×
Ing. Martin Pisarčik, Ph.D.
banner

Publikace

Vědecké publikace s IF:

Hakl, J., Pisarčik, M., Fuksa, P., Šantrůček, J. 2018. Development of lucerne root morphology       traits in lucerne-grass mixture in relation to forage yield and root disease score. Field Crops  Research, , roč. 226, č. , s. 66-73.

Hakl, J., Pisarčik, M., Hrevušová, Z., Šantrůček, J. 2017. In-field lucerne root morphology       traits    over time in relation to forage yield, plant density, and root disease under two  cutting  managements. Field Crops Research, 213, 109-117.           

Pisarčik, M., Hakl, J., Hrevušová, Z. 2020. Effect of Pythium oligandrum and poly-beta-hydroxy butyric acid application on root growth, forage yield and root     diseases of red clover under field condition. Crop protection.            https://doi.org/10.1016/j.cropro.2019.104968. 

Pisarčik, M., Hakl, J., Menšík, L., Szábo, O., Nerušil, P. 2019. Biological control in lucerne crops   can negatively affect the development of root morphology, forage yield and  quality. Plant Soil and Enviroment. https://doi.org/10.17221/398/2019-PSE.


Recenzované vědecké publikace: 

Hakl, J., Šantrůček, J., Pisarčik, M., Dindová, A. 2017. Agronomic factors affecting         productivity and nutritive value of perennial fodder crops: A review. Slovak Journal of    Animal Science, 50(1), 33-41.


Odborné publikace:

Hakl, J., Pisarčik, M. 2019. Výnos a kořenový systém vojtěšky ve směsi., Zemědělec, roč. 27,   č.7, s.12 - 14.

Hakl, J., Pisarčik, M. 2018. Správná organizace porostů vojtěšky., Zemědělec, roč. 26, č. 7,        s.15 - 17.

Hakl, J., Šrámková, A., Hrevušová, Z., Pisarčik, M. 2017. Variabilita druhového složení      biopásů pro opylovače v roce výsevu v závislosti na podmínkách prostředí. Vědecká   příloha časopisu Úroda, roč. 65, č. 12, s. 121-126, ISSN: 0139-6013.


Konference:

Hakl, J., Pisarčik, M., Šantrůček, J. 2017. Vliv obalování osiv vojtěšky na jejich vzcházivost.

SEED AND SEEDLINGS XIII. p. 176-179. ISBN: 978-80-213-2732-0.

Pisarčik, M., Hakl, J. 2018. Vliv fungicidních přípravků na morfologii kořenového systému a           zdravotní stav jetele lučního v prvním vegetačním roce. Sborník příspěvků z odborného    semináře, Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 6. 12. 2018, s. 42 - 51. ISBN            97880-213-2914-0.

Pisarčik, M., Hakl, J. 2016. Využití biologických přípravků pro zvýšení vytrvalosti a výnosů

porostů hlavních jetelovin. Sborník příspěvků z odborného semináře, Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 1. 12. 2016, s. 47 - 56. ISBN 978-80-213-2707-8.

Pisarčik, M., Hakl, J. 2015. Vliv biologických silážních aditiv na ztráty sušiny při konzervaci píce. Sborník příspěvků z odborného semináře, Aktuální témata v pícninářství a        trávníkářství 3. 12. 2015, s. 72-79. ISBN: 978-80-213-2611-8.

Pisarčik, M., Hakl, J. 2014. Vliv silážních inokulantů na fermentaci travní siláže. Sborník

příspěvků z odborného semináře, Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 4. 12. 2014, s. 101-106. ISBN: 978-80-213-2529-6.


Ostatní:

Hakl, J., Fuksa, P., Pisarčik, M. 2017. Výroční závěrečná zpráva pro smluvní výzkum         výnosové pokusy pícnin 2017. Soufflet Agro. 10s.

Hakl, J., Fuksa, P., Pisarčik, M. 2016. Výroční závěrečná zpráva pro smluvní výzkum         výnosové pokusy pícnin 2016. : Tradisco kft., 2016, 11s.

Článek v odborném periodiku

HAKL, J. – ŠANTRŮČEK, J. – PISARČIK, M. – DINDOVÁ, A. Agronomic factors affecting productivity and nutritive value of perennial fodder crops. Czech and Slovak Journal of Humanities, 2017, roč. 50, č. 1, s. 33-41. ISSN: 1805-3742.

PISARČIK, M. – HAKL, J. – **MENŠÍK, L. – SZÁBO, O. – **NERUŠIL, P. Biological control in lucerne crops can negatively affect the development of root morphology, forage yield and quality. Plant, Soil and Environment, 2019, roč. 65, č. 10, s. 477-482. ISSN: 1214-1178.

HAKL, J. – PISARČIK, M. – FUKSA, P. – ŠANTRŮČEK, J. Development of lucerne root morphology traits in lucerne-grass mixture in relation to forage yield and root disease score. Field Crops Research, 2018, roč. 226, č. , s. 66-73. ISSN: 0378-4290.

PISARČIK, M. – HAKL, J. – HREVUŠOVÁ, Z. Effect of Pythium oligandrum and poly-beta-hydroxy butyric acid application on root growth, forage yield and root diseases of red clover under field conditions. Crop Protection, 2020, roč. 127, č. JAN 2020, s. 0-0. ISSN: 0261-2194.

PISARČIK, M. – HAKL, J. – SZABÓ, O. – **NERUŠIL, P. Efficacy of Pythium oligandrum on improvement of lucerne yield, root development and disease score under field conditions. Frontiers in Plant Science, 2022, roč. 13, č. December, s. 0-0. ISSN: 1664-462X.

PISARČIK, M. – HAKL, J. – SZABÓ, O. – HREVUŠOVÁ, Z. Efficacy of variable timing of Pythium oligandrum applications on red clover grown under field conditions. Crop Protection, 2021, roč. 149, č. November, s. 0-0. ISSN: 0261-2194.

HAKL, J. – PISARČIK, M. – HREVUŠOVÁ, Z. – ŠANTRŮČEK, J. In-field lucerne root morphology traits over time in relation to forage yield, plant density, and root disease under two cutting managements. Field Crops Research, 2017, roč. 213, č. , s. 109-117. ISSN: 0378-4290.

HAKL, J. – PISARČIK, M. – FUKSA, P. – ŠANTRŮČEK, J. Potential of lucerne sowing rate to influence root development and its implications for field stand productivity. Grass and Forage Science, 2021, roč. 76, č. 3, s. 378-389. ISSN: 0142-5242.

Článek ve sborníku z akce

HAKL, J. – PISARČÍK, M. – ŠANTRŮČEK, J. Vliv obalování osiv vojtěšky na jejich vzcházivost. In SEED AND SEEDLINGS XIII 02.02.2017, Praha. Power Print Praha Suchdol: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017. s. 176-179.

Certifikované metodiky

PISARČIK, M. – HAKL, J. – **MENŠÍK, L. – SZÁBO, O. Využití přípravku Polyversum pro zvýšení vytrvalosti a výnosů porostů jetelovin, The utilization of Polyversum for increasing of yield and stand persistence of forage legume crops, forage crops; Pythium oligandrum; biological control, 2019, XX - Nepřiřazeno, A - Certifikovaná metodika (NmetC), ISBN 978-80-213-2987-4, Smlouva o uplatnění metodiky: Biopreparáty, spol. s r.o., Tylišovská 772/1, Dejvice, 160 00 Praha 6, IČO 25607324, kontaktní osoba Ing. Petr Rubák, tel: 777 673 818, email:rubak@biopreparaty.eu, smlouva uzavřena dne 6.11.2019 , Při aplikaci u jetele lučního byl získán pozitivní výnosový efekt 3 - 10 %, u vojtěšky byl vliv na výnos nekonzistetní. Pro návratnost vkladů při jedné aplikaci přípravku musí dojít ke zvýšení výnosu o 340 kg sušiny na hektar ročně. , C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, Odbor zemědělských komodit MZe, Praha, 19.12.2019,

Výzkumná zpráva obsahující utajované informace

HAKL, J. – FUKSA, P. – PISARČÍK, M. Výroční zavěrečná zpráva pro smluvní výzkum - výnosové pokusy pícnin 2016. : Tradisco kft., 2016, 11s. ISBN: ,

HAKL, J. – FUKSA, P. – PISARČÍK, M. Výroční zavěrečná zpráva pro smluvní výzkum - výnosové pokusy pícnin 2017. : Soufflet Agro, 2017, 10s. ISBN: ,

PISARČIK, M. Využití přípravku Polyversum pro zvýšení vytrvalosti a výnosu jetelovin. Závěrečná zpráva k projektu TJ01000150. Praha: Biopreparáty a.s., 2020, 15s. ISBN: neuveden,

Ostatní výsledky

HAKL, J. – PISARČIK, M.Správná organizace porostů vojtěšky. 2018, Zemědělec, roč. 26, č. 7, s. 15 - 17. ISSN: 1211-3816.

PISARČÍK, M. – HAKL, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Vliv biologických silážních aditiv na ztráty sušiny při konzervaci píce. 2015, Sborník příspěvků z odborného semináře, Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 3. 12. 2015, s. 72-79. ISBN: 978-80-213-2611-8.

PISARČIK, M. – HAKL, J.Vliv fungicidních přípravků na morfologii kořenového systému a zdravotní stav jetele lučního v prvním vegetačním roce. 2018, Sborník příspěvků z odborného semináře, Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 6. 12. 2018, s. 42 - 51. ISBN 978-80-213-2914-0..

PISARČÍK, M. – HAKL, J. Podtyp: Příspěvek ve sborníku (mimo kategorie RIV); Využití biologických přípravků pro zvýšení vytrvalosti a výnosů porostů hlavních jetelovin. 2016, Sborník příspěvků z odborného semináře, Aktuální témata v pícninářství a trávníkářství 1. 12. 2016, p. 47 - 56. ISBN 978-80-213-2707-8..