×
Ing. Hana Šubrtová Salmonová, Ph.D.
banner

Granty

Stanovení, identifikace a antimikrobiální aktivita bakterií v různých typech vzorků

GA FAPPZ, 2016-2016

Charakterizace nových bakteriálních taxonů: testování jejich biologické aktivity, možné úlohy v prostředí a vlivu na lidské zdraví

CIGA, 2018-2019