×
Ing. Veronika Petrů
banner

Životopis

absolventka AF VŠZ Praha-obor fytotechnický

zařazením technik na KBFR

příprava laboratoří a sběr rostlinného materiálu pro praktickou výuku studentů KBFR

pěstování rostlinného materiálu ve skleníku

fotodokumentace rostlin v terénu

inventarizace majetku na KBFR