×
Ing. Johana Rondevaldová, Ph.D.
banner

Životopis

Vzdělání

2011 – 2014

Doktorské studium v oboru Zemědělství tropů a subtropů na Fakultě tropického zemědělství (FTZ), Česká zemědělská univerzita (ČZU) v Praze, získaný titul: Ph. D.

Téma disertační práce:  Evaluation of plant quinones for in vitro antimicrobial synergistic effect

2009 – 2011

Magisterské studium v oboru Tropical Crop Management and Ecology, na FTZ ČZU v Praze, získaný titul: Ing.

Téma diplomové práce:  Optimization of broth microdilution method for testing of volatile compounds of Nigella sativa

2006 – 2009

Bakalářské studium v oboru Zemědělství tropů a subtropů, na FTZ ČZU v Praze, získaný titul: Bc.

Téma bakalářské práce: Porovnávání nutričních hodnot původních a introdukovaných obilovin ve vybraných zemích Jižní Ameriky

 

Projekty

Hlavní řešitelka projektu CIGA 20175001 „Pokročilé metody stanovení in vitro antimikrobiální aktivity rostlinných látek, extraktů a silic“ (2017-2018), financován z programu Celouniverzitní interní grantové agentury, Česká zemědělská univerzita v Praze.

Spoluřešitelka projektu FRVŠ 2013 Inovace praktických pomůcek pro semináře předmětu Cereals and Pulses (Obilniny a luskoviny).

Hlavní řešitelka projektu „Vyhodnocení synergického antimikrobiálního účinku vybraných fenolických látek rostlinného původu“ (2012), financován z programu „Věda a výzkum pro život 2011“ Nadace Tomáše Bati.

Spoluřešitelka několika projektů Interní grantové agentury FTZ (Biologická aktivita extraktů a látek rostlinného původu IGA 20145021, Chemické složení a biologická aktivita extraktů a látek rostlinného původu IGA 20155012, Tropické rostliny jako zdroj biologicky aktivních a nutričně významných látek IGA 20165009, Biologicky aktivní látky v léčivých a jedlých tropických rostlinách IGA 20175020)

 

Ocenění

2017: Cena za nejlepší poster – 2. místo, „1st International conference on food, environment and culture“, Filipíny. název posteru: Antimicrobial and antioxidant aktivity of Cambodian neglected edible and medicinal plants.

2015: Cena ministra zemědělství za vynikající disertační práci absolventům doktorských studijních programů s významným přínosem pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství a ochranu krajiny se zaměřením na praxi

2014: Cena Josefa Hlávky pro nejlepší studenty a absolventy pražských veřejných vysokých škol, brněnské techniky a mladé talentované pracovníky Akademie věd České republiky.

2011: Pochvalné uznání a Cena ředitele Institutu tropů a subtropů za vynikající výsledky v průběhu studia.

 

Publikace s IF: 24

 

H-index (dle WOS) 13

 

Citace (dle WOS) 391

 

Absolvované kurzy, školení:

2016: týdení kurz GS/MS a vyhodnocení v programu MassHunter

2015: školení na analytických přístrojích pro identifikaci a separaci látek (preparativní vysokoúčinná kapalinová chromatografie, plynová chromatografie s hmotnostní spektrometrií)

2013: Správná pipetovací praxe

2012: Sbírkové mikroorganismy v laboratorní praxi

 

Jazykové znalosti: anglický jazyk; německý jazyk; španělský jazyk