×
prof. MVDr. Eva Pěchoučková, Ph.D.
banner

Granty

Optimalizace proteinové výživy monogastrických zvířat na bázi odrůd semen lupiny bílé (Lupinus albus)

Ministerstvo zemědělství ČR, 2015-2019

Kravské exkrementy a hnůj jako rezervoár acinetobakterů představujících riziko pro lidské zdraví

Grantová agentura ČR, 2022-2024