×
prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc.
banner

Životopis

Narozen 3. 8. 1958 v Kolíně.

Vystudoval Vysokou školu zemědělskou v Praze, obor zootechnický. Studium ukončil v roce 1982.

Od roku 1983 pracuje ve Výzkumném ústavu živočišné výroby v Praze 10 – Uhříněvsi. Kandidátskou disertační práci obhájil v roce 1988.

Doktorskou disertační práci obhájil v roce 1994.

V oboru fyziologie hospodářských zvířat habilitoval v roce 1998.

Profesorem v oboru fyziologie, anatomie a reprodukce hospodářských zvířat jmenován v roce 2004.