×
Ing. Jiří Pavlásek, Ph.D.
banner

Publikace

Ostatní výsledky

JAČKA, L. – PAVLÁSEK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vyhodnocovací variabilita surových infiltračních dat měřených na třech rozdílných lokalitách heterogenních horských podzolů. 2015, JAČKA, L., PAVLÁSEK, J., 2015. Vyhodnocovací variabilita surových infiltračních dat měřených na třech rozdílných lokalitách heterogenních horských podzolů, in: HAVLÍČEK V., MARTÍNKOVÁ M. et KURÁŽ M. [eds], Hydromode 2015, sborník abstraktů z konference. FŽP ČZU, Praha, ISBN: 978-80-213-2575-3..

Výskyt břečkotoků v Krkonoších Ing. Juras Roman; Ing. Pavlásek Jiří, Ph.D.; Kociánová Milena, 2009

Využití grafoanalytických metod v geoekologii, na příkladu určování filtračních parametrů pórovitého prostředí Ing. Pavlásek Jiří, Ph.D., -1

Výzkum břečkotoků v roce 2010 na KVHEM Ing. Roman Juras, Ing. Jiří Pavlásek, Ph.D., 2010

JURAS, R. – BAŠTA, P. – SPUSTA, V. – KOCIÁNOVÁ, M. – ŠPATENKOVÁ, I. – PAVLÁSEK, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Water saturated avalanches in the Krkonoše Mts.. 2012, A database of avalanche occurrence in the Krkonoše Mts. and their basic description has been created since the winter season 1961/62. 869 records of different types of avalanches, classified after De Quervain et al. (1973), were gathered until the season 2005/2006 (Spusta et al. 2006). This database includes 243 cases (28 %) of mixed type - C7 (dry-wet) snow valanches and 82 cases (9,4 %) of wet snow avalanches - C2. Full-depth avalanches represent portion of 8 % and 32 % respectively in these categories. We have focused on four avalanches, which were classified as full-depth very wet valanches. The photographic documentation (e.g. FIGURE 3) proves that these valanches were triggered by presence of flowing water in the saturating zone and seem to be very similar to slushflows or slush avalanches described by Rapp (1960) from northern Sweden. Since the slushflows and slush avalanches have been known, a great attention has been paid to these phenomena, because the consequences of their occurrence are often destructive for the human property and human life (Hestnes 1985, Hestnes et andersen 1998, Perov 1998). .

What is so special about rainfall runoff models? Ing. Máca Petr, Ph.D.; Ing. Pavlásek Jiří, Ph.D.; prof. Ing. Pech Pavel, CSc.; Ing. Michálková Helena, 2006

XIV. Medzinárodné Stretnutie Snehárov Ing. Hanková Radka; Ing. Klose Zbyněk; Ing. Pavlásek Jiří, Ph.D., 2009