×
Ing. Martin Ptáček, Ph.D.
Martin Ptáček
banner

Ptáček Martin

Odborný asistent - Katedra chovu hospodářských zvířat
phone +420 22438 3615

Jsem odborným asistentem Katedry chovu hospodářských zvířat na Fakultě agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů České zemědělské univerzity v Praze. Vyučuji předměty tematicky profilované na chov malých přežvýkavců. Ve výzkumných aktivitách zaměřených na chov ovcí a koz se zabývám zejména oblastmi managementu masných a dojných stád ovcí a koz, introdukci původních genotypů ovcí v dnešních produkčních systémech, problematikou reprodukce ovcí a koz a kryokonzervací ejakulátu malých přežvýkavců. Studentům nabízím spoluúčast na těchto aktivitách formou zpracování bakalářských a diplomových prací. Po konzultaci je možné domluvit se na individuálně zpracovaném tématu.