č. 1, s. 21-28. ISSN: 0042-790X.

JAČKA, L. – PAVLÁSEK, J. – JINDROVÁ, M. – BAŠTA, P. – ČERNÝ, M. – BALVÍN, A. – PECH, P. Steady infiltration rates estimated for a mountain forest catchment based on the distribution of plant species. Journal of Forest Science, 2012, roč. 58, č. 12, s. 536-544. ISSN: 1212-4834.

JAČKA, L. – PAVLÁSEK, J. – KALIBOVÁ, J. – BAŠTA, P. – KOVÁŘ, M. – **KURÁŽ, V. The layering of a mountain podzol can strongly affect the distribution of infiltrated water in the soil profile. Journal of Hydrology and Hydromechanics, 2018, roč. 66, č. 3, s. 348-356. ISSN: 0042-790X.

JAČKA, L. – PAVLÁSEK, J. Vybrané hydropedologické charakteristiky podzolů v centrální oblasti NP Šumava. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, 2010, roč. 52, č. 5, s. 17 - 19. ISSN: 0322-8916.

Odborná monografie

HORÁČEK, S. – KAŠPÁREK, L. – HANEL, M. – VIZINA, A. – KAŠPÁREK, J. – PAVLÁSEK, J. – HAVLÍČEK, V. – MÁCA, P. – VIZINA, Š. – HRADILEK, V. – PÁCL, M. Možnosti zmírnění současných důsledků klimatické změny zlepšením akumulační schopnosti v povodí Rakovnického potoka. Praha: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce, 2011, 164s. ISBN 978-80-87402-14-6.

Článek ve sborníku z akce

PAVLÁSEK, J. – TESAŘ, M. – MÁCA, P. – HANKOVÁ, R. – HUDEČKOVÁ, K. – JAČKA, L. – KLOSE, Z. – ŘEDINOVÁ, J. Ten years of hydrological monitoring in upland microcatchments in the Bohemian Forest, Czech Republic . In IAHS-AISH Publication 30.03.2009, Germany. Germany: International Workshop on Status and Perspectives of Hydrology in Small Basins; Goslar-Hahnenklee, Germany. , 2010. s. 213-218.

Patent

KLOSE, Z. – **STANĚK, O. – PAVLÁSEK, J. – PECH, P. Způsob pro stanovení vodní hodnoty sněhu sněhové vrstvy a zařízení pro provádění tohoto způsobu. -- Neuvedený název vydavatele --. 306905. 26.07.2017.

Výsledky s právní ochranou

PAVLÁSEK, J. – JAČKA, L. Systém hrotů pro odečet výšky hladiny kapaliny, sada hrotů pro stísněné prostory a zařízení je obsahující. -- Neuvedený název vydavatele --. 31588. 13.03.2018.

KLOSE, Z. – STANĚK, O. – PAVLÁSEK, J. – PECH, P. Zařízení na měření časového průběhu výšky a teplotního profilu sněhové vrstvy a teploty vzduchu. Úřad průmyslového vlastnictví. 25984. 21.10.2013.

PAVLÁSEK, J. – JAČKA, L. – KOVÁŘ, M. Zařízení pro měření infiltrace. -- Neuvedený název vydavatele --. 32557. 07.02.2019.

PAVLÁSEK, J. – KOVÁŘ, M. – JAČKA, L. Zařízení pro měření infiltrace výtopou. -- Neuvedený název vydavatele --. 32596. 19.02.2019.

Certifikované metodiky

VIZINA, Š. – HRADILEK, V. – PAVLÁSEK, J. – PECH, P. Lokalizace navrhovaných vodních nádrží a charakteristiky jejich subpovodí v povodí Rakovnického potoka, Localization of proposed water reservoirs and sub-catchment characteristics in the Rakovnický brook basin, flood wave transformation, retention, accumulation, 2011, DA - Hydrologie a limnologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, Navrhované nádrže - Rakovník, Mapa zpracovaná v prostředí GIS, typ výstupu PDF, forma elektronická a tištěná s odpovídajícím komentářem a legendou., Jeden z dílčích podkladů při rozhodovacích procesech a plánování v krajině. , C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

VIZINA, Š. – HRADILEK, V. – PAVLÁSEK, J. – PECH, P. Návrh organizačních a agrotechnických opatření v povodí Rakovnického potoka, Proposal operational and agro-technical anti-erosion measures in the Rakovnický brook basin, operational anti-erosion measure; Rakovnický brook basin; Rainfall-Runoff model, 2012, DA - Hydrologie a limnologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, Scénáře PEO - Rakovník, Mapa zpracovaná v prostředí GIS, typ výstupu PDF, forma elektronická a tištěná s odpovídajícím komentářem a legendou., Jeden z dílčích podkladů při rozhodovacích procesech a plánování v krajině. , C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství - Agentura pro zemědělství a venkov, Lubenská 2250, 269 01 Rakovník, 27.02.2013, AZV RAKOVNÍK 03/2013

VIZINA, Š. – HRADILEK, V. – PAVLÁSEK, J. – PECH, P. Návrh scénářů organizačních a agrotechnických opatření v povodí Rakovnického potoka, Proposal of operational and agro-technical anti-erosion measures in the Rakovnický potok watershed, soil conservation, rainfall-runoff modeling, CN method, 2011, GC - Pěstování rostlin, osevní postupy, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, Návrh scénářů PEO - Rakovník, Mapa zpracovaná v prostředí GIS, typ výstupu PDF, forma elektronická a tištěná s odpovídajícím komentářem a legendou., Jeden z dílčích podkladů při rozhodovacích procesech a plánování v krajině. , C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

VIZINA, Š. – HRADILEK, V. – PAVLÁSEK, J. – PECH, P. Navrhované vodní nádrže a charakteristiky jejich subpovodí v povodí Rakovnického potoka, Proposed water reservoirs and sub-catchment characteristics in the Rakovnický brook basin, Water reservoirs; Flood wave transformation, 2012, DA - Hydrologie a limnologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, Nádrže - Rakovník, Mapa zpracovaná v prostředí GIS, typ výstupu PDF, forma elektronická a tištěná s odpovídajícím komentářem a legendou., Jeden z dílčích podkladů při rozhodovacích procesech a plánování v krajině. , C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství - Agentura pro zemědělství a venkov, Lubenská 2250, 269 01 Rakovník, 27.02.2013, AZV RAKOVNÍK 02/2013

JAČKA, L. – PAVLÁSEK, J. – PECH, P. Steady infiltration rates estimated for Modrava2 catchment based on the distribution of plant species, Steady infiltration rates estimated for a Modrava2 catchment based on the distribution of plant species, Bohemian Forest; experimental catchment; infiltration map; mountain podzols; vegetation cover, 2012, DA - Hydrologie a limnologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, Infiltrace na povodí Modrava 2, Elektronická forma, formát pdf, zpracováno v prostředí ArcGis 9.3. a Microstation V8 XM Edition. , Jeden ze základních podkladů pro prostorově distribuované hydrologické modelování, využití například pro predikci odtoku z extrémních srážek a následné zmírnění povodňových škod., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

VIZINA, Š. – HRADILEK, V. – PAVLÁSEK, J. – PECH, P. Vyhodnocení potenciální vodní retence a lokalizace vysychavých půd v povodí Rakovnického potoka, Assessment of the potential water retention and localization of drying soils in the Rakovnický brook basin, water retention; drying soils; Rakovnický brook basin, 2012, DA - Hydrologie a limnologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, Retence - Rakovník, Mapa zpracovaná v prostředí GIS, typ výstupu PDF, forma elektronická a tištěná s odpovídajícím komentářem a legendou., Jeden z dílčích podkladů při rozhodovacích procesech a plánování v krajině. , C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Ministerstvo zemědělství - Agentura pro zemědělství a venkov, Lubenská 2250, 269 01 Rakovník, 27.02.2013, AZV RAKOVNÍK 01/2013

VIZINA, Š. – HRADILEK, V. – PAVLÁSEK, J. – PECH, P. Vymezení hydrologicky nevhodných půd prostřednictvím potenciální vodní retence a lokalizací vysychavých půd v povodí Rakovnického potoka, Definition of hydrological unsuitable soils by the potential water retention and localization of drying soils in the Rakovnický brook basin, water retention; drying soils; Rakovnický brook basin, 2011, DA - Hydrologie a limnologie, D - Specializovaná mapa s odborným obsahem, Půdy - Rakovník, Mapa zpracovaná v prostředí GIS, typ výstupu PDF, forma elektronická s odpovídajícím komentářem a legendou, Jeden z dílčích podkladů při rozhodovacích procesech a plánování v krajině., C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, ,

Software

HEŘMANOVSKÝ, M. – PECH, P. – PAVLÁSEK, J. 2-3-HyModResLN6P, 2-3-HyModResLN6P, conceptual model, model structure, model parameters,, 2012, DA - Hydrologie a limnologie, 2-3-HyModResLN6P, http://www.kvhem.cz/vyzkum/software, Autorizovaný software, open source, Snížení nákladů spojených se simulací odtoku na povodí., KVHEM, Fakulta životního prostředí, ČZU v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

ETO - Pan evaporation method prof. Ing. Pavel Pech, CSc., Ing. Jiří Pavlásek, Ph.D., Ing. Petra Kubínová, Ph.D., 2010

KLOSE, Z. – PAVLÁSEK, J. HBV EM 1.0, HBV EM 1.0, snow hydrology, energy balance, day-degree, 2015, DA - Hydrologie a limnologie, HBV EM 1.0, http://www.kvhem.cz/vyzkum/software/, Matematický model, upřesnění množství sněhu a stavu zásob vody ve sněhové pokrývce v horských oblastech, Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

SZTURC, R. – ZÍT, J. – PEŠŤÁK, J. – PAVLÁSEK, J. Mobilní aplikace Laviny.info, Mobile application Laviny.info, Avalanche, snow, avalanche path, avalanche danger, 2015, DA - Hydrologie a limnologie, Mobilní aplikace Laviny.info, https://play.google.com/store/apps/details?id=com.intergraph.avalanches, software - mobilní aplikace, Podrobné informace o lavinovém nebezpečí v horských oblastech ČR. Snížení ohrožení osob., Intergraph CS s.r.o., 44796650, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

SReFTraS 1.0 Ing. Vojtěch Havlíček, Ing. Jiří Pavlásek, Ph.D., Ing. Martin Heřmanovský, Ing. Radek Roub, Ph.D., Ing. Petra Kubínová, Ph.D., 2010

PAVLÁSEK, J. – JAČKA, L. – KAJTÁROVÁ, V. – MÁCA, P. – PECH, P. SUD - Simulation of Unsteady Drainage, SUD - Simulation of Unsteady Drainage, groundwater flow, separation of variables, Runge-Kutta, 2012, DA - Hydrologie a limnologie, SUD, http://www.kvhem.cz/vyzkum/software/, autorizovaný software, možnosti simulace hloubky hladiny podzemní vody a jejího odtoku z drenážního systému umožňují optimalizaci využití zemědělských pozemků, sportovišť i skládek odpadních vod, Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze, 60460709, CZ - Česká republika, N - Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován), N - Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

Ostatní výsledky

Analysis of Chosen Rainfall-Runoff Events in Small Mountainous Watersheds in the Czech Republic Ing. Máca Petr, Ph.D.; Ing. Ředinová Jana, Ph.D.; Ing. Pavlásek Jiří, Ph.D.; Ing. Beran Jan, 2006

Analýza hladiny podzemní vody Ing. Pavlásek Jiří, Ph.D., 2004

Analýza hydrologických dat z Modravských povodí Ing. Máca Petr, Ph.D.; Ing. Pavlásek Jiří, Ph.D.; Ing. Ředinová Jana, Ph.D., 2005

Analýza poklesu podzemní vody na svahu Ing. Pavlásek Jiří, Ph.D., 2005

Analýza vybraných povodňových epizod Ing. Máca Petr, Ph.D.; Ing. Pavlásek Jiří, Ph.D.; Ing. Ředinová Jana, Ph.D.; Ing. Roub Radek, Ph.D.; Ing. Skalská Petra, 2005

Analýza vybraných povodňových epizod Ing. Máca Petr, Ph.D.; Ing. Pavlásek Jiří, Ph.D.; Ing. Skalská Petra; Ing. Ředinová Jana, Ph.D.; Ing. Heřmanovský Martin; Ing. Horáček Stanislav, 2006

Analýza vzestupných a sestupných větví hydrogramů experimentálních povodí Modrava1 a Modrava2 Ing. Máca Petr, Ph.D.; Ing. Sobota Josef, CSc.; Ing. Pavlásek Jiří, Ph.D.; prof. Ing. Pech Pavel, CSc., 2004

Aplikace vybraných matematických modelů pro řešení odtoku z povodí Ing. Pavlásek Jiří, Ph.D., 2005

Application of chosen black box models for flood forecasting purposes in the small basins Ing. Máca Petr, Ph.D.; Ing. Ředinová Jana, Ph.D.; Ing. Horáček Stanislav; Ing. Heřmanovský Martin; Ing. Havlíček Vojtěch; Ing. Pavlásek Jiří, Ph.D.; Ing. Hanel Martin, 2008

Application of chosen event based rainfall runoff models on the small mountain catchment Modrava 2 Ing. Horáček Stanislav; Ing. Máca Petr, Ph.D.; Ing. Pavlásek Jiří, Ph.D.; Ing. Ředinová Jana, Ph.D., 2006

KAŠPÁREK, L. – HANEL, M. – HORÁČEK, S. – PAVLÁSEK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Assessment of measures for adaptation to present changes in climatic conditions in a central Bohemia catchment. 2012, .

BOUSSMO – A BOUSSINESQ APPLICATION FOR MODRAVA CATCHMENTS Ing. Kuráž Michal; Ing. Pavlásek Jiří, Ph.D., 2008

Comparison of models DesQ-MAX Q and HEC-HMS Ing. Roub Radek, Ph.D.; Ing. Pavlásek Jiří, Ph.D., 2004

JAČKA, L. – PAVLÁSEK, J. – BAŠTA, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Effect of agricultural drought on wheat yields in two selected districts located in the Czech Republic. 2014, JAČKA L., PAVLÁSEK J., BAŠTA P., 2014. Effect of agricultural drought on wheat yields in two selected districts located in the Czech Republic. In: Geophysical Research Abstracts, Vol. 16, EGU2014-13290, EGU General Assembly 2014..

JAČKA, L. – PAVLÁSEK, J. – PECH, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Estimated values of the saturated hydraulic conductivity of podzolic soils in the central part of the Šumava National Park – comparison of methods. 2011. Geophysical Research Abstracts Vol. 13, EGU2011-11751, 2011 EGU General Assembly 2011 © Author(s) 2011.

Estimation of potencial slushflow occurrence in Krkonoše Mts. using GIS analyse Ing. Roman Juras, Ing. Jiří Pavlásek, Ph.D., Milena Kociánová (externí), 2010

Evaluation of the role of temporal rainfall distribution in runoff process Ing. Máca Petr, Ph.D.; Ing. Pavlásek Jiří, Ph.D.; prof. Ing. Pech Pavel, CSc., 2006

Experimentální povodí pod Roklanem, Malou Mokrůvkou a Vysokým Stolcem Ing. Pavlásek Jiří, Ph.D.; Ing. Máca Petr, Ph.D., 2006

Fitting hydrological models Ing. Máca Petr, Ph.D.; Ing. Pavlásek Jiří, Ph.D.; Ing. Ředinová Jana, Ph.D., 2007

Hydrological role of forests in the mountain regions Ing. Křovák František, CSc.; Ing. Pánková Eva; prof. Ing. Podrázský Vilém, CSc.; Ing. Doležal František; Ing. Pavlásek Jiří, Ph.D.; Ing. Máca Petr, Ph.D., 2005

Hydrologická funkce lesa na Modravských povodích Ing. Pavlásek Jiří, Ph.D.; Ing. Máca Petr, Ph.D.; Ing. Křovák František, CSc.; Ing. Pánková Eva; Ing. Doležal František, 2005

Hydrologická srudie Děhylovského potoka, odvození charakteristik povodňových vln v nepozorovaných profilech Ing. Pavlásek Jiří, Ph.D., -1

Kvantitativní a kvalitativní vývoj sněhové pokrývky Ing. Hanková Radka; Ing. Klose Zbyněk; Ing. Pavlásek Jiří, Ph.D., 2008

Kvantitativní a kvalitativní vývoj sněhové pokrývky na experimentálním povodí Modrava 2 Ing. Hanková Radka; Ing. Klose Zbyněk; Ing. Skalská Petra; Ing. Pavlásek Jiří, Ph.D., 2008

ROUBÍNEK, J. – MOESER, D. – PAVLÁSEK, J. – JONAS, T. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Linking snow distribution and forest canopy characteristics by way of hem i- spherical photography . 2013, International Snow Science Workshop Grenoble – Chamonix Mont-Blanc - 2013.

KOVÁŘ, M. – PAVLÁSEK, J.Měření infiltrací s využitím automatického infiltrometru. 2017, KOVÁŘ M., PAVLÁSEK J., 2017: Měření infiltrací s využitím automatického infiltrometru. In: BRYCH K. et TESAŘ M. [eds]: Hydrologie malého povodí 2017. Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i., Praha, ISBN 978-80-87117-15-6, s. 151 – 154..

PAVLÁSEK, J.; idPublikace = 55791; Název: Modelování podzemní vody nad horizontálním a nakloněným nepropustným podložím-- Neexistuje podtyp publikace --

Modelové odtokové simulace se statistickým vyhodnocením srážkových efektů Ing. Sobota Josef, CSc.; Ing. Máca Petr, Ph.D.; Ing. Pavlásek Jiří, Ph.D.; Ing. Roub Radek, Ph.D., 2004

ČÁMSKÁ, K. – PAVLÁSEK, J. – BEZDĚČKA, P. – BEZDĚČKOVÁ, K. – BAUER, P. – HADINCOVÁ, V. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Modrásci v povodí Jílovského potoka na Děčínsku – co přinesl výzkum. 2013, Ochrana přírody ročník: 2013 číslo: 3 rok vydání: 2013 stránky: 20-22.

Modrava Experimental Watersheds Ing. Pavlásek Jiří, Ph.D.; Ing. Máca Petr, Ph.D.; Ing. Ředinová Jana, Ph.D.; Ing. Skalská Petra, 2006

Monitoring sněhové pokrývky na povodí Modrava 2 Ing. Klose Zbyněk; Ing. Pavlásek Jiří, Ph.D., 2009

JURAS, R. – PAVLÁSEK, J. – BLAHŮT, J. – BAŠTA, P. – KLOSE, Z. – MOUDRÝ, V. – BALEK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); New tool for avalanche forecasting in the Krkonoše Mountains. 2013, International Snow Science Workshop Grenoble – Chamonix Mont-Blanc - 2013.

Outflow during Spring Snowmelt Period on Modrava Experimental Catchments Ing. Skalská Petra; Ing. Máca Petr, Ph.D.; Ing. Pavlásek Jiří, Ph.D.; Ing. Ředinová Jana, Ph.D., 2006

Pokles hladiny podzemní vody po ukončení srážkové události Ing. Pavlásek Jiří, Ph.D., 2005

HASNÍKOVÁ, E. – PAVLÁSEK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Porovnání různých hydrometrických metod na malých vodních tocích. 2014, Hydrologie malého povodí 2014.

JAČKA, L. – PAVLÁSEK, J.; idPublikace = 60801; Název: Porovnání tří metod stanovení nasycené hydraulické vodivosti v eluviální vybělené vrstvě podzolové půdy na lokalitě umístěné v centrální části NP Šumava-- Neexistuje podtyp publikace --

Porovnání vývoje sněhové pokrývky v oblastech s odlišným řešením kůrovcové kalamity v centrální části NP Šumava Ing. Zbyněk Klose, Ing. Jiří Pavlásek, Ph.D., 2010

MÁCA, P. – ŘEDINOVÁ, J. – PAVLÁSEK, J. – HAVLÍČEK, V. – PECH, P. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Possibilities of flood forecasting in the small headwater catchments: case study Czech Republic. 2011. Článek v recenzovaném maďarském časopise. Special Issue, Bulletin of Szent Istvan University, p. 97-109..

Postup pro odvození návrhových povodňových vln Ing. Máca Petr, Ph.D.; Ing. Pavlásek Jiří, Ph.D.; Ing. Roub Radek, Ph.D., 2005

JAČKA, L. – PAVLÁSEK, J. – JINDROVÁ, M. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Prostorově distribuovaný odhad ustálených infiltračních rychlostí pro povodí Modrava 2 provedený s využitím zastoupení dominantních typů vegetačního pokryvu. 2012, JAČKA L., PAVLÁSEK J., JINDROVÁ M., 2012: Prostorově distribuovaný odhad ustálených infilltračních rychlostí pro povodí Modrava 2 provedený s využitím zastoupení dominantních typů vegetačního pokryvu. In: HAVLÍČEK V., HANEL M. et KURÁŽ M. [eds]: Sborník abstraktů, FŽP ČZU, Praha, ISBN: 978-80-213-2311-7..

Real time flood forecasting: comparison of two linear models Ing. Ředinová Jana, Ph.D.; Ing. Máca Petr, Ph.D.; Ing. Pavlásek Jiří, Ph.D., 2006

REAL-TIME FLOOD FORECASTING Ing. Ředinová Jana, Ph.D.; Ing. Pavlásek Jiří, Ph.D.; Ing. Máca Petr, Ph.D.; Ing. Skalská Petra; Ing. Roub Radek, Ph.D., 2006

JURAS, R. – BAŠTA, P. – PAVLÁSEK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Separace odtoku ze sněhové pokrývky pomocí stabilního izotopu ?2H. 2012, Simulace dešťových srážek na sněhovou pokrývku slouží k modelování odtoku. Při klasické simulace je problematická separovat jednotlivé složky odtoku, především tavnou a srážkovou vodu. Pro identifikaci jednotlivých složek byl použit stabilní isotop deuterium, kterým byla obohacena vstupní srážková voda. .

JURAS, R. – BAŠTA, P. – PAVLÁSEK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Simulace dešťových srážek na sněhovou pokrývku. 2012, For study of rain-on-snow events was employed special rainfall simulator constructed for these kinds of experiments. The main aim of these experiments was to investigate influence of precipitation to snow cover within the various degree of metamorphosis. Snow cover causes time lag of water discharge and amount of stored water inside the snow matrix. Both of these snow properties are crucial for hydrological cycle. Six simulations of precipitation with various intensity, duration and various frequency of repetition were carried out during the melting period 2011. Temperature was measured in several places of the system, which means that temperatures of snow, incoming/outcoming water and air were recorded. Hydrologic response of snow cover was always very quick and amount of stored water in the snow matrix was approximately from 0.8 to 5 % volumetric. The experiments showed that simulation of rain-on-snow events is very suitable tool for investigating of liquid water behaviour in snow..

JURAS, R. – PAVLÁSEK, J. – DĚD, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Simulation of rain-on-snow events by ranfall simulator. 2011. Presentation of newly constructed rainfall simulator, which investigates water behaviour in snowpack..

Snow cover dynamics on Šumava’s experimental catchment Ing. Hanková Radka; Ing. Klose Zbyněk; Ing. Skalská Petra; Ing. Pavlásek Jiří, Ph.D., 2008

SNOW COVER MEASUREMENT WITH GPS REFERENCE RECEIVERS Ing. Roman Juras, Ing. Jiří Pavlásek, Ph.D., Ing. Kateřina Gdulová, 2010

Snow hydrology at small mountainous watersheads. Ing. Skalská Petra; Ing. Ředinová Jana, Ph.D.; Ing. Máca Petr, Ph.D.; Ing. Pavlásek Jiří, Ph.D., 2006

BLAHŮT, J. – PAVLÁSEK, J. – JURAS, R. – KLIMEŠ, J. – KLOSE, Z. – BALEK, J. – ROUBÍNEK, J. – TÁBOŘÍK, P. – HÁJEK, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Snow-avalanche hazard forecasting in the Krkonoše Mountains, Czechia. 2014, EGU General Assembly 2014, held 27 April - 2 May, 2014 in Vienna, Austria.

KLOSE, Z. – PAVLÁSEK, J. – JURAS, R. – ROUBÍNEK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Spatial distribution of HBV-ETH model. 2013, International Snow Science Workshop Grenoble – Chamonix Mont-Blanc - 2013.

JURAS, R. – BAŠTA, P. – PAVLÁSEK, J. – GDULOVÁ, K. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Stanovení plošného rozložení sněhové pokrývky na Stříbrném hřbetě pomocí GPS. 2011. ISBN: 978-80-02-02290-9 Místo vydání: Praha Název: Hydrologie malého povodí 2011 Strana ve sborníku: 203-212 Vydavatel: Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v.v.i., Pod Paťankou 30/5, 166 12 Praha 6 .

Temperature-index model applied on Modrava’s catchments Ing. Skalská Petra; Ing. Pavlásek Jiří, Ph.D., 2007

Ten years of hydrological monitoring in upland microcatchments in the Bohemian Forest, Czech Republic Ing. Jiří Pavlásek, Ph.D., Ing. Petr Máca, Ph.D., Ing. Radka Hanková, Ing. Kateřina Hudečková, Ing. Lukáš Jačka, Ing. Zbyněk Klose, Ing. Jana Ředinová, Ph.D., 2010

Ten years of hydrological monitoring in upland microcatchments in the Bohemian Forest, the Czech Republic Ing. Pavlásek Jiří, Ph.D.; Ing. Máca Petr, Ph.D.; Ing. Ředinová Jana, Ph.D.; Ing. Klose Zbyněk; Ing. Hanková Radka, 2009

JAČKA, L. – PAVLÁSEK, J. – PECH, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Testing of evaluation methods applied to raw infiltration data measured at very heterogeneous mountain forest soils. 2016, Geophysical Research Abstracts Vol. 18, EGU2016-16863, 2016 EGU General Assembly 2016 © Author(s) 2016. CC Attribution 3.0 License..

JAČKA, L. – PAVLÁSEK, J. – KOVÁŘ, M.The effect of the layer interface on the distribution of infiltrated water in the profile of mountain podzol. 2018, .

JAČKA, L. – **VALTERA, M. – JURAS, R. – **DEUTSCHER, J. – **HEMR, O. – PAVLÁSEK, J.Vliv mikroreliéfu na preferenční proudění a podpovrchový odtok v lesní půdě: studie s využitím simulovaného deště a barevného stopovače. 2020, Jačka L., Valtera M., Juras R., Deutscher J., Hemr O., Pavlásek J. 2020. Vliv mikroreliéfu na preferenční proudění a podpovrchový odtok v lesní půdě: studie s využitím simulovaného deště a barevného stopovače. In: Balková M., Kučera A., Samec P. (eds.), Dny o Zemi …o půdě a krajině. Mendelova univerzita v Brně: 155 s. ISBN (print) 978-80-7509-766-8, ISBN (online) 978-80-7509-767-5. .

JAČKA, L. – PAVLÁSEK, J. – **KURÁŽ, V.Vliv zvrstvení horského podzolu na distribuci infiltrované vody v půdním profilu . 2017, JAČKA L., PAVLÁSEK J., KURÁŽ V., 2017. Vliv zvrstvení horského podzolu na distribuci infiltrované vody v půdním profilu. In: BRYCH K. et TESAŘ M. [eds]: Hydrologie malého povodí 2017. Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i., Praha, ISBN 978-80-87117-15-6, s. 76 – 83..

Vyhodnocení hydrologických měření na experimentálních povodích na Šumavě Ing. Doležal František; Ing. Beran Jan; Ing. Pavlásek Jiří, Ph.D., 2004

Vyhodnocení povodňové události na povodí Modrava 2 z 8.8.2008 Ing. Pavlásek Jiří, Ph.D., 2008

JAČKA, L. – PAVLÁSEK, J. – PECH, P. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vyhodnocení výsledků měření infiltrace v malém horském povodí v centrální části NP Šumava. 2011. JAČKA L., PAVLÁSEK J., PECH P., 2011: Vyhodnocení výsledků měření infiltrace v malém horském povodí v centrální části NP Šumava. In: ŠÍR M. et TESAŘ M. [eds]: Hydrologie malého povodí 2011. Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i., Praha, ISBN 978-80-02-02290-9, s. 175 – 182..