×
prof. Ing. Pavel Pech, CSc.
banner

no photo

"Nalezl jsem méně obtíží při určení pohybu nebeských těles, i když nehledíme k jejich neobyčejným vzdálenostem, než při sledování pohybu tekoucí vody, který se přece děje bezprostředně před našima očima.“

Galileo Galilei (r. 1610)