×
Ing. Lucie Starostová
banner

Publikace

Článek v odborném periodiku

SCHÁŇKOVÁ, Š. – MARŠÁLEK, M. – WAGNEROVÁ, P. – LANGROVÁ, I. – STAROSTOVÁ, L. – STUPKA, R. – NAVRÁTIL, J. – BROŽOVÁ, A. – TRUNĚČKOVÁ, J. – KUDRNÁČOVÁ, M. – JANKOVSKÁ, I. – VADLEJCH, J. – ČADKOVÁ, Z. – KŘIVSKÁ, D. Arrested development of experimental Cyathostominae infections in ponies in Czech republic. Veterinary Parasitology, 2014, roč. 2014, č. 206, s. 328-332. ISSN: 0304-4017.

SCHÁŇKOVÁ, Š. – MARŠÁLEK, M. – WÁGNEROVÁ, P. – LANGROVÁ, I. – STAROSTOVÁ, L. – STUPKA, R. – NAVRÁTIL, J. – BROŽOVÁ, A. – KUDRNÁČOVÁ, M. – JANKOVSKÁ, I. – VADLEJCH, J. – ČADKOVÁ, Z. Cyathostominae distribution in experimentally infected ponies. Helminthologia, 2015, roč. 52, č. 2, s. 134-138. ISSN: 0440-6605.

NEUMANN, C. – ČÍTEK, J. – JANOŠÍKOVÁ, M. – **DOLEŽALOVÁ, J. – STAROSTOVÁ, L. – STUPKA, R. Effects of horse age and the number of riders on equine competitive performance. Journal of Veterinary Behavior-Clinical Applications and Research, 2021, roč. 41, č. jan-feb, s. 1-6. ISSN: 1558-7878.

STAROSTOVÁ, L. – NEUMANN, C. Odchov hříbat a co mu předchází. ..., 2019, roč. 79, č. 6, s. 89-92. ISSN: N.

BARTOŠ, L. – BARTOŠOVÁ, J. – STAROSTOVÁ, L. Position of the head is not associated with changes in horse vision. Equine Veterinary Journal, 2008, roč. 40, č. 6, s. 599 - 601. ISSN: 0425-1644.

SCHÁŇKOVÁ, Š. – MARŠÁLEK, M. – WAGNEROVA, P. – LUKEŠOVÁ, D. – STAROSTOVÁ, L. – JANKOVSKÁ, I. – ČADKOVÁ, Z. – KUDRNÁČOVÁ, M. – BROŽOVÁ, A. – TRUNĚČKOVÁ, J. – LANGROVÁ, I. Treatment failure of ivermectin for Oxyuris equi in naturally infected ponies in Czech Republic. Helminthologia, 2013, roč. 50, č. 3, s. 232-234. ISSN: 0440-6605.

NAVRÁTIL, J. – STAROSTOVÁ, L. Vytváření vhodných podmínek pro chov a sportovní využití koní. Náš chov, 2014, roč. 74, č. 6, s. 56-57. ISSN: 0027-8068.

KREJČÍ, M. – STAROSTOVÁ, L. Výživa překážkových koní. Náš chov, 2013, roč. 73, č. 11, s. 84-85. ISSN: 0027-8068.

Odborná monografie

HALO, M. – MLYNEKOVÁ, E. – STAROSTOVÁ, L. – NEUMANN, C. Líniová a rodinová výstavba norika muránského. Praha: Vydavatelství powerprint, Praha. Knihu vydalo nakladatelství s věděckou redakcí., 2015, 64s. ISBN 978-80-87994-70-2.

Článek ve sborníku z akce

JANOŠÍKOVÁ, M. – NEUMANN, C. – DOLEŽALOVÁ, J. – STAROSTOVÁ, L. – DUCHÁČEK, J. – STUPKA, R. Are the state subsidies for the Breeding Program of the Czech Warmblood Horses effective?. In 11th Workshop on biodiversity, Jevany 10.07.2019, Jevany. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2019. s. 80-84.

Certifikované metodiky

STAROSTOVÁ, L. – STAROSTA, I. – FIEDLER, J. – NAVRÁTIL, J. Metody stanovení nákladů na chov plemen koní zařazených do genetických zdrojů (Bioekonomický model chovu koní), Methods for determining for the cost of breeds of horses included in the genetic resources (bio-economic model for horse breeding), horse; breeding; methods; bio-economic model; genetic resource, 2011, GG - Chov hospodářských zvířat, A - Uplatněná certifikovaná metodika, metodická příručka, 17250/GZ/0111, dlouhodobější zefektivnění ekonomiky chovu koní, C - Výsledek je využíván bez omezení okruhu uživatelů, MZe ČR, 20.12.2011

Ostatní výsledky

STAROSTOVÁ, L. – KREJČÍ, M. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Anglický plnokrevník v českém sportu: ustupující tendecnce. 2011. Jezdectví, roč. 59, č.12, s.58-61. ISSN: 1210-5406.

Anglický plnokrevník v jezdeckém sportu Ing. Lucie Starostová, 2010

STUPKA, R. – ČÍTEK, J. – DUCHÁČEK, J. – FANTOVÁ, M. – LEDVINKA, Z. – NEUMANN, C. – NOHEJLOVÁ, L. – KLUZÁKOVÁ, E. – STÁDNÍK, L. – STAROSTOVÁ, L. – ŠPRYSL, M. – ZADINOVÁ, K. – ZITA, L.Atlas plemen hospodářských zvířat. 2016, ČZU, FAPPZ, KSZ, Praha, Powerprint, 267 s. ISBN: 978-80-213-2651-4.

Co praví pravidla - Pravidla voltiže Ing. Starostová Lucie; Ing. Starostová Lucie, 2009

Co praví pravidla - Pravidla všestrannosti II Ing. Starostová Lucie; Ing. Starostová Lucie, 2009

Co praví pravidla - Vytrvalostní soutěže Ing. Starostová Lucie; Ing. Starostová Lucie, 2009

Co praví pravidla. Drezurní pravidla I. Ing. Starostová Lucie; Ing. Starostová Lucie, 2008

Co praví pravidla. Drezurní pravidla II. Ing. Starostová Lucie; Ing. Starostová Lucie, 2008

Co praví pravidla. Pravidla všestrannosti I. Ing. Starostová Lucie; Ing. Starostová Lucie, 2008

Co praví pravidla. Prolog. Ing. Starostová Lucie; Ing. Starostová Lucie, 2008

Co praví pravidla. Veterinární pravidla. Ing. Starostová Lucie; Ing. Starostová Lucie, 2008

Co praví pravidla. Všeobecná pravidla II. Ing. Starostová Lucie; Ing. Starostová Lucie, 2008

Co praví pravidla. Všeobecná pravidla III Ing. Starostová Lucie; Ing. Starostová Lucie, 2008

Co praví pravidla. Všeobecná pravidla. Ing. Starostová Lucie; Ing. Starostová Lucie, 2008

Co praví pravidla. Zaskočení do Skokových pravidel I. Ing. Starostová Lucie; Ing. Starostová Lucie, 2008

Co praví pravidla. Zaskočení do Skokových pravidel II. Ing. Starostová Lucie; Ing. Starostová Lucie, 2008

Co praví pravidla. Zaskočení do Skokových pravidel III. Ing. Starostová Lucie; Ing. Starostová Lucie, 2008

Co praví pravidla. Zaskočení do Skokových pravidel IV. Ing. Starostová Lucie; Ing. Starostová Lucie, 2008

Dostihy - život v trysku Ing. Starostová Lucie; Ing. Starostová Lucie, 2009

MLYNEKOVA, E. – HALO, M. – MARŠÁLEK, M. – STAROSTOVÁ, L.Impact of training load on the heart rate of horses. 2016, Acta fytotechn zootechn, roč. 19, č. 4, s. 167–170. ISSN: 1336-9245.

STAROSTOVÁ, L. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Jak správně obsednout koně?. 2013, Jak správně obsednout koně?, 2013, Jezdectví, 61, 4, str. 10-17, ISSN: 1210-5406.

ČERMÁKOVÁ, K. – STAROSTOVÁ, L. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Jakých chyb se nejčastěji dopouštíme v zimě a jak se jim vyhnout. 2015, Jezdectví, roč. 63, č. 11, s. 22-23. ISSN: 1210-5406.

STAROSTOVÁ, L.Jezdectví posiluje tělo, duši i mysl. 2016, Jezdectví, roč. 64, č. 3, s. 12-15. ISSN: 1210-5406.

Kdo chvíli stál, už stojí opodál Ing. Starostová Lucie; Ing. Starostová Lucie, 2009

STAROSTOVÁ, L. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Kůň a léto. 2013, Kůň a léto, 2013, Jezdectví, 61, 6, str. 10-14, ISSN: 1210-5406.

STAROSTOVÁ, L. – KREJČÍ, M. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Linie hřebců a finále Kritéria mladých koní. 2013, Linie hřebců a finále Kritéria mladých koní, 2013, Koně, 17, 6, str. 15, ISSN: 1213-2594.

Naši militaristé nejen na OH Ing. Starostová Lucie; Ing. Starostová Lucie, 2009

Nevážně o vážných věcech Ing. Starostová Lucie; Ing. Starostová Lucie, 2009

STAROSTOVÁ, L. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Ohlédnutí za českým modelem kontroly užitkovosti (dědičnosti). 2013, Ohlédnutí za českým modelem kontroly užitkovosti (dědičnosti), 2013, Jezdectví, 61, 9, str. 63-65, ISSN: 1210-5406.

Počátky drezury u nás Ing. Starostová Lucie; Ing. Starostová Lucie, 2009

Pohár náměstka primátora hlavního města Prahy Ing. Starostová Lucie; Ing. Starostová Lucie, 2005

KREJČÍ, M. – STAROSTOVÁ, L. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Polokrevní překážkoví koně. 2013, Polokrevní překážkoví koně, 2013, Koně, 17, 4, str. 10-11, ISSN: 1213-2594.

Předvádění Ing. Starostová Lucie; Ing. Starostová Lucie, 2008

STAROSTOVÁ, L. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Sixteen a Česká zemědělská univerzita v Praze. 2013, Sixteen a Česká zemědělská univerzita v Praze, 2013, Jezdectví, 61, 2, str. 82-83. ISSN: 1210-5406.

STAROSTOVÁ, L. – KREJČÍ, M. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Skákání koní ve volnosti: možnost kvalitního psychického i fyzického tréninku. 2011. Jezdectví, roč. 59, č.11, s.18-23. ISSN: 1210-5406.

IMRICHOVÁ, M. – STAROSTOVÁ, L. Podtyp: Článek v nerecenzovaném časopise (mimo kategorie RIV); Stereotypie: Následky modernizace chovu koní. 2014, Jezdectví, roč. 62, č. 4, s. 72-77. ISSN: 1210-5406.

NEUMANN, C. – STAROSTOVÁ, L. – JANOŠÍKOVÁ, M. – DOLEŽALOVÁ, J. – **BARTOŠOVÁ, J.Závěrečná zpráva subprojektu II projektu Komercionalizační produkty: nebezpečné přírodniny, hipo monumenty a památky, služební koně. 2020, .

Způsoby komunikace s koňmi Ing. Starostová Lucie; Ing. Starostová Lucie, 2009