×
Ing. et Ing. Michaela Součková
banner

Životopis

Ing. et Ing. Michaela Součková

*25.2.1975

2010 – 2012 ČZU studijní program Zootechnika, studijní obor Kynologie, Bc.

2012 – 2014 ČZU studijní program Zootechnika, studijní obor Zájmové chovy zvířat, Ing.

2016 - 2018 ČZU Živočišná výroba, Ing.

2018 -  Ph.D. studium, katedra etologie a zájmových chovů

publikační činnost:

  • Machová, K., Součková, M., Procházková, R., Vaníčková, Z., & Mezian, K. (2019). Canine-Assisted Therapy Improves Well-Being in Nurses. International Journal of Environmental Research and Public Health, 16(19), 3670.říjen 2019
  • Chce být králík domácí zoorehabilitačním zvířetem? Michaela Součková a Helena Chaloupková, 46. konferenci ČSEtS, listopad 2019, poster, abstrakt
  • Vzájemné působení člověka a králíka domácího v zoorehabilitaci - XV. celostátní seminář s mezinárodní účastí „Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků“ listopad 2019, článek ve sborníku, přednáška
  • Machová, K., Procházková, R., Vadroňová, M., Součková, M., & Prouzová, E. (2020). Effect of dog presence on stress levels in students under psychological strain: a pilot study. International journal of environmental research and public health, 17(7), 2286.
  • Králík domácí jako zoorehabilitační zvíře – ano/ne? Michaela Součková a Helena Chaloupková, 47. konferenci ČSEtS, listopad 2020, poster, abstrakt