×
Ing. Lenka Pavlíčková, Ph.D.
banner

Publikace

Pavlíčková L., Novák J., Roub R., Hejduk T., 2012: Využití geografických informačních systémů a územně plánovací dokumentace při modelování povodňového rizika, Vodní hospodářství 8/62

Pavlíčková L., Burger J., 2012: Využití reverzní osmózy, Biologie-Chemie-Zeměpis 5/2012

Článek v odborném periodiku

BUREŠ, L. – SYCHOVÁ, P. – PAVLÍČKOVÁ, L. – **ŠTĚPÁN, M. – **URBAN, F. – ROUB, R. Matematické stanovení batymetrie vodního toku – software Bathy_supp. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, 2019, roč. 61, č. 3, s. 14-21. ISSN: 0322-8916.

PAVLÍČKOVÁ, L. – NOVÁK, P. – ROUB, R. – HEJDUK, T. Využití geografických informačních systémů a územně plánovací dokumentace při modelování povodňového rizika . Vodní hospodářství, 2012, roč. 54, č. 4, s. 1-6. ISSN: 1211-0760.

Ostatní výsledky

Syntetické řady historických dešťů a jejich použití Ing. Kneblová Lenka; Ing. Pavlíčková Lenka, 2009