×
prof. Mgr. Ing. Markéta Sedmíková, Ph.D.
banner

Pedagogická činnost

Garantované předměty

AVA23E Fyziologie živočichů - Mgr.
AVA24E Buněčná biologie - Mgr.
AVA36E Praktická fyziologie zvířat - Bc.
AVA39E Cell Biology - Mgr.
AVA44E Anatomie a fyziologie ryb - Bc.
AVA46E Fyziologie vodních organismů - Mgr.
AVA48E Fyziologie zvířat I.
AVA49E Fyziologie zvířat II.
AVA7AE Fyziologie zvířat I
AVA7BE Fyziologie zvířat II.
AVA92E Fyziologie živočichů - Mgr.
DAVX03Y Fyziologie živočichů
DAVX07Y Fyziologie buňky
DAWA08Y Zahraniční stáž
DAWA09Y Letní škola
DAWA11Y Článek v časopise s IF nebo SJR - 1. autor 1
DAWA12Y Článek v časopise s IF nebo SJR - 2. autor 1
DAWA13Y Článek v časopise s IF nebo SJR - 3. autor 1
DAWA14Y Článek v časopise s IF nebo SJR - 4. a další autor 1
DAWA15Y Příspěvek na konferenci - evidovaný 1
DAWA16Y Příspěvek na konferenci - neevidovaný 1
DAWA17Y Příspěvek na konferenci - neevidovaný 2
DAWA18Y Příspěvek na konferenci - neevidovaný 3
DAWA19Y Literární rešerše
DAWA20Y Příspěvek na konferenci - evidovaný 2
DAWA21Y Příspěvek na konferenci - evidovaný 3
DAWA25Y Článek v časopise s IF nebo SJR - 1. autor 2
DAWA26Y Článek v časopise s IF nebo SJR - 2. autor 2
DAWA27Y Článek v časopise s IF nebo SJR - 3. autor 2
DAWA28Y Článek v časopise s IF nebo SJR - 4. a další autor 2
DAWA29Y Článek v časopise s IF nebo SJR - 1. autor 3
DAWA33Y Vědecký seminář FAPPZ
DAWA34Y Článek v časopise s IF nebo SJR - 1. autor 4
DAWA35Y Článek v časopise s IF nebo SJR - 4. a další autor 3
DAWA36Y Článek v časopise s IF nebo SJR - 4. a další autor 4
DAWA37Y Článek v časopise s IF nebo SJR - 4. a další autor 5
DAWA38Y Článek v časopise s IF nebo SJR - 1. autor 5
DAWA39Y Letní škola 2
DAWA40Y Článek v časopise s IF nebo SJR - 2. autor 3
DAWA41Y Článek v časopise s IF nebo SJR - 2. autor 4
DAWA42Y Článek v časopise s IF nebo SJR - 2. autor 5
DAWA43Y Článek v časopise s IF nebo SJR - 3. autor 3
DAWA44Y Článek v časopise s IF nebo SJR - 3. autor 4
DAWA45Y Článek v časopise s IF nebo SJR - 3. autor 5
DAWA46Y Článek v časopise s IF nebo SJR - 1. autor 6
DAWA48Y Článek v časopise s IF nebo SJR - 4. a další autor 6
DAWA49Y Článek v časopise s IF nebo SJR - 4. a další autor 7
DAWA51Y Článek v časopise s IF nebo SJR - 2. autor 6
DAWA52Y Článek v časopise s IF nebo SJR - 2. autor 7
DAWA53Y Článek v časopise s IF nebo SJR - 3. autor 6
DAWA54Y Článek v časopise s IF nebo SJR - 3. autor 7
DAWA55Y Článek v časopise s IF nebo SJR - 1. autor 7
METDISP Metodika disertační práce
METVYZ Metodologie výzkumu
ODP Obhajoba disertační práce
OTP Obhajoba tezí disertační práce
SDZ Státní doktorská zkouška