×
Ing. Václav Štícha, Ph.D.
banner

Pedagogická činnost

Garantované předměty

LTA39E Základy lesního hospodářství AF
LTA75E Základy lesního hospodářství AF - KS
LTL003E Arboristické technologie
LTL004E Stromolezectví
LTL38Z Člověk a svět - environmentální etika
LTL89Z Praxe - individuální projekt
LTL90Z Praxe Lesnictví - individuální projekt
LTL94Z Člověk a svět - environmentální etika
LTZ01E Lesní hospodářství
LTZ02E Základy lesního hospodářství
LTZ05Z Technické základy lesního hospodářství
LTZ71E Základy lesního hospodářství