×
prof. Ing. Karel Pulkrab, CSc.
banner

Pedagogická činnost

Garantované předměty

LRX07E Forest Enterprise Economics

Garantované studijní obory

6208V097 Řízení a ekonomika podniku