×
prof. Ing. Luděk Šišák, CSc.
banner

Granty

Wildland-Urban Area Risk Management

Evropská komise, 2002-2005

EFFE - Evaluating Financing of Forestry in Europe - QLK5-CT-2000-01228

Evropská komise, 2002-2004

Vyjádření společenské efektivnosti existence a využívání funkcí lesa v peněžní formě v České republice

Ministerstvo zemědělství ČR, 2003-2006

Zhodnocení rizik a přínosů uvažovaného vyhlášení Národního parku Křivoklátsko včetně ekonomického zhodnocení

Ministerstvo životního prostředí ČR, 2003-2004

Analýza efektivnosti polyfunkčního lesního hospodářství na území lesního závodu Židlochovice

Lesy České republiky, s.p., 2004-2006

Lesnické hospodaření v imisní oblasti Krušných hor

Lesy České republiky, s.p., 2005-2005

Analýza ekonomických dopadů návrhu nového systému kategorizace lesů a možnosti řešení případných kompenzací

Ministerstvo zemědělství ČR, 2005-2005

Analýza ekonomických dopadů omezujících vlivů ze systému kategotizace lesů

Ministerstvo zemědělství ČR, 2006-2006

Lesnické hospodaření v Krušných horách

Lesy České republiky, s.p., 2006-2006

Systém hodnocení společenské sociálně-ekonomické významnosti funkcí lesů včetně kritérií a indikátorů polyfunkčního obhospodařování lesů

Ministerstvo zemědělství ČR, 2007-2010

Ekonomická a sociálně-ekonomická efektivnost a perspektivy existence a pěstování lesa nízkého v měnících se přírodních a společenských podmínkách ČR  

Ministerstvo zemědělství ČR, 2009-2012

Návrh nového systému plošné ochrany půdy v ČR s ohledem na její multifunkční využití –optimalizační model hodnotících kritérií pro prostorové plánování,legislativní a ekonomické nástroje.

Technologická agentura ČR, 2011-2013

Stabilizace lesních ekosystémů vyváženým poměrem přirozené a umělé obnovy lesa

Ministerstvo zemědělství ČR, 2012-2016

Aktuální a strategické možnosti trvale udržitelného poskytování funkcí lesa a služeb polyfunkčního lesního hospodářství veřejnosti z hlediska sociálně - ekonomického, politického a právního v České republice

Ministerstvo zemědělství ČR, 2015-2018