×
Ing. Zuzana Sarvašová, Ph.D.
banner

Životopis

Vzdelanie

1997 – Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta  ekológie a environmentalistiky (Ing.)

1997 – Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, pedagogické minimum

2003 – Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta (PhD.)

 

Pracovné skúsenosti

1997- 2003 - Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta, Katedra Fytológie 

2003 -2012 – Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen, Odbor lesníckej politiky a ekonomiky

2012 – Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a dřevařská, Katedra ekonomiky a řízení lesního hospodářství