×
Ing. Adéla Šípková, Ph.D.
banner

Životopis

Vzdělání

2011 – 2017    Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, doktorské studium. Téma disertační práce: Speciace rtuti v antropogenně kontaminované půdě

2009 – 2011    Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta technologie ochrany prostředí, magisterské studium

2005 – 2009    Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta technologie ochrany prostředí, bakalářské studium


Zaměstnání

od 2018  Vědecký pracovník, Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, Katedra geoenvironmentálních věd

2013 – 2018   Vědecký pracovník, Česká geologická služba, Odbor environemntální geochemie a biogeochemie, Oddělení multikolektorové hmotnostní spektrometrie MC ICP MS

2011 – 2013   Technik pro technologický rozvoj a vývoj, Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů


Stáž

9/2011   Univerzita Karl-Franzens, Ústav chemie, Graz, Rakousko