×
PhDr. Lenka Pešková, DiS.
banner

Publikace

PEŠKOVÁ, Lenka. Pravidla indexace beletrie se zaměřením na situaci v českých knihovnách [online]. 2008, roč. 1, č. 1. Dostupné z WWW: <http://www.inflow.cz/pravidla-indexace-beletrie-se-zamerenim-na-situaci-v-ceskych-knihovnach-1>. ISSN 1802-9736.

PEŠKOVÁ, Lenka. Dotazníkové šetření míry využívání oborových databází uživateli na České zemědělské univerzitě v Praze. Knihovna plus. 2010, roč. 21, č. 1, p. 77-83. Dostupné z WWW: <http://knihovna.nkp.cz/knihovna101/10177.htm>. ISSN 1802-8772 (Print). ISSN 1801-5948 (Online).